Samhällshotet större än skjutningarna

BROTTSLIGHET. Polisen har stora framgångar i arbetet mot ledargestalterna i de kriminella nätverken, men samtidigt fortsätter skjutningarna. Kommuner och polis måste nu sätta in kraftfullare åtgärder mot individer längre ner i nätverken. Det framgår under polisens seminarium Polisen, brotten och tryggheten.

Oxelösunds Poliskår 1962

Efter en period där de grova öppna våldsuppgörelserna gick ner ligger antalet skjutningar återigen på mycket höga nivåer. Mellan januari och augusti i år sköts 35 människor ihjäl och det totala antalet skjutningar uppgick till 220 stycken.

Förenklat kan uppgången av de grova våldsuppgörelserna under de senaste månaderna förklaras med att gängen har hämtat sig efter de framgångar polisen hade mot ledande aktörer efter Encrochat och Trojan Shield. När individer som befunnit sig längre ner i de kriminella nätverken vill kliva uppåt uppstår ofta konflikter när flera vill ta över efter tidigare ledargestalter.

 Vi har nått stora framgångar i toppen av nätverken och det är rätt väg att gå. Vi kommer fortsätta i samma riktning. Polisen har i dagsläget 254 pågående utredningar som gäller mord och mordförsök. Nu måste andra aktörer tillsammans med oss jobba systematiskt även mot botten av nätverken. Med ett uthålligt och samlat arbete mot dessa aktörer ökar vi kraftigt möjligheterna att vända utvecklingen av det grova våldet, säger Johan Olsson, chef för polisens nationella operativa avdelning Noa.

Johan Olsson menar att kraftfullare kommunala brottsförebyggande insatser kan göra stor skillnad, till exempel genom att polisen och kommunerna har en närmare dialog efter så kallade SoL14-anmälningar* för att fånga upp barn i riskzonen. Kommunerna kan också tillsammans med andra arbeta för att minska segregationen och det utanförskap som många människor i utsatta områden upplever.

– Skjutvapenvåldet drabbar många på ett livsavgörande sätt och samtidigt är de bakomliggande problemen betydligt större. Den organiserade brottsligheten tillåts växa genom att systematiskt utnyttja strategiska sårbarheter i samhället. Kriminella utnyttjar allt från bristande integration till digitalisering och friare rörlighet av kapital och människor. Överger vi medborgare i perifera områden faller samhället sönder därifrån, säger Johan Olsson.

Några exempel på de sårbarheter som kriminella utnyttjar är när bidrag betalas ut från välfärdssystemen på felaktiga grunder, att politiker eller tjänstemän i offentlig verksamhet på olika sätt påverkas att fatta beslut som gynnar de kriminella eller att bristande integration och större acceptans för narkotika har skapat ett stort antal utsatta områden där barn växer upp med en skev verklighetsbild och blir enkla byten för kriminella.

Fotnot: * Enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen är polisen, med flera, skyldiga att anmäla till kommunen om det råder misstanke om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa.

Ovanstående från Polisens hemsida…

-Pettersson noterar ”Polisen har i dagsläget 254 pågående utredningar som gäller mord och mordförsök och vi kan gissa att minst 90 procent, alltså 228 är relaterade till den misslyckade invandringspolitiken.

Det är bättre att minska antalet kriminella än att anställa fler poliser. De poliser som finns räcker till för svenska kriminella.

Oxelösunds nuvarande poliskår. Carina gör så gott hon kan men…

Jag tror inte poliserna var fler på 1960-talet men de var jämnare spridda över landet och sysslade med andra saker än sitta på kontor

Om poliserna fördelades jämt över landet skulle det finnas en polis per 500 invånare. I Oxelösund bor det 12.000 invånare, alltså 24 poliser plus civilanställda. Nu har vi en på deltid, resten är i grannstaden Nyköping, men där är de också underbemannade.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

12 thoughts on “Samhällshotet större än skjutningarna

 1. Polisen har stora framgångar…….Skrattretande ,
  talar vi om samma land? Polisen/ myndigheter
  har sedan länge tappat greppet. Däremot är
  polis o myndigheter mkt effektiva mot Svennebanan. Minsta felsteg så hugger de till.
  Ex: polisen tar krafttag mot bilister som kör
  6km för fort….. Arma land

  14
 2. Jag tror det är för sent att vända våldsspiralen under överskådlig tid.
  Jag tror att majoriteten av Sveriges befolkning tror detsamma.
  Jag tror att det blir värre.
  Alla dessa uttalanden från de som ska garantera trygghet får motsatt effekt.
  De blir mer och mer avklädda och förlöjligade.
  En sak som aldrig tas upp är följande.
  Jag vet att de som verkligen flytt från sharia våld och har hamnar ur askan i elden
  De hamnar i ghetton där våldsamma klaner styr. De kan inte gå ut själva de gifts bort och de får klä sig i slöja. Mannen maken bröderna kontrollerar dem. Flickorna får eskort,ofta av en bror. Han bevakar henne i skolan. Fra kvinnorna känner ett stort svek.
  Vi som kritiserat får olika kränkande epitet stämplade i pannan.

  17
 3. Någon virrhjärna skrev här att i Finland var det dubbelt så många mord som i Sverige.

