3 thoughts on “Grönland smälter inte

 1. Sanningen är att under de närmaste åtminstone 30 åren (enl NASA), så står jorden under inflytande av effekter från s k Solfläcksminimum. Effekterna började för ca 5 år sedan och det var också då första året med “avkylning” uppstod. Sedan har det blivit ytterligare 4 st och forts följer. Hela skeendet döljs för jordens gräsrötter genom manipulerande “klimatmodeller”. Men klimatkalkyler baserade på ren “rådata” för jordens väder avslöjar.

  Låt os dra till minnes vad som händer om jorden avkyls. Vi har god data, som dessutom inte kan manipuleras lika lätt, från t ex Lilla Istiden. Under denna period rådde också CO2-nivåer som motsvarar minst vad klimatbedragarna strävar efter att åstadkomma.

  Lilla Istiden innebar alltså regelbunden missväxt och därmed svällt. Till skillnad mot klimatbedrägeriet, så innebär avkylning avsevärt fler och hårdare stormar, orkaner, tyfoner. Mer global värme har däremot minskat allt sådant, vilket är rent fysikalisk effekt. Jorden är självreglerande och Ekvatorområdena håller alltid ungefär samma värme, medan solfläckseffekter som kyler ger effekter i huvudsak i polarområden. Dessa stora skillnader skapar stormarna etc när regleringen sker (utjämning).

  Under Lilla Istiden hade jorden 1,5-2 miljarder invånare och det rådde ständigt mass-svällt inom olika stora områden. Tack vare en viss uppvärmning efter Lilla Istiden, så har mass-svällt i stort upphört trots att befolkningen samtidigt ökat till 7000-7500 miljoner. Orsakerna är många, bl a CO2 har ökat, stormar etc ger färre skador i markerna, stormar etc ger ochså färre dödade, möjligheterna är större att transportera förnödenheter från överskottsområden till underskottsområden, ingen svällt utom där krig råder. Tack vare ÖKAD CO2, så växer öknar/stäpper igen, samt beskogas. Beskogning innebär ökad tillgång till sötvatten.

  Mänskligheten måste upphöra med de förrödande angreppen på Jordens fortbestånd via klimatmotiv. Mänskligheten kan enbart anpassa sig i denna fråga eller gå under. Vilket lär bli fallet för Västländerna om klimatfanatikerna inte rensas ut från allt inflytande.

  • Mänskligheten bör omedelbart bygga ut kärnkraften. Liksom Ryssland påbörjat, är det viktigt att snarast konstruera “atommotorer” för att driva fordon och luftfarkoster och givetvis för att erhålla billig, avbrottsfri resp tillräckligt med elekticitét. Mänskligheten har viktigare användningar för kolbaserade produkter än att elda upp dem i fordon eller för värme.

   Science-fictionsamhälle från fantasier från 1900-talet fungerar ju inte. Vindkraft är i princip samhälls- resp naturförstörelse. Att dölja förstörelsen genom att sätta dem i kustband är inte bättre. Där syns visserligen inte massdöd för fiskyngel m m, men naturförstörelse är det ändå. Och vem skall betala för borttagning av vindsnurror, som lagts ned? Medellivslängden är f n 13 år idag, inte ens hälften av vad fanatikerna lovat. Och vem skall ersätta alla de människor som kommer att lida av effekter från s k “nanoplaster”, vars enda källa av betydelse är vingar hos snurror.

   Jorden kan dessutom försörja 80000 miljoner samtidigt med att hälften av dagens brukade marker återställs till naturen OM mänskligheten ser till att CO2 ÖKAR till mer än 0,08% av atmosfären. I slutet av istiden var CO2 nära den gräns där utrotning av jordens kolbaserade liv hotade. Denna gräns är 0,02% CO2 i atmosfären. Vid 0,01% CO2 är jordens kolbaserade liv utdött. Detta är alltså vad klimatfanatikerna försöker åstadkomma.

   Vi gräsrötter måste resa os gemensamt för att stoppa hysterin.

 2. Som vanligt förvanskas det.. är det varmt en dag så är det klimatförändring och global uppvärmning. Är det kallt en vecka så är det väder…

  31

Kommentera