Dagens tankeställare 1

INSÄNDARE. Rune Holmström är född 1963 i Helsingfors. Förutom några år på universitet har han avverkat närmare 40 anställningar, bl.a. som däcksmatros och stamofficer, nattvakt, bartender och bananplockare. Rune har gett ut tre romaner och skrivit både det ena och det andra i press och på nätet på finska. Nu vill Rune delge oss en tankeställare då och då.

En av Runes inspirationskällor är Jan Fridegård: ”Jag har en del saker som jag måste skriva av mig. Det tror ni inte att jag kan, era jävlar, men vänta bara ska ni få se.”

Rune Holmström

Dagens Tankeställare 1.

Jag har ägnat mycket tid åt att försöka förstå genomsnittsmuslimens själsliv. En förklaring jag kommit fram till, är att muslimerna för det mesta lever i ett auktoritär-totalitärt samhälle där det är uttrycklig makt som gäller i alla människoförhållanden. Allt från det politiska och ekonomiska livet till hur man uppför sig på gatan och i kaféet. – Visst stämmer det samma också på Västerlandet, men inte på ett närapå ilka brutalt sätt.

Rune Holmström

3 thoughts on “Dagens tankeställare 1

  1. Att islam är en totalitär ideologi/religion är det ingen tvekan om dessutom obegränsat brutal när den möter motstånd.

Kommentera