I Sverige kan icke-medborgare besluta om svenskt medborgarskap

INVANDRING. Debattören Merit Wagers närgångna frågor om kontrollen av anställda som beslutar om medborgarskap, har lett till att Migrationsverket har skärpt kraven och säkerhetsklassificeringen, skriver Tove Lifvendahl i en ledare på SvD.

”Ordning och reda” är politikens starkaste honnörsord, oavsett om det gäller statsfinanser, socialförsäkringssystem eller migrationspolitik. I det sistnämnda fallet har oförmågan under senare decennier att upprätta just ordning och reda haft enorma konsekvenser, för enskilda, för samhället och för tilltron till politiken.

Ett av skälen till den migrationspolitiska oredan handlar sannolikt om i grunden goda och värdefulla instinkter: att vilja hjälpa sin nästa och att tro gott om sina medmänniskor. Ett högtillitssamhälles finaste signatur, men som återkommande också har tvingat svenska politiker att medge i efterhand att de ”varit naiva”. För människan rymmer både goda och dåliga sidor, och som nationalekonomin återkommande påminner om, svarar vi på de incitament som vi får.

En av migrationspolitikens mest närgångna och kunniga granskare är den fria debattören och författaren Merit Wager. Hon har under lång tid belyst de olika systemens många tillkortakommanden och inkonsekvenser, vilka hon tidigt kom i direktkontakt med som ideellt ombud för asylsökande och också i den opinionsbildande rollen som Medborgarnas Flyktingombudsman.

Merit Wager ställde därför ett antal frågor till Migrationsverkets rättsliga enhet, som exempelvis huruvida det krävs svenskt medborgarskap för anställning som handläggare respektive beslutsfattare på Migrationsverkets medborgarskapsenhet, tillstånds- och asylprövningsenheter respektive förvarsenheter. Hon frågade också om det görs någon säkerhetskontroll av personer (oavsett medborgarskap) innan de anställs. Alla frågor som är hörnstenar i det där utlovade ”ordning och reda i migrationspolitiken”.

Migrationsverket svarade utförligt och meddelade att nämnda anställningar inte omfattas av krav på svenskt medborgarskap, och att det därför varit möjligt för personer utan svenskt medborgarskap att söka och få anställning. Statistiken visar att under perioden 2016–2020 har 91 procent av Migrationsverkets beslut om medborgarskap fattats av en ensam, icke säkerhetsklassad person. I 9 procent av fallen har två personer gemensamt fattat beslut.

Läs vidare på SvD…

-Pettersson säger att vi är bra nära total galenskap i statens hantering av Sverige. De som beslutar om medborgarskap behöver alltså inte vara medborgare i Sverige eller säkerhetskontrollerade. De politiker och tjänstemän som byggt upp detta system borde åtalas…

En byggde upp och en rev ned. Bilder från Wikipedia

År 1612, för drygt fyrahundra år sedan steg Axel Oxenstierna som 28-åring upp på posten som rikskansler i Sverige. Drygt fyrtio år senare hade landet helt formats om och det lilla Sverige förvandlats till en stormakt och det moderna Sverige var fött. 

Oxenstierna renodlade funktioner och ansvar, så att var och en hade ansvar för sin del av styrelsen av riket – och kunde ställas till svars om något gick fel.

Rikskanslern upptäckte att adeln, som på den tiden bestod av c:a 500 män, inte räckte till för att bemanna kollegierna. Adelsynglingarna var för få, för lata och för dumma. Begåvade bondsöner och driftiga drängar fick chansen att utbilda sig och bli statliga tjänstemän.

Då kom han vår tid vår tid ganska nära. Oxenstierna ord om tjänstetillsättningar 1634 borde gälla än idag: Man måste se på vars och ens kapacitet och varken på vänskap eller släktskap.

Nåväl, det var kort om historiens viktigaste svensk – Axel Oxenstierna.

