Svenskarna kan strunta i integrationen

PROPAGANDA. Moderaterna presenterade igår ett förslag till en ny integrationspolitik, där man bland annat vill ställa högre krav på kunskaper i svenska för att kunna få bidrag eller medborgarskap, vilket var väldigt likt regeringens förslag på detsamma.

Det tycker Aftonbladets ledarskribent Lina Stenberg inte är bra, men Stenberg nämner bara M och SD, inget om att S lagt ett liknande förslag. Stenberg menar att M visar på en ”orealistisk syn” om att ansvaret för integrationen ska falla på invandrarna.

”Steget blir allt kortare för M att gå SD till mötes i att skicka ut svenskar, åtminstone de som inte är ’självförsörjande’ som M klassificerar dem.”

-Pettersson undrar hur Lina Stenberg kan tycka att ansvaret för integrationen ska falla på svenskarna? Ska vi lära oss arabiska, persiska, somaliska, turkiska eller är det bättre om alla invandrare lär sig svenska så dom förstår oss och varandra?

Aftonbladet, Svenska Kyrkan med flera tycker tydligen inte det är bra att människor kan prata med varandra…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

14 thoughts on “Svenskarna kan strunta i integrationen

 1. Att ställa krav måste ha en påföljd om dom inte åtlyds.
  Hur låter dom påföljderna då.

 2. Mussar kan inte integreras. Det har aldrig lyckats varken historiskt eller geografiskt. Att det skulle vara deras önskan är ju bara helt befängt. Även de, till synes ”goda” mussarna, kommer att lyda muhammeds bud när den Stora slakten tar sin början. Har sällan hört någon muslim beklaga sina landsmäns ständiga övertramp, viket innebär att de är medskyldiga till terrorn. Islamister ska inte vara här – både vän och fiende lider av det.

 3. Arabiska 150 000 ha ha – sist jag kollade (2018) var det cirka 400 000 och skulle tro det är ungefär 500 000 nu. Anders Lindbergs statistik antar jag.

 4. Det här är ju självklart. De olönsamma måste ju bli lönsamma om Sverige ska gå runt. Är aftonslaskens skribenter intagna direkt från (S) särskolan? När ska de även sluta att vara fullblodsrasister? För menar de på fullt allvar att vi ska fortsätta ha olika samhällen, där vissa aldrig blir en del av det?

  • Enligt Stefan vår landsfader var dom en kostnad just nu men dom skall bli vinst lite längre fram.. Så vinsten kommer nog snart???

 5. Journalister och andra vilsekomna individer som inte mött motgångar utan som en kork flutit upp mot en position i samhället utan att egentligen förstått hur.
  Det är av dem vi får höra sånt dravel som denna Lina Stenberg totat ihop, hon förstår inte att motstånd stärker ett motstånd som innebär individens ansvar.

  Ingen växer som person utan att ha överkommit motstånd och problem.
  Hjälp en person med allt och till slut vill den ha hjälp att klä sig.

  Det är ett av de stora felen svensk integrationspolitik har gjort.

  Men hur skall en politikerskara som mestadels består av arvodesavlönade individer som aldrig behövt prestera något än tomma ord för sin försörjning, förstå det?

 6. Svenska skatteslavar har inte tid att ägna sig åt integrationsprojekt där de ska behöva lära sig hela världens alla språk. De har fullt up med att arbeta och betala invandrarnas uppehälle. Rimligast vore att den invandrare som tillbringar sina dagar med att sitta på häcken, och göra ingenting, går och lär sig språket i det land de befinner sig i, så att det har möjlighet att förtjäna sitt eget uppehälle.
  Den logiken fungerar tydligen nte hos S-pressen.

 7. Jag tror inte någon bidragsturist blir nyttigare medborgare för att de tvingas lära sig svenska. Vill de fortsätta vara bidragsturister har sverige bara slösat resurser och förlorat ändå mer. Det bör vara upp till var och en att lära sig språket och de, som är motiverade av att vilja smälta in gör det ändå. Vi ska inte ta in de, som inte är här med egen försörjning. Brottslingar, som gått över en viss gräns av straffskala ska obligatoriskt bli av med sina medborgarskap och utvisas i alla de fall det är möjligt. Det finns humanistiska skyddsskäl även för ursprungsbefolkningen i Sverige.

 8. Ett av problemen är en gapigt obildad feministmobb.
  Som bara häver ur sig skit utan tanke. Och ofta ser sig gaphalsarna som viktiga kulturpersonligheter .
  Kanske var det som Sahlin och Reinfeldt såg och kallade Svensk Skitkultur .

 9. Hanif Bali skriver på Facebook:

  ”Läser Cissi Wallin i Expressen där hon smutskastar de tusentals föräldrar som skrivit under en namninsamling i Filipstad där de motsätter sig Socialdemokraterna och Vänsterpartiets beslut om att slå ihop den Strandvägsskolan med 70% av utrikes bakgrund och den majoritetsbefolkade Åsenskolan, med måttliga 10% med utrikes bakgrund. Cissi Wallin beskriver det som att svennar är redo att köpa kebabpizza (!) av invandrare men inte redo att låta sina barn sparka boll med dem.

