Inför “klimatkatastrof” mötet i Glasgow

Titta på denna video, ger en mycket bra och realistisk bild av verkligheten kontra klimatidiotin!

Sol och vindkraft – kontra – kärnkraft!

Miljöaktivister har länge främjat förnybara energikällor som solpaneler och vindkraftparker för att rädda klimatet. Men vad händer när den tekniken förstör miljön?

3 thoughts on “Inför “klimatkatastrof” mötet i Glasgow

  1. Ett avsnitt som säkert som amen i kyrkan aldrig kommer att visas på SVT är detta med Shellenberger.
    Fakta i klimatdebatten kommer sällan till allmänhetens kännedom.

  2. Miljöaktivister när det gäller förnybar energi, har övertygat sig själva om att ändamålet helgar medlen, dvs även om medlen man använder samtidigt råkar förstöra miljön så spelar det ingen roll, bara man når målet med 100 procent förnybar elproduktion.

    18

Kommentera