Idén att vi som levt länge i Sverige har mer rätt till vårt land än medborgare som invandrat…

MEDIA. Niklas Orrenius är reporter, han har bland annat arbetat på Sydsvenskan, Expressen och från 2013 är han på Dagens Nyheter. Niklas Orrenius har varit med en del på bloggen och har haft som jobb att granska Sverigedemokraterna och dess sympatisörer som han kallar en extremiströrelse.

Niklas Orrenius har i efterhand medgett att hans journalistik om Sverigedemokraterna under det tidiga 2000-talet var färgade av hans motvilja mot SD:s åsikter – en metod som han senare betecknat som journalistiskt felaktig och missvisande.

Ändå fortsätter Orrenius med denna felaktiga journalistik.

Orrenius låter riktigt korkat på Twitter: ”Varför ska det vara särskilda krav på någon som kommer utifrån, än på exempelvis mina barn? Jag kanske inte lär dem sedvänjorna på rätt sätt?”

Niklas Orrenius vet mycket väl att många som blir medborgare i vårt land inte tänker bli svenskar och inte har lärt sig svenska språket eller våre seder och bruk, Han kan tillräckligt om islam för att veta att många muslimer inget hellre vill än att göra om Sverige till ett land som de påstår sig flytt ifrån och medborgarskapet delas ut av flata myndigheter i parti och minut till många som inte borde ha något svenskt medborgarskap.

Sverige är vårt – Svensk strävan 1941

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall förtjänas, som skall förvärvas av varje folk.

Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har skapats här.

Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.

Vi är ett litet folk, men vi har ett stort land att bo i. Se på Europa-kartan! Vårt land brer vida ut sig i världsdelen. Men vi är få, vi är de ensamma stugornas folk, och även om vi numera delvis bor i städer, så är vi dock någon gång komna från bönders, torpares, backstugesittares stugor.

I ensamheten i stora ödsliga skogar har en svensk folksjäl danats genom tusendena år. Brottningen med stenen och stubben när åkern bröts, har gett oss krafter – andliga och kroppsliga. Och starkt motstånd utvecklar starka krafter. Så har detta lands skog och mark präglat oss, gett oss det egnaste, upprinnelsens källa till vår folkstyrka, den ensamme skogsbons stolthet och frihetssinne och den sege odlarens ihållighet.

Det verkligt svenska är sålunda ursprunget – vår växtplats. Det är för mig den barndomens jord där jag sprang barfota något dussin somrar, och kände enrisbuskens barr under fötterna. Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar med morkullsflykt över stugbacken, och tranornas skrik från kärret. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt ljumma vatten plaskande kring barnaben med sårskorpor på knäna. Det är höstens röda lingontuvor och det nedfallna äpplet i dagg-gräset en klar morgon. Det är vinterns snödrivor vid farstubron. Det är iskanornas kälkbacke. Det är några barn i en gråmosses lavstuga på skogsbacken en enslig kväll i skymningen. Far är på regementsmötet, mor på dagsverke uppe i Roten. Barnen sitter vid stugans fönster och trycker sina näsor platta vidmot emot glaset. Finns det inte någon där nere på vägen? Det är fattigdom – men en stolt fattigdom, som hjälper sig själv till livets tillräckliga uppehälle, till det grova, men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen kring stugan. Det är en sund och fri barnaväxt, som den vilda örtens mellan enbuskarna i hagen. Det är frid och trygghet i ett fredligt land, där barnen föds fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta backstugors barn får pröva sina möjligheter av alla slag så långt deras krafter räcker till. Ett land där var och en får växa efter sin egen art. Detta är det egna, det som aldrig skall låta sig utbyta mot något främmande. Detta är roten och blodsbandet, min andliga arvslott som jag har att föra orörd vidare åt mina egna barn. Detta är för mig det svenska, det omistliga.”

– Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

9 thoughts on “Idén att vi som levt länge i Sverige har mer rätt till vårt land än medborgare som invandrat…

 1. Han skrev fel, han menade att samerna inte har mer rätt till sitt renbetesland än nya ”svenskar”, d.v.s. araber, somalier och afghaner.

 2. Gäller hans idéer alla andra folk också, eller är det unikt för Sverige? Har vita européer lika stor rätt till Sydafrika som de svarta har? Träter judar och palestinier om ett land som inga av dem har äganderätt till? Ska kurderna verkligen strida för ett eget land, det kommer ju enligt Orrenius teori ändå inte vara deras land?

  19
 3. En fråga till orrenius och hans gäng.
  Om man byter ut svenskarna mot samerna i hans inlägg. Samma åsikt då med? Farligt?

  31
  • Det gäller inte då svensken var först även i norr. Finns inga bosättningar från lappar som daterats äldre än dom jägare och samlare som först dök upp.

   • Helt rätt. Det finns inga samiska arkeologiska fynd i Sverige som är äldre än slutet på bronsåldern.

  • nä samerna förlorade rätten till sitt eget styre dom blev ju ockuperade av svensk krigsmakt longt förr första världskriget .?
   när svenska fogdar kom med trumor och trumpeter så hörde samerna det då packade man i hopp och drog i väg fogden han inte i kapp.. men långsiktikt har Svenska staten brutit ned motståndet med hjälp av rashygien instetutet och mätningar av skallen på samer det finns dokumenterar hur man hängde dom bundna nakna på pålar.
   s man kan nog påstå att dom som finns kvar är försvenskade men man kör ju neger kortet man gnäller oavbrutet och kräver en massa som man inte har rätten till svenska staten driver en gruva som man skapat enbart för att sätta dessa somer i arbete mn motståndet är kompakta mot statsmakten. persoligen anser ja att man från staten bör använda mera våld??!

 4. om du deltar i ett system så har man rätt till dom förmåner det ger.
  om du inte gör det så har man inte den rätten
  rent teoretiskt dkall det inte gå att påverka ett försäkringsskyd med regleringsbrev eller att ändra vilkor i ingåda avtal .

  19
 5. Niklas Orrenius var väl Tölpen som trakkaserade Julia Caesar i hennes lilla stuga långt ute på landet? Stora delar av den Svenska Journalistkåren besitter inte vanligt folkvett när det handlar om att komma åt andra människors åsikter när dom inte överensstämmer med deras egna illröda/gröna?

  72

Kommentera