One thought on “Dagens

  1. Från ett kristet västerländskt synsätt har han rätt. Från ett islamiskt synsätt finns det inte någon konflikt mellan dessa två moraliska motsatser eftersom islam handlar om att underkasta sig kalifen eller shejkens vilja utan att ifrågasätta hans befallning.

    11

Kommentera