  Frågan är såklart mer laddad än så. Filipstad var i grunden en kommun välfungerande skola och arbetsmarknad. Arbetslösheten var låg bland inrikes födda och det finns gott om jobb i kommunen, inom vården skolan och industrin.

  Uppdrag granskning gick för några år sedan igenom vad som hade hänt med kommunen på 10 000 invånare sedan 2013. Andelen inrikesfödda hade minskat i alla åldersgrupper – samtidigt som den utrikes födda befolkningen både ökat mer än utflyttningen. ca 30% av alla barn som föds i kommunen 2020 har utrikes bakgrund – från 12% 2010 och 2% 2002.

  Kommunens egna integrationschef berättade att de håller på att byta ut sin befolkning. 2013 var socialbidragsnivån i kommunen 15 miljoner kronor, sex år senare hade det fördubblats till över 30 miljoner kronor. Kommunen gick 30 miljoner back från budget, kommunchefen önskade konkursförklara Filipstad.

  Men det är inte enbart socialbidragskontot som visar rött. Invandrares välfärdskonsumtion är dyrare med – skolan går med kraftiga underskott. På Stranvägsskolans förskoleklass pratade enbart fyra barn av 20 svenska. Utbildningsförvaltningen har ett underskott på 20 miljoner kronor.

  S och V lovar heligt och dyrt att det inte alls har med besparingar att göra – de pratar istället om att ”blanda upp” eleverna för att få integration. Detta med bussning till för att använda majoritetskulturens barn som integrationskuddar för segregerade barn får allt mer fotfäste bland ”progressiva” som Liberalerna och socialister.

  Cissi Wallin skriver att det har med svenskarnas ovilja att låta deras barn leka med barn av annan hår och hudfärg att göra. Men något säger mig att föräldrarna i Åsenskolan inte alls har något problem med de 10% med invandrarbakgrund som går i skolan. 70% är av annan magnitud. I Malmö är barn med två inrikes födda föräldrar nere i 33%. Vilka ska de bussa runt där?

  Faktum är att skolsituationen i invandrartäta områden är kaotisk och en orsak till det är en någorlunda lågt hängande frukt. Det är nämligen underdiagnosticering av neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD/ADD bland invandrad underklass.

  Dessa är funktionshinder vet vi är överrepresenterade i denna grupp – men samtidigt underdiagnosticerade och undermedicinerade.

  Vi har snarare övermedicinering och överdiagnosticering bland medel- och överklass.

  Jag tror att det beror på att diagnosen kräver att föräldrarna är drivande i processen. Många invandrade föräldrar klarar ej av det av flera skäl. Svag förankring i samhället, språk och medicinsk kunskap. Rektorer vittnar om att de har svårt att ens med tolk förklara vad en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är – det saknas ord i hemspråket. Ännu mindre ord som en analfabet förstår. I skuldkulturer (som Sverige) anses en diagnos vara en befriande förklaring – det befriar individen från skuld. I Mellanösterns skamkultur är en diagnos att skämmas över.

  En indikation på mervärdet av att ge diagnoser, medicin och stöd är det förändringsarbete rektor Linnea Lindqvist på Hammarkullsskolan i Angered genomförde, där man gick från 33% som klarade kunskapskraven till 80% genom att identifiera 8 elever med ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning.

  All tillgänglig forskning pekar på att barn till invandrare i utanförskap borde vara överrepresenterade för ADHD diagnos. Trots det är andelen som diagnosticeras ned ADHD bland invandrare enbart hälften jämfört med svensk bakgrund. Ofta vägrar föräldrar till barn där skolan identifierat behov av utredning ge sitt samtycke.

  En röd tråd bland gängkriminella, missbrukare och gansterrappare är att de alla beskriver sin barndom som utåtagerande. Detta vore ett effektivt och billigt sätt att få ner kaoset på skolorna, men även att preventivt minska tillflödet till ”kunder” för polismakten att hantera. En svensk studie visade att diagnosticering och medicinering av våldsamma förbrytare minskade risken för återfall med 38%. Betänk hur många förstagångsbrott du kan minska. Ritalin och Concerta är billigare än häktesplatser, advokatarvoden och domstolsförhandlingar.

  Får du stopp på kaoset som går ut över både medel- och högpresterande elever så kommer toleransen för mer ”socialt blandade” klasser att öka med tiden. Istället för att tvångsbussa medelklassbarn till skolor som kaosas av odiagnostiserade invandrarbarn.

  Det Cissi Wallin inte förstår är att många invandrarföräldrar har jobbat knogarna av sig för att just kunna flytta från områden som uppenbart har för hög koncentration av dessa invandrarrelaterade problem. Den som äger och sliter i en pizzeria och säljer kebabpizzan bor med allra största sannolikhet ett radhus eller villa och har skrivit under namninsamlingen mot skolexperimentet.

  Det är inte hår/hudfärgen som problemet sitter – för de har de gemensamt med de andra som inte rört sig ur fläcken socialt. Nu vill kommunen bussa tillbaka deras barn.”

Kommentera