Nytt produktionsrekord för Oskarshamn 3

KÄRNKRAFT. Mer än 11 000 000 megawattimmar (MWh) fossilfri elproduktion. Aldrig tidigare har kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 producerat så mycket el som den gjorde under 2021. En av världens största kokvattenreaktorer har återigen visat på betydelsen av planerbar fossilfri elproduktion för en stabil elförsörjning.

Oskarshamn 3 är Nordens största elproduktionsanläggning.

Produktionsrekordet ska ses mot bakgrund av den turbulenta hösten på den europeiska elmarknaden. Ett ökat pris på utsläppsrätter samtidigt med en minskad tillgång på både el och gas, har pressat upp elpriserna och satt hård press på både hushåll och företag. I Sverige har särskilt elkunder i södra Sverige drabbats av höga elräkningar. I detta läge är den planerbara fossilfria elproduktionen i södra Sverige av avgörande betydelse.

Utvecklingen påverkar stora delar av Europa som i dag är sammanlänkat med ett stort antal kablar för elexport och elimport. När Norge bygger en elkabel till Storbritannien, öppnas en möjlighet att sälja mer el till ett högre pris. När Tyskland avvecklar planerbar kärnkraft och kolkraft blir landet mer beroende av att kunna importera el – till exempel från Sverige.

Det är en oroväckande utveckling vi nu ser på den europeiska energimarknaden. Energipolitiken spretar åt olika håll, och det är mest fokus på vilka kraftslag som ska premieras och ingå i den så kallade Taxonomin. Detta är inte hållbart. EU måste istället enas om en tydlig och målinriktad europeisk energipolitik, som främjar både klimatomställning, konkurrenskraft och en stabil elförsörjning, säger Johan Svenningsson VD Uniper Sverige.

Energidebatten i Sverige utgör inget undantag. Även här är debatten helt fokuserad på huruvida kärnkraft ska ingå i elsystemet, eller om den politiska styrningen ska vara mot ett 100 procent förnybart elsystem 2040.

– Diskussionen om framtidens elförsörjning måste istället handla om vilka samhällsnyttor det är elsystemet ska leverera i form av klimatneutralitet, leveranssäkerhet och konkurrenskraft. Här har politiken ett tydligt ansvar att skapa förutsättningar för investeringar genom att säkerställa teknikneutralitet och revidera marknadsmodeller så att investeringar i leveranssäker fossilfri elproduktion stimuleras, menar Johan Svenningsson och fortsätter.

För att elen ska kunna fortsätta vara en nyckel till omställningen måste Sverige bygga ut elproduktionen kraftfullt – vi pratar om en fördubbling av dagens behov för att klara målet om ett fossilfritt Sverige 2045. Dessvärre finns det väldigt många etableringshinder för ny elproduktion, vilket gör att det kan dröja länge innan vi får bukt med de kraftiga obalanser vi ser i elsystemet idag.

Enligt Johan Svenningsson finns det tre viktiga reformområden som både nuvarande och kommande regeringar behöver arbeta med. Nämligen att stimulera all fossilfri elproduktion- inte minst den viktiga planerbara elproduktionen, att säkra el-överföringen i hela Sverige, och att modernisera tillståndsprocesser så att de är förutsägbara och effektiva.

Vi måste också slå vakt om den fossilfria och planerbara elproduktion som vi har idag och skapa möjligheter för ny planerbar produktion. Oskarshamn 3 slog produktionsrekord förra året, och fortsätter därmed att leverera stor samhällsnytta – inte minst till södra Sverige, något som de senaste månadernas turbulens på energimarknaden har visat vikten av, avslutar Johan Svenningsson.

-Pettersson säger att vindkraften som byggdes ut med 20 procent under 2021, levererade trots det inte mer än år 2020…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

3 thoughts on “Nytt produktionsrekord för Oskarshamn 3

 1. De gröna projekten slukar stora mängder energi, framtida och nuvarande jätteförbrukare av el är bland annat:
  HYBRIT och H2GS för framställning av fossilfritt järn och stål = 72 TWh, El-bilar 25 TWh, Northvolt 2 TWh, Cementa 1.5 TWh, Facebook 1 TWh, Amazon Web Service 1 TWh = bara dessa kräver över 100 TWh, dvs över 100 miljoner MWh, motsvarande produktionen av (minst) 9 st. Oskarshamn 3, (= 99 miljoner MWh).
  SvD Näringsliv:
  “Projekten ska hjälpa Sverige att nå ambitiösa klimatmål, men de förbrukar också enorma mängder energi” (betalartikel).
  https://www.svd.se/klarar-svenska-elnatet-de-grona-industriprojekten

  19
 2. Per Bolund är ett jävla svin
  Han dissar Sverige med ett flin
  All vår skatt och ekonomi landar hos landets invandrare
  för att ge MP alibi.
  Ingen ström och ingen el
  Allt är MP fel.
  Invandrare tar våra flickor med våld
  Medan den rödgröna sidan hittar sin sold
  Det finns många som ska UT
  Vare sig MP eller blattar ska TUT,
  Bolund är en extrem fjant
  håll dig utanför riksdagens kant.

  sverigevän

  41

Kommentera