Svenska förband år 1964

FÖRSVARSMAKTEN. Försvarsbeslutet 1963 presenterades i januari 1962 av dåvarande överbefälhavaren Torsten Rapp, förslaget kunde sammanfattas kort ”Fred genom styrka”. Torsten Rapp ansåg i sitt förslag att kostnaderna för försvaret måste få stiga med 3,5 % årligen, detta på grund av den allt kostsammare teknisk utveckling av materielen, som stridsflygplanet Draken och den nya stridsvagnen Stridsvagn 103 medförde. Med den storlek försvaret hade i början på 1960-talet bedömde ÖB att ”Krigsmakten skall möta, hejda och om möjligt slå en angripare som söker tränga in på svenskt territorium. Därvid skall samtidigt en kust- och en gränsinvasion samtidigt kunna avvärjas av större omfattning och i samband med insatta luftlandsättningsföretag”.

Så här såg det svenska försvaret, Krigsmakten hette den till 1974, ut i mitten av 1960-talet – om man sammanfogar de tre försvarsgrenarna flygvapnet, marinen och armén.

Listan omfattar även utbildnings- och understödsenheter. Se även grafik på mittuppslaget i Militär Historia nr 12 2014

A 8 Bodens artilleriregemente

I 19 Norrbottens regemente

P 5 Norrbottens pansarbataljon

Ing 3 Bodens ingenjörregemente

S 3 Norrlands signalregemente

HkpS Arméns helikopterskola (artilleriflyg)

AJS Arméns jägarskola

Lv 7 Norrlands luftvärnskår

F 21 Kungl. Norrbottens flygflottilj

I 20 Västerbottens regemente

I 21 Västernorrlands regemente

T 3 Norrlands trängkår

I 5 Jämtlands fältjägarregemente

A 4 Norrlands artilleriregemente

F 4 Jämtlands flygflottilj

KA 5 Härnösands kustartilleriregemente

Lv5 Sundsvall

F 15 Hälsinge flygflottilj

I 14 Hälsinge regemente

ArtSS Artilleriskjutskolan

I 13 Dalregementet

A 9 Bergslagens artilleriregemente

I 3 Livregementets grenadjärer

S 2 Göta signalregemente

FJS Fallskärmsjägarskolan

F 6 Västgöta flygflottilj

P 4 Skaraborgs pansarregemente

K 3 Livregementets husarer (jägare på mc och cykel, samt fältpoliser)

UndS Arméns underrättelseskola

T 2 Göta trängregemente

PS Pansartruppskolan

US Arméns underhållsskola

A 6 Smålands artilleriregemente

F12 Kalmar flygflottilj

ArtOHS Artilleriets officershögskola

I 12 Smålands regemente

Ing 2 Göta ingenjörregemente

I 11 Kronobergs regemente

F 17 Blekinge flygflottilj

KA 2 Karlskrona kustartilleriregemente

KÖS Karlskrona örlogsskolor

MOHS Marinens officershögskola

P 2 Skånska dragonregementet

T 4 Skånska trängregementet

P 6 Norra skånska regementet

A 3 Wendes artilleriregementet

P 7 Södra skånska regementet

Lv 4 Skånska luftvärnskåren

BoMö Malmö marina bevakningsområde

F 5 Krigsflygskolan

F 10 Skånska flygflottiljen

F 14 Hallands flygkår

F 9 Göta flygflottilj

InfKAS Infanteriets kadett- och aspirantskola

I 16 Hallands regemente

I 15 Älvsborgs regemente

2 hkpdiv 2 helikopterdivisionen

MOHS (KA) Marinens officershögskola, kustartilleriet

KA 4 Älvsborgs kustartilleriregemente

Lv 6 Göta luftvärnsregemente

I 17 Bohusläns regemente

F 7 Skaraborgs flygflottilj

I 2 Värmlands regemente

LvSS Luftvärnsskjutskolan

GK/KA 3 Gotlands kustartilleriförsvar med Gotlands kustartilleriregemente

Lv 2 Gotlands luftvärnsdivision

P 18 Gotlands regemente

A 7 Gotlands artilleriregemente

Lv 3 Roslagens luftvärnsregemente

GIS Arméns gymnastik- och idrottsskola

MedfackS Medicinalfackskolan

ArtSS Artilleriskjutskolan

FörvS Försvarets förvaltningsskola

SK/KA 1 Stockholms kustartilleriförsvar med Vaxholms kustartilleriregemente

K 1 Livgardesskvadronen (främst högvaktstrupp)

