Baltutlämningen

HISTORIA. I dagarna är det 75 år sedan en skamfläck i Sverige och socialdemokraternas historia. Den socialdemokratiska regeringen gav vika för påtryckningar från Sovjetunionen. Baltiska och tyska soldater på flykt utlämnas till Sovjetunionen i januari 1946.

Sovjetunionen krävde att samtliga, även balter, skulle utlämnas. Trots stark kritik och intern oenighet böjde sig den Socialdemokratiska regeringen för de sovjetiska kraven. Bilden visar den svenska polis- och militärbevakningen vid Ränneslätt utanför Eksjö i samband med utlämningen.

Baltutlämningen 1946

De som utlämnades var till stor del SS-soldater och poliser som begått grymheter under kriget, men den svenska regeringen gjorde ingen skillnad och utlämnade alla som Sovjet ville. Även balter som slagits mot Sovjet för sina länders frihet skickades till Sovjet.

Många desperata stympade sig själva för att inte utlämnas. En av dem körde in en blyertspenna i ögat, andra högg av sig fingrar. Sammanlagt utlämnades 2.518 personer till Sovjetunionen, därav 146 balter. 310 tyskar och 54 polacker återvände till sina hemländer. 104 personer blev kvar i Sverige. Åtminstone sju av internerna begick självmord under händelsernas gång.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

59 thoughts on “Baltutlämningen

 1. Där finns mycket att skriva om.
  Tyskarna låg risigt till i nord Norge men klarade sig på grund av att Sverige lät dem skeppa soldater och material till Norrland och de hållet ta sig in i Norge. Det kostade Norge ca 10 000 döda. Hade inte Sverige gjort detta så hade kriget kanske fått ett helt annat utfall.
  På 60 talet som sextonåring arbetade jag tillsammans med en idag 92 årig est. Det var inte bara nazister eller krigsförbrytare som utlämnades så glöm den propagandan.

  • Hur många myter går folk på egentligen?
   Nej, Tredje Riket fick inte skeppa soldater eller material genom Sverige under kriget mot Norge. Tyskarna begärde att få göra det men Sverige sa nej.

   Transittrafiken var det som kom efter att Norge kapitulerat och den gällde obeväpnade soldater som skulle hem till Tyskland eller tillbaka till sina posteringar i Norge.
   Tredje Riket fick skicka en fullt utrustad division genom Sverige för att hjälpa Finland men det beslutet godkändes först när Finland bett Sverige släppa igenom den.

   • På Wikipedia står att det från början var rena trupptransporter och först senare om soldater på permissioner.

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Permittenttrafiken

    Den 26 juni 1940 började den så kallade hästskotrafiken (rutten såg ut som en hästsko på kartan) från Trondheim till Narvik via Storlien–Östersund–Riksgränsen. Denna första trafik handlade inte om permissioner utan det var fråga om rena truppförflyttningar.

    Den 8 juli 1940 kom Sverige och Tyskland överens om att låta permittenter (det vill säga tyska soldater på permission) färdas till och från Tyskland på svenska järnvägar. Dock utvidgades trafiken nästan genast till att gälla flera sorters transporter, även krigsmateriel. Denna trafik kom att pågå i drygt tre år och innefattade totalt ca 2140000 soldater, cirka 100000 vagnslaster vapen och krigsmateriel och upptog tidvis 10 % av det svenska järnvägsnätets transportkapacitet. De flesta tåg gick Trelleborg–Kornsjö och en del Trelleborg–Narvik. Senare under 1940 började trupper även skeppas över från Helsingör till Helsingborg på grund av den säkrare överfarten. Denna rutt kom att bli allt vanligare, särskilt efter att Operation Barbarossa inletts 1941 och Tyskland efter dess låg i krig med Sovjetunionen. Från Krokom, som var en knutpunkt för tågen, kunde även tyska soldater ta sig till Haparanda.

    Som engångseftergift tilläts en fullt stridsutrustad tysk division, den 163. infanteridivisionen i Sverige känd som ”Engelbrechtdivisionen” efter sin chef Erwin Engelbrecht, att färdas genom Sverige från södra Norge till norra Finland efter Tysklands anfall mot Sovjetunionen i juni 1941, Operation Barbarossa. Denna förflyttning var, till skillnad från permittenttrafiken, rejält bevakad av svensk militär.

   • @Pettersson
    Du är medveten om att de norska styrkorna i Norge kapitulerade i början av juni 1940 och kungen samt regeringen åkte till Storbritannien.