  2019 Finland 64 mord, Sverige 111, 73% fler än Finland
  2020 90 124, 38%

  Virrhjärnor har oftast fel!

  10
 4. Kortfattat så beror samhällets förfall på våra godtrogna och naiva idioter till politiker och övriga beslutsfattare som skrikit sig hesa för värnandet av den ”välsignade mångkulturen”!
  Kultur är inte pizza och kebab utan kultur handlar om värderingar, förtroende, arbetsmoral, och tillit mm.
  Tvångsgifte, könsstympning, klanstrukturer, korruption och en mängd för oss okända avarter på mänskligt beteende ingår i den importerade mångkulturen.
  För ca 30 år sedan så gjordes en gigantisk internationell undersökning av hur världens folk så på olika saker i samhället.
  I Sverige så var cirka 80 procent av befolkningen stolta över sitt arbete, i Frankrike svarade 40 procent att man var det.
  I Sverige påstod närmare 90 procent av de tillfrågade att ”man kan lita på en främling”, i Turkiet svarade knappt 20 procent av de tillfrågade att man kunde göra det!
  Man ska nu tänka på att denna undersökning gjordes innan massinvandringen till vårt land varför de tillfrågade svenskarnas förtroende för främlingar idag torde vara betydligt lägre.
  Men en undersökning som denna visar med all önskvärd tydlighet att turkarna när undersökningen gjordes var fullt medvetna om att alla människor i deras omgivning inte hade goda avsikter.
  Sedan dess har vi massimporterat just dessa människor med ”tvivelaktiga avsikter”!
  Föga märkligt att vi då med vår naiva godtrogenhet blir drabbade av såväl våld som olika typer av försäkrings och assistansbedrägerier!

  29
 5. Jag har sagt det tidigare och gör det nu ännu en gång, för att få ordning på Sverige så krävs grundlagsändringar.
  Våra lagar är inte gjorda för ett Sverige där minderåriga springer runt och skjuter med skarpladdade militära vapen samt kastar handgranater och spränger hus och bilar i luften med bomber!
  För att ändra en grundlag krävs att riksdagen lägger fram samma förslag två gånger samt att det är ett riksdagsval mellan dessa beslut.
  Först då kan grundlagen ändras.
  Med tanke på att det är val 2022 så skulle om den nuvarande riksdagen nu lade fram förslag om lagändringar dessa kunna genomföras redan 2023.
  I annat fall kan detta ske först 2027!
  Vilka grundlagsändringar avser jag då?
  Förslagsvis att yngre personer ska precis som i Danmark och Finland ska kunna dömas till långa fängelsestraff, att kriminella invandrare ska kunna få sitt eventuella svenska medborgarskap indragit och sedan utvisas.
  Att militären ska kunna avlasta polisen och ansvara för lag och ordning i så kallade utsatta områden. Samt att invandrare som döms till fängelse ska få sitta av sina straff i sina hemländer.
  Men för att något av detta ska kunna ske inom kort så måste vår nuvarande riksdag lägga fram dessa förslag före 2022 års val, bara för att förslagen läggs fram så är detta dock inget som behöver ske men nästkommande riksdag har då möjligheten att vid behov genomföra dessa lagförändringar.

  29
 6. Den omorganisation som skett av Polisen är en ren konsultprodukt organiserad av HR. Man började rita rutor helt frikopplade från verksamhetens mål. Sedan petade HR och konsultfirman in ”chefer” (oftast jurister utan någon som helst operativ erfarenhet) i dessa rutor. Sanningen är dock att det inte finns någon hierarki i denna Polismyndighet av det enkla skälet, att ansvar skys som pesten.

  För att ytterligare understryka denna ”pappersorganisation” saknas det en medveten struktur för att från gruppchefsnivå och uppåt utveckla operativt erfarna ledarämnen till chefer. Fn är det antal akademiska poäng, kön och etnisk bakgrund som främst meritvärderas.

  Polisen har i likhet med de flesta myndigheter blivit organisationer som styrs av de fd klassiska stödfunktionerna långt från den operativa kärnverksamheten. På enkel svenska kan man säga att det är svansen som styr.

  19
 7. ”Fånga upp barn i riskzonen”??? Nej, man ska fånga upp föräldrar i riskzonen! De föräldrar som styvnackat håller fast vid sina medhavda värderingar om att vara förmer än de arbetande svenskar som betalar för deras uppehälle här. De föräldrar som hånar svenska lagar och regler, ända ner till skolans trivselregler och ”listan på tider för utvecklingssamtal”, det är de som ska ”fångas upp”.

  29
 8. 1962 så var polisen upptagen med att en del inte hade belysning på cykeln när det var mörkt och ringklockan inte fungerade.

  26
 9. Så länge inte oskyldiga drabbas så är det bra att det elimineras individer från gängen, samhället borde inrätta en ”omutbar seriös kommandogrupp” som smyger runt och hjälper till med sådana tjänster !

  23
  • Kulturberikare inom poliskåren är inte så intresserade av att störa kusinernas arbeten. Men om en gruppering utanför klanerna börjar rensa upp så kommer dessa poliser bli väldigt motiverade att stoppa en sådan utveckling och rädda broschornas liv.

   12

Kommentera