FHS Försvarshögskolan (utbildning för försvarets civila delar)

MHS Militärhögskolan (högsta enhet för officersutbildning)

KAS Kustartilleriets skjutskola

AIHS Artilleri och ingenjörhögskolan

ArtSS Artilleriskjutskolan

F1 Västmanlands flygflottilj

F11 Södermanlands flygflottilj

F 18 Södertörns flygflottilj

BÖS Berga örlogsskolor

1 hkpdiv. 1 Helikopterdivisionen

FältarbS Arméns fältarbetsskola (OBS! i Frösunda ej Södertälje)

Ing 1 Svea ingenjörregemente

HvSS Hemvärnets stridsskola

I 1, SkyddS Svea livgarde, Arméns skyddsskola (OBS! SkyddS låg 1964 i Ulriksdal)

FBS Flygvapnets flygbefälskola (OBS! låg i Luleå 1964)

F 13 M Bråvalla flygflottilj Malmslätt

T 1 Svea trängregemente

A 1 Svea artilleriregemente

I 4 Livgrenadjärregementet

InfSS Infanteriets stridsskola

F 13 Bråvalla flygflottilj

ArtflygS Artilleriflygskolan

MotorS Arméns motorskola

P 10 Södermanlands regemente

S 1 Signalregementet (OBS! låg 1964 i Uppsala)