    Så som jag sa, inga transporter av tysk trupp eller material gick igenom Sverige under pågående krigshandlingar.

   • Det var inte riktigt det du skrev

    ”Transittrafiken var det som kom efter att Norge kapitulerat och den gällde obeväpnade soldater som skulle hem till Tyskland eller tillbaka till sina posteringar i Norge.
    Tredje Riket fick skicka en fullt utrustad division genom Sverige för att hjälpa Finland men det beslutet godkändes först när Finland bett Sverige släppa igenom den”

   • Eftersom original inlägget var ett svar på att tyska soldater inte fick åka igenom Sverige under pågående konflikt vilket är vad det ursprungliga inlägget syftade på så fanns det ingen anledning att gå in djupare på det än att nämna att det som de flesta svenskar tror var trupptransporter under pågående konflikt var något som kom efter konflikten var över.

    Jag nämnda aldrig något om material utöver att enda gången en komplett tysk stridstrupp med utrustning fick gå igenom Sverige så var det på finsk begäran.

    Om du vill ha en diskussion om hur och vad Tredje Riket fick skicka genom svenskt territorium och när kan vi ha det men det var inte vad inlägget gällde. Ska vi titta på det får du också börja titta på den omfattande frakt som skedde sjövägen under svenskt beskydd av tyskt material på svenskt territorialvatten.

 2. En skamfläck i vår historia när vi inte hjälpte ett grannfolk som kom från landområden vi har en gemensam historia med och som en gång var del av Sverige. Är dagens import ett sätt att göra bot mot historisk underlåtenhet? Tror inte det för i såfall skulle inte importen ske från länder med så avvikande kulturell och ideologisk bakgrund som går stick i stäv mot våra lagar och regler. Jag tror inte för ett ögonblick på det utan här är en hel hundkennel begravd under Löfvén fötter och mycket rymliga samvete på svenskens bekostnad.

 3. Ja gamla Bondeförbundarna som var föregångare till dagens centerparti var ett rent Nazistparti, så Annie Lööf borde hålla näbben stängd.
  Så det är inte konstigt att hon vill vara med och förstöra Sverige.

  • BF var, precis som C är idag, ett fascistiskt parti. Det är därför som de kommer så bra överens med socialisterna.

 4. Det vore bra om justitieministern med sitt hov åkte till Ränneslätt och tog reda på fakta. Innan han Twittrar brunsmörja nästa gång. Helst om det finns några överlevande poliser eller värnpliktiga som kan berätta hur det var att tvingas verkställa regeringsbeslutet.

  • Pettersson skrev att en av de som skulle sändas till Sibirien,eller sänkas utanför Hanöbukten,stack en penna i sitt öga.
   Kan fylla på med dem som högg av sig hand eller fot,andra skar upp sina ådror så blodet flöt över de värnpliktiga militärpoliser,som beordrades föra iväg dem,i bussar till Trelleborg.Delvis fastspända på bårar,lastades de på ryska fartygen.
   Detta fick jag som barn i smyg vetskap om. Personen som berättade detta för min fader blev senare alkoholist,och avled redan i 45 årsåldern…
   Om orsaken var den chock han fick av insatsen,senare blev hans förstörda liv vet jag inte.

 5. Varför skulle Sverige gömma de ”baltiska soldater” som slogs på fascisternas sida och mördade och torterade civilbefolkningen?
  Är du nu seriös, Pettersson? På vilket sätt ska det vara skamligt för Sverige att inte gömma de som hjälpte aktivt fascisterna under WW2?
  ”Baltutlämningen handlade om återförandet av baltiska soldater från Sverige till Sovjetunionen 1946. I andra världskrigets slutskede flydde 2 700 tyska och 167 baltiska soldater som deltagit i striderna på den tyska sidan från de baltiska staterna till Sverige.”
  https://www.so-rummet.se/kategorier/baltutlamningen

  • Västmakterna tvingade Sverige att betala krigsskadestånd och dessutom också som det enda landet i världen skadestånd åt Tyskland ….

   Minns också de svenska koncentrationslägren …..

   Sverige tvingades att ersätta den estniska statens guldreserv då Estland frigjorde sig från Moskva. Gasmla republiken förde över sitt guld till Sverige, men sossarna lämnade över det till Stalins Sovjet utan att ryssen krävde detta. När Estland befrides, lyfte den estniska staten fram sina rättmätliga krav mot Sverige och Sverige hade inget annat val än att ersätta esterna för deras guld.

