Dom lär sig: längre tid och mindre stigning av havsnivån

En klimat-skrämmare typ Oceanograf från SMHI uppträder med det vanliga, ”Havet stiger, å dessutom fortare i framtiden”, i Aftonbladet. Denne klimatclown har dock så mycket förstånd att han inte drar till med de vanliga 10 åren tills ”klimatkatastrofen” inträffat. 250 år drar han till med, det är ju ett förståndigt val, då har han hunnit både gå i pension och till en ”bättre värd” innan klimatpåståendet faller för åldersstrecket.

”Globalt väntas vattennivåerna kunna stiga med 0,5–1 meter fram till sekelskiftet 2100, enligt FN:s klimatpanel IPCC:s senaste larmrapport.”

För Sveriges del skulle det kunna innebära att delar av Skåne hamnar under vatten.

Då hans klimatpåstående gäller havsnivåerna runt Skåne, så tittat vi på hur vattenstånded vid Klagshamn, som ligger i Skåne, straxt söder om Malmö, utvecklats sedan 1930. En halv mm per år! = 50 mm på 100 år.

Det verkar dock som Aftonbladdrarna inte kollar vad de dragit till med tidigare, 265 cm till 2100 skrämdes man med för ett par år sedan. LÄNK

3 thoughts on “Dom lär sig: längre tid och mindre stigning av havsnivån

Kommentera