En annan känd svensk – Olof Palme – förstörde på några år det Oxenstierna och hans efterträdare byggt upp under 400 år. Då inleddes en period med ständiga skattehöjningar och 1974 gjorde socialdemokratin grundlagen meningslös. Man införde det så kallade uppenbarhetsrekvisitet. Det innebär att domstolar kan ogiltigförklara lagar och förordningar, som strider mot grundlagen, bara om felet är uppenbart. Det är lätt att inse att något som några hundra riksdagsledamöter och ett dussin ministrar anser vara riktigt, inte kan vara uppenbart fel. Det har givit regeringarna fritt fram att bryta mot grundlagen, vilket de också gör oberoende av färg.

Dödsstöten för Oxienstiernas Sverige var när Palme tog bort tjänstemannaansvaret för att skydda sina kamrater som tillsattes efter partibok och inte efter var och ens kapacitet och förmåga. Det har i praktiken gjort politiker och tjänstemän immuna vid missbruk av sina åligganden. Alliansen har haft många tillfällen att återinföra det Palme förstörde men uppenbart tycker de det är bra att slippa ansvar.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

11 thoughts on “I Sverige kan icke-medborgare besluta om svenskt medborgarskap

 1. Hamdilulla,salam! Hur mycket det kosta, bliva svensk pass? För dig min bror bara 50000:-
  Jag betala före bönen, micke bra.

 2. Bananrepubliken bekräftar sig själv. Vad får de ”oansvariga” för straff? Då måste väl alla felaktiga medborgarskap för perioden 2016–2020 d.v.s. 91 procent av Migrationsverkets beslut omvärderas med säkerhetsklassade omdömen. Alla fall ska vara registrerade om beslut och handläggare ifall de nu inte skippat detta också. Vad sysslar myndigheterna med egentligen? Sverige ska stödja Sverige, inget annat.

  14
 3. Säkerhetsklassificeringen borde gälla även på SÅPO, men där anställdes en Iranier som hade svårt att hålla fingrarna i styr.

  16
 4. Sverige en skuta på stormigt hav, utan vare sig kapten eller rorsman, drivande vind för våg mot sin undergång.

  18
 5. Det är detta som kallas för korruption och svågerpolitik. DETTA ÄR KORRUPTIONEN I SITT ESSE’ i vårt arma land. ”Du skratsar mig på ryggen, så skrattar jag dig.” D v s att samma slags människor hjälper varann i det fördolda, och myglar inför oss andra.

  21
 6. Vilket förklarar varför utlänningar kunnat få medborgarskap trots att de är kriminella, inte uppfyller tidskrav, redlighetskrav med mera.
  Medan personer som faktiskt kvalificerar sig inte får det på grund av att de är kristna eller liknande.

  57
 7. Ordning och Reda är två ord som kommer att tas bort ur SAOL när sossarna ligger i sophinken.
  Mer devalverade ord är svårt att vaska fram .

  50
  1
 8. Detta var ju långt från nytt för den som är insatt i vanskötseln av riket. men jag är helt övertygad om att regeringen inte vet att utlänningar kan ha jobbat och jobbar med att bevilja svenska medborgarskap!
  För i Sverige fungerar i princip ingenting nu mer, hur kom det sig tex att en invandrad Iranier för ngn månad sedan kunde gripas av Säpo för misstänkt spioneri efter det att han varit anställd på Säpo?
  Jag menar hur faen kan Säpo tillåtas att anställa invandrare från muslimska länder, är inte ens Säpo säkerhetsklassat i det här dårhuset?

  70
 9. Det konstigaste av allt är väl att ca 83% PK idioter tycker det är helt OK att i princip utrota Sverige och alla Svenskar till förmån för Islam, hur fan tänker Ni , med brunhålet? så måste det vara.

  65
 10. Lite ”kul” är det att högst troligt får dessa personer som beslutar om medborgarskap inte ens beställa pennor och radergummi. Några får kanske beställa men det kräver nog ett godkännande av chef som kan besluta upp till si så där 50 000 kr om hon eller han budgeterat för det.

  Besluten av dessa tjänstemän på lägsta nivån torde innebära en genomsnittlig utgift för skattebetalarna på ungefär 4,5 miljoner kr.

  Snacka om att sila mygg.

  60

Lämna ett svar till grebom5 Avbryt svar