F 20, TolkS Kungliga flygkadettskolan, Tolkskolan

F 16 Upplands flygflottilj

F8 Svea flygflottilj

F9 Göta flygflottilj

I 1 Svea livgarde

Så här ser Sveriges försvar ut idag

Amf 1 Amfibieregementet, Berga

AJB Arméns jägarbataljon, Arvidsjaur

A 9 Artilleriregementet, Boden

F 17 Blekinge flygflottilj, Ronneby

 1. Sjöstridsflottiljen Berga

Fältjägargruppen, Östersund

 1. Ubåtsflottiljen, Karlskrona

Ing 2 Göta ingenjörregemente, Eksjö

Hkpflj Helikopterflottiljen, Linköping

LG Livgardet. Kungsängen

LedR Ledningsregementet, Uppsala

K 3 Livregementets husarer, Karlsborg

Lv 6 Luftvärnsregementet, Halmstad

F 21 Norrbottens flygflottilj, Luleå

I 19 Norrbottens regemente, Boden

F 7 Skaraborgs flygflottilj, Såtenäs

P 4 Skaraborgs regemente, Skövde

SOG Särskilda operationsgruppen, Karlsborg

P 7 Södra skånska regementet, Revingehed

 1. sjöstrflj 3. Sjöstridsflottiljen, Karlskrona

TrängR Trängregementet, Skövde

Utbildnings och understödsenheter

Dalregementsgruppen, Falun

Gävleborgsgruppen, Gävle

Västernorrlandsgruppen, Härnösand

Örebro- och Värmlandsgruppen, Örebro

FM HRC Försvarsmaktens HR-centrum, Stockholm

FHTE Försvarsmaktens hundtjänstenhet, Märsta

Swedint Försvarsmaktens internationella centrum, Kungsängen

FMLOG Försvarsmakten logistik, Stockholm

FMTS Försvarmaktens tekniska skola, Halmstad

FMTM Försvarsmaktens telenät och markteleförbund, Örebro

FMUndSÄKC Försvarsmaktens underrättelse och säkerhetscentrum, Uppsala

FörmedC Försvarsmedicincentrum, Uppsala

GL Generalläkaren, Stockholm

LSS Luftstridsskolan, Uppsala

HvSS Hemvärnets stridsskola, Vällinge

HKV Högkvarteret, Stockholm

LedR Ledningsregementet, Enköping

MarinB Marinbasen, Karlskrona

MSS Markstridsskolan, Skövde

MHS H Militärhögskolan Halmstad, Halmstad

MHS K Militärhögskolan Karlberg, Stockholm

SSS Sjöstridsskolan. Karlskrona

TolkS Tolkskolan, Uppsala

SWEDEC Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Eksjö

SkyddC Totalförsvarets skyddscentrum, Umeå

Runt om i Sverige fanns också ett femtiotal militära flygbaser. Många har säkert sett dem svischa förbi längs vägarna. Syftet med baserna var att sprida ut flygvapnet över ett stort område, så att det blev svårare att slå ut vid ett plötsligt anfall. Men färre bilister har nog tänkt på att de kör på själva landningsbanan. Delar av landets vägnät är nämligen konstruerat för att även kunna användas av, idag är de flesta avvecklade…

J 35 Draken på vägbas Bild: Försvarsmakten

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

6 thoughts on “Svenska förband år 1964

 1. På den tiden hade vi ett försvar. Men 1975 beslutade riksdagen att vi skulle vara mångkulturella. Och om några år så finns det mer muslimer än svenskar här. Så om några år har vi varken ett försvar eller svenskar kvar här. Då har vi blivit mångkulturella här som politikerna önskade. Och dom delar av försvaret som finns kvar är väl nere i något muslimskt land för att hindra olika grupperingar där att slå ihjäl varandra.

 2. !964 16 flygflottiljer, idag 3 st, -64 fanns Tunnan, Lansen och Draken runt 1200 plan Draken med en maxhastighet på över 2124km/tim.

  Idag J39 något över Mach2 alltså lite snabbare än Draken men med endast 3 flottiljer blir flygtiden längre p.g.a. längre avstånd till inflygande plan.
  Hur många skickliga piloter vi har är svårt att veta den enda träning, synes det mig, de får är då några skall flyga Julgran varje år.

  När jag låg inne på 50-talet hade vi minst ett plan varje natt på flottiljen som på 30 sekunder kunde vara luftburet om larm kom, detta gällde flera flottiljer så god täckning fanns runt i landet.

  Idag har politikerna inte ens förstånd om att tillförsäkra sina kära gäster ett säkert Sverige.
  Svenskar som inte kan hetsas ej heller existerar annat än som skatteslavar enligt samma politiker lyssnar de ej på.

 3. Om fienden anfaller.så finns det en kader av många goa gamla gubbar, som var med på den militärt bättre tiden 1960 och framåt, som blir till ett hemvärn.

  7
  3
 4. Så såg det ut innan regeringstaburetterna besattes av förskingrare.
  Numera går pengarna till genustrams och folkutbyte .
  Men efter valet I September, får vi möjlighet att styra om skutan Sverige igen Om inte kriget ställer hela tillvaron på ända .
  Men med den riktning Sverige har haft de senaste årtiondena finns det snart inte så mycket att försvara . Tyvärr.

  27
 5. När fullblodsidioter får härja går det så, det är svårt att förstå att ett land
  som inte varit i krig på över tvåhundra år ska va dom som rustar ner först
  och mest, detta är inte hela sanningen heller, för vi har rustat ner och tömt
  alla bergrumslager pådrivmedel och förnödenheter så att vi skulle klara
  avspärrningar?? Men kostaderna för alla nerlagda regementen och flotiljer
  används idag istället för att inhysa andra krigare från andra håll!

  27
 6. Det fanns ett försvar värt namnet 1964, men då var Fredrik Reinfeldt inte född än (f. 65). Bara en landsförrädare kan påstå att försvaret är ett särintresse.

  31

Kommentera