Crypto ”pengar” förklaras

*Crypto Currency explained*
How Crypto Currency works…  an analogy in Layman’s terms. Not long ago a merchant found a lot of monkeys that lived near a certain Village . One day he came to the Village saying he wanted to buy these monkeys !He announced that he would buy the monkeys at $100 each.The Villagers thought that this man must be crazy – How can somebody buy Stray Monkeys at $100 each ?Still some People caught some monkeys and gave it to this merchant and he gave $100 for each monkey.This News spread like wildfire and People caught monkeys and sold them to the merchant.After a few days, the merchant announced that he will buy monkeys at $200 each.The lazy villagers also ran around to catch the remaining monkeys!They sold the remaining monkeys at $200 each.The merchant then announced that he will buy monkeys for $500 each!The villagers start to lose sleep!…..They caught six or seven monkeys,which was all that was left and got $500 each.The Villagers were waiting anxiously for the next announcement. Then the merchant announced that he is going on Holiday for a week, but when he returns, he will buy monkeys at $1000 each!He also said that his employee will be in charge, and would take care of the monkeys he bought pending his return.The Merchant went on holiday!The Villagers were frantic and very sad as there were no more monkeys left for them to sell it at $1000 each as was promised by the Merchant.Then the Merchant’s Employee contacted them and told them that he would secretly sell them some monkeys at $700 each. The news spread like wildfire. As the Merchant promised on his return that he would buy monkeys at $1000 each, they would achieve a $300 profit for each monkey.The next day The Villagers queued up near the Monkey Cage.The Employee sold all the monkeys at $700 each. The Rich bought monkeys in large lots. The poor borrowed money from money lenders and bought the rest of the monkeys!The Villagers took care of their monkeys & waited for the Merchant to return!However nobody came ! ….. Then they ran to Find the Employee ….However he was not to be found!The Villagers then realized that they have been duped buying the useless Stray monkeys at $700each, and were now unable to sell them! This Monkey Business is now known as Bitcoin ! It will make a-lot of People bankrupt and a very few People filthy rich in this kind of Monkey Business.

10 thoughts on “Crypto ”pengar” förklaras

 1. det sitter en skojare med ett flertalet datorer och produserar bitcoin!så länge fu betalsr och köper kriminälla produkter och varor så har du inga problem ..!! problemet börjar när du vill växla dina bitcoin till en anständig valuta ! få vissar det dig att han som du köpt dina bicon av han har köpt en ny Tesla som han före dig växlat till dollar då han har inga pengar så han kan ju inte ge dig någon annan valuta han har ju bränt dina pengar???!
  om du köper en valuta så har du ett förtroende för den perssonen..vad händer med det förtroendet när han i stället för pengarna erbjuder dig hästskit har dukvar förtroendet eller är du blåst?

  6
  1
  • @centurion. Din åsikt att ”Det blir en förtjänst för samhället lite längre fram ”…………
   respekteras men den åsikten kan inte vara baserad på den engelska artikel som på svenska lyder.

   * Hur Crypto valuta fungerar … en analogi i lekmans termer.
   För inte så länge sedan hittade en köpman en massa apor som bodde nära en viss by. En dag kom han till byn och sa att han ville köpa dessa apor! Han meddelade att han skulle köpa aporna för 100 $ styck och byborna tyckte att den här mannen måste vara galen för hur kan någon köpa herrelösa apor för 100 $?
   * Fortfarande fångade vissa människor några apor och gav den till den här handlaren och han gav $100 för varje apa och nyheten spred sig som en löpeld och människor fångade apor och sålde dem till handlaren och efter några dagar meddelade handlaren att han kommer att köpa apor för $200 vardera och de lata byborna sprang runt för att fånga de återstående aporna och sålde de återstående aporna för $200 vardera.
   * Köpmannen meddelade sedan att han kommer att köpa apor för $500 vardera men byborna börjar tappa tålamodet…..de fångade sex eller sju apor vilket var allt som fanns kvar och fick $500 vardera och nu väntade byborna spänt på nästa tillkännagivande, men handlaren meddelade att han åker på semester i en vecka och när han kommer tillbaka kommer han att köpa apor för 1 000 dollar styck! Han sa också att hans anställd kommer att ha ansvaret och skulle ta hand om aporna han köpt i väntan på att han kommer tillbaka .

   * Köpmannen åkte på semester!
   Byborna var desperata och mycket ledsna eftersom det inte fanns fler apor kvar för dem att sälja för 1 000 $ styck som utlovats av köpmannen när köpmannens anställda kontaktade dem och berättade att han i hemlighet skulle sälja dem några apor för $700 vardera.
   * Nyheten spred sig som en löpeld.
   Eftersom köpmannen vid sin återkomst lovat att han skulle köpa apor för $1000 vardera, skulle de uppnå en vinst på $300 för varje apa och nästa dag köade byborna nära apburen där den anställde sålde alla apor för $700 vardera och de rika köpte apor i stora partier och de fattiga lånade pengar från långivare och köpte resten av aporna!
   Byborna tog hand om sina apor och väntade på att köpmannen skulle komma tillbaka! Men ingen kom! ….. Sedan sprang de för att hitta den anställde ….Men han kunde inte hittas och byborna insåg då att de har blivit lurade att köpa de herrelösa aporna för $700 styck, och kunde nu inte sälja dem!
   Denna Monkey Business (Rackartygsmetod) är nu känt som Bitcoin som kommer att göra väldigt många människor Bankrutta och väldigt få människor smutsiga rika.
   Mvh.

   10
   • Joo, likt de grundlurade ap-jägarna, påverkade av löftet om ett framtida liv i sus och dus, deras omdöme så pass att de svalde betet. Precis som när Storpotäten blåljuger oss rakt i ansiktet och ingen ifrågasätter det högst osannolika.

    10
 2. Här kommer samma historia, fast sann. Eller historien upprepar sig och vi människor lär oss aldrig.

  Tulpanlökarnas höjdpunkt och fall.

  År 1634 steg efterfrågan brant, och två år senare hade priset tredubblats på vanliga lökar; de exklusiva än mer, vissa upp till 12 gånger. Folk drogs med i allt högre grad; vissa sålde hus och jord, ofta till underpris, för att kunna delta i handeln. Det året ökade en lök ”Centen” från 40 till 350 floriner på några månader.

  Handeln nådde sin zenit vid årsskiftet 1636-1637. I februari 1637 sprack det hela. Den tredje samma månad slutade priserna stiga, och folk fick bråttom att realisera sina vinster. Terminerna blev snabbt värdelösa, och vid veckans slut gick lagren med lökar inte längre att sälja. Massor av människor ruinerades, och Nederländerna gick in i en ekonomisk depression.

  16

Kommentera