   Glöm dessutom inte att Sverige var centralt i utvecklandet av den nationalsocialistiska ideologin och dessutom ett förgångsland. Partiet i Tyskland skickade partitoppar, bla Rosenberg, till Sverige för att studera, få inspiration samt verktyg.

   Dessutom införder Jude-stämpeln i tyska pass pga svenska krav. Stockholm ville inte ha tyska judar till Sverige.

   Undra inte heller varför norska kungafamiljen aldrig har förlåtit Sveriges agerande.

   • ”Undra inte heller varför norska kungafamiljen aldrig har förlåtit Sveriges agerande.”
    Vilket agerande tänkte du på? Att Sverige gav skydd åt kronprinsessan och deras barn när Tyskland invaderade Norge?
    Eller var det det faktum att när Kungen och Kronprinsen kom till gränsen fick de veta att om de, som Norges överbefälhavare och officerare, går in i Sverige kommer de att interneras enligt krigets lagar? Eftersom de inte skulle kunna hjälpa Norge internerade i Sverige vände de om och tog sig istället till Storbritannien.
    Eller var det Sveriges agerande angående de norska motståndsmännen som fick skydd och utrustning i Sverige som de var riktigt emot?
    Men du kanske tänkte på de ”polis” divisioner av norska män som fått skydd i Sverige under kriget som tränades upp och utrustades med militära vapen för att snabbt kunna återta och återställa ordningen vid ett tyskt tillbakadragande eller kollaps i landet?
    Var det det agerandet som det norska kungahuset aldrig kunnat förlåta Sverige för?

   • Niklas R. Ja det du skriver om tar man inte heller upp precis som sanningen om vilka balterna var, när man ska berätta om vad som hänt. Det gäller att sätta oss svenskar i så dålig dager som möjligt, verkar socialisterna och nyliberalerna obegripligt tycka.
    De skyr inga som helst medel när de förfalskar historen.

  • Bara helt kort
   Sverige var i VK 2 neutrala enligt egen utsago !
   Som sådant måste de väl i så fall följa de dåtida regler som gällde inom NF. (Nationernas Förbund)
   Sökte nu dessa asyl o skydd i Sverige anser i varje fall jag,att det skedde ett brott,vid utlämnandet till en säker död.
   Skrev i en annan kommentar att jag återkommer med de c:a 5.000 sovjetiska tvångsarbetare,som Tyskland sände till Norge. Då får du gärna kommentera om Sveriges utlämnanden av dem till Stalin,också var OK….

   • ”Säker död”? Vad har du för belägg att påstå så? Så det är ”skam för Sverige” att inte ge skydd till fascisterna? Och inte skam att låta fascisterna gå genom Sverige för att anfalla Norge…

   • Vad har tvångsarbetare med fascisterna att göra? Är det samma sak för dig? Hur relevant din info i sammanfanget?

   • Maja 1: Tyskarna hade redan anfallit och ockuperat Norge innan tysktågen började rulla genom Sverige. Således helt felaktigt att tro att tyskarna tog Norge med soldater som kom genom Sverige.

  • Som ättling till en baltisk soldat som slogs för att försvara sitt lands frihet mot BÅDE Nazi-Tyskland och Sovjet är jag glad att morfar fick stanna i Sverige. Men denna händelse gjorde att han aldrig vågade göra efterfrågningar om sina kvarvarande släktingar av rädsla för att De skulle drabbas av repressalier.

   • I vilken arme slogs din förfader ”för att försvara sitt lands frihet mot Nazi-Tyskland”?

   • Maja1, han var balt vilket land har ingen betydelse för dig. Men han stod inte på någon annan sida än sitt eget lands. OM du inte vet det men då kriget började var Estland, Lettland och Litauen fria stater. Efter kriget annekterades de av Sovjet och många balter oavsett om de stridit i kriget eller ej deporterades till Sibirien samtidigt som sovjetiska medborgare ”flyttades” till Baltikum. Bara för att vissa Balter valde sida gjorde inte alla det. Och om du tror att de sovjetiska trupperna var bättre än de tyska eller för den delen de allierade så är du nog ute och cyklar. Vad som skedde under kriget var vedervärdigt oavsett sida, det fanns hjältar och förrädare på alla fronter.

  • Att balterna som utlämnades var fd nazister utlämnas alltid, när man berättar den historien. Man kanske skull sänt dessa till Nürnberg i stället.

  • Varför skulle någon slåss för Fascisterna?
   Sovjet var kommunistiskt.
   Tyskland var Nazistiskt.
   Lite ordning i historieskrivningen bör det vara.

 6. Skallmätning, Sterