Låt polisen beslagta kontanter av gängkriminella

BROTTSLIGHET. Rikspolischefen Anders Thornberg tycker att det krävs fler lagförändringar för att knäcka den grova organiserade brottsligheten. Bland annat vill han att polisen ska få beslagta kriminellas kontanter, även om de inte är dömda för brott, skriver han på DN Debatt.

Anders Thornberg, rikspolischef. Foto Lars Hedelin Polisen

”Den organiserade brottsligheten kommer att fortsätta växa om inte sårbarheterna och möjligheten att utnyttja dem reduceras”, skriver Thornberg.

Anders Thornberg menar att polisernas bild är samstämmiga. Den viktigaste långsiktiga åtgärden är att stärka socialtjänsten. På kort sikt vill han bland annat göra det svårare att leva en kriminell livsstil. Detta genom stängare straff och vistelseförbud för gängkriminella.

Vi har en löpande dialog med justitiedepartementet om hur polisen kan bidra på bästa sätt. Mot bakgrund av Europols analys av den organiserade brottsligheten, genom polisens Nationella operativa avdelnings underrättelsearbete och med hjälp av underlag från våra medarbetare som dagligen möter den organiserade brottsligheten ser vi behov av bland annat följande åtgärder:

1.Stärk socialtjänsten. Den viktigaste åtgärden för att långsiktigt komma åt den organiserade brottsligheten är att förebygga att barn och unga dras in i kriminalitet. Kommunerna har ökat sina ambitioner men insatserna varierar och flera åtgärder behövs för att stärka socialtjänsten:

● Socialtjänstlagen behöver anpassas för att kommunerna ska kunna bredda sina möjligheter att vidta åtgärder för unga. Unga med en problematisk utveckling behöver kunna omhändertas i ett tidigare skede och insatser måste i större utsträckning kunna ske mot föräldrarnas vilja.

● Socialtjänsternas jourverksamhet genom fältassistenter i utsatta områden behöver förstärkas.

● Socialstyrelsen bör kunna föreskriva hur socialtjänsten ska arbeta med barn som begår brott.

● Skolmiljön har i många fall en negativ effekt på situationen i utsatta områden. De rättsliga förutsättningarna för vad skolpersonal får göra för att upprätthålla ordning och reda i skolan bör tydliggöras, till exempel vad gäller att sätta gränser.

2.Försvåra en kriminell livsstil. Ytterligare åtgärder behövs för att göra det svårare att begå brott och lättare för polisen och andra brottsbekämpande myndigheter att komma åt brottsvinster. Vi vill lyfta fram följande:

● En utredning om preventiva tvångsmedel har tillsatts av regeringen, vilket är ett steg i rätt riktning. Men på grund av det synnerligen allvarliga läget skulle de nya verktygen behöva komma på plats snabbare. Lagstiftning kan tas fram i snabbare takt och ändå uppfylla grundlagens krav på beredning.

● Kriminellas tillgångar bör kunna förverkas utan att någon har dömts för brott. Stora mängder kontanter, som till exempel påträffas hos personer som misstänks för narkotikahantering, bör kunna förverkas om personerna saknar laglig inkomst och inte kan visa pengarnas ursprung.

● Individer som begår brott inom ramen för organiserad brottslighet måste mötas av strängare straff än i dag.

● Det bör övervägas att individer i kriminella miljöer utan att de dömts för brott ska kunna beläggas med vistelseförbud i vissa områden för att förebygga grov brottslighet i framför allt utsatta områden.

● Det bör införas ett särskilt brott för den som uttrycker sig nedsättande­ el­­ler förödmjukande mot blåljuspersonal och andra tjänstemän.

3.Utveckla samhällets kontroll­system. Många brister i samhällets kontrollsystem göder den negativa utvecklingen av den organiserade brottsligheten. Följande förslag kan motverka kryphålen och göra det svårare för de kriminella nätverken:

● Fler myndigheter bör få tillgång till andra myndigheters information för att kunna förhindra brottsupplägg. Fler myndigheter bör dessutom ha en skyldighet att dela information.

● För att kunna fastställa säkra identiteter bör Polismyndigheten få lagra biometriska uppgifter för att kunna kontrollera dem mot brottsmisstänktas person- eller samordningsnummer.

● Felaktig folkbokföring används enligt Skatteverket i stor omfattning som ett brottsverktyg inom den organiserade brottsligheten. För att komma till rätta med detta bör fastighetsägare och Skatteverket ges möjlighet att lättare kunna kontrollera vilka som faktiskt bor på en adress. På så sätt hindras att bostadsbidrag, pensioner och andra bidrag betalas ut på felaktiga grunder.

● För att förhindra att personer olovligen vistas i Sverige behöver det finnas fler förvarsplatser, framför allt i norra Sverige. Dagens platsbrist medför att personer som borde frihetsberövas för att ut- eller avvisas, avviker och lever i ett parallellsamhälle. Det är ett rättssäkerhetsproblem när platsbrist avgör förvarsbeslut.

4.Renodla polisens uppdrag. Det snabbaste sättet att stärka vår myndighets förmåga är att våra poliser får fokusera på kärnuppdraget, det de är utbildade för, att bekämpa brott. Ett tydligt exempel på renodling av polisens uppdrag är att:

● Omhändertagande av berusade personer, personer med psykisk ohälsa och olika typer av transporter bör kunna utföras av andra aktörer med särskild utbildning och för uppdraget rätt kompetens.

Våra medarbetare, varav många arbetar i frontlinjen och direkt möter den grova brottsligheten, är fast beslutna att kämpa för att göra hela Sverige tryggt och säkert. Men de är också frustrerade. Medarbetarnas medskick till samhällets beslutsfattare är samstämmiga. Det krävs en stärkt socialtjänst, bättre verktyg – framför allt tekniska verktyg – i brottsbekämpningen, en mer träffsäker lagstiftning mot de som begår grova brott och ett förstärkt skydd för medarbetarna.

Även om vi arbetar intensivt med att öka vår förmåga, bättre nyttja de nya verktyg vi har fått och kommer att få samt effektivisera våra metoder kommer det att krävas mycket mer för att minska den grova brottslighetens påverkan på samhället. Den grova kriminalitetens framväxt måste stoppas.

-Pettersson hänger inte med riktigt. Gängkriminella ska inte gå lösa och kontanter hos folk som inte redovisar några inkomster ska naturligtvis beslagtas. Varför görs inte det?

Sedan nämner Rikspolischefen inget om att stoppa invandringen av dysfunktionella eller obligatorisk utvisning utländska och jag tror det är den viktigaste åtgärden. Blir det färre kriminella räcker polisens resurser.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

10 thoughts on “Låt polisen beslagta kontanter av gängkriminella

 1. 1) Importera kriminella i gross och parti.

  2) Se till att dessa ”etableras” i samhället.

  3) Hindra polisen ifrån att utföra sitt arbete.

  4) Vänta med att ingripa till dess att invånarna skriker efter det.

  5) Övervaka ALLA.

  6) Inför lagar som Stalin och Mao bara kunde drömma om.

  7) Uppdraget utfört.

  Orwells 1984 var en roman inte en handledning. Vi känner till ifrån statistiken att majoriteten av alla uppklarade brott av dignitet utförs av icke-svenskar. Då bör man anpassa åtgärderna efter det:

  1) Återinför möjlighet att återkalla utgivet medborgarskap.

  2) Ställ krav på språkkunskap, tid i landet och egen försörjning för medborgarskap.

  3) Återkalla automatiskt medborgarskap vid grov brottslighet upprepade förseelser eller bedrägeriet typ flera identiteter, skenskilsmässor med mera.

  4) Om medborgarskap utdelats genom anhörig, exempelvis föräldrar, återkallas medborgarskap även för dessa och alla andra som fått medborgarskap genom dem.

  5) Teckna avtal med avlägset land om avtjänande av straff för icke-medborgare eller före detta medborgare.

  6) Beslagta alla tillgångar vid indraget medborgarskap.

 2. …skulle räcka långt, te å börja me iaf att då konfiskera
  de brottsligt höga löner sossepacket tilldelat sig själva!

 3. ”Stora mängder kontanter, som till exempel påträffas hos personer som misstänks för narkotikahantering, bör kunna förverkas om personerna saknar laglig inkomst och inte kan visa pengarnas ursprung.”

  Med tanke på att kontanta arv som inte kan bevisas vara ”lagliga pengar” blir förverkade så borde detta naturligtvis också gälla. Men bevisbördan tycker jag i båda fallen skall ligga på polisen/staten faktiskt. Annars bör man förbjuda innehav av stora mängder kontanter istället.

  10
 4. Men tänk dig att mormor som upplevt fattigdom på riktigt, lagt undan 50 kr/mån under hela livet för hon vill inte uppleva fattigdomen en gång till, när hon vill sätta in dom på banken när det är dags igen att byta sedlar. Hon blir naturligtvis nekad för hon har inte sålt något, bara sparat. Men Alibaba vet hur man gör, och lyckas utan problem.

  28
 5. Well, man har svårt själv att sätta in ex vis 10.000 på sitt bankkonto, ens med kvitto på att man sålt en cykel eller någonting av liknande värde. Man ifrågasätts som en presumtiv kriminell. Verkligen inte kul. Har varit med om det på SE-banken.
  Många i FB-gruppen ’kontantupproret’ kan vittna om näranog slumpmässiga stängningar av konton. Min äldste son fick sitt Nordea-konto stängt en period, av helt absurda skäl.
  Så, hur kan då grovt kriminella, som verkligen inte har kvitton mm, få behålla sina kontanter?
  Sverige i ett nötskal???

  33
  • Penningtvättslagarna i sin nuvarande utformning fungerar uppenbarligen inte utan förpestar istället livet för skötsamma medborgare som hanterar kontanter. Det är som ett slags teater där bankerna låtsas för att blidka statsmakten medan de kriminella utan större problem hanterar sina ”inkomster”. För att inte tala om hur ekonomiska brottslingar kan skyffla miljoner hit och dit utan konsekvenser.

   Med i bilden finns förmodligen också en önskan från bankerna att driva på avvecklingen av kontanthantering och att trakassera vanliga kunder är antagligen en del av strategin. Penningtvättlagarna är ett utmärkt svepskäl.

   14
 6. Visst, det låter ju bra !

  – men först av allt måste kontraktet, som socialdemokraterna har med muslimska
  brödraskapet sedan 1999, elimineras !

  Så länge det kontraktet gäller kan inte regeringen godkänna dessa ändringar !

  – eftersom kontraktet säger att socialdemokraterna ska bidra till att muslimerna
  ska få positioner i alla viktiga styrelser i Sverige, INKLUSIVE REGERINGEN !

  Varför, Varför VARFÖR är det ingen (utom Pettersson – och jag ) som tar upp
  kontraktet ?

  Vet inte rikspolischefen om kontraktet ?
  Hur fungerar detta ?
  Är detta ”ett spel för gallerierna” ?
  Är detta en bluff ?
  Är det ett drag för att samla röster till socialdemokraterna ?

  Vi, här på bloggen kan, givetvis med tillstånd av Pettersson, gå samman
  och begära svar på dessa frågor .

  Hur ser vår framtid ut – med, eller utan kontraktet ?

  Kontraktet är ett allvarligt brott mot svensk lag !
  Socialdemokraterna har gått över svensk lag !
  Brottsligheten kan fortsätta fritt tills kontraktet är borta !

  => Försök förstå allvaret i detta !

  32

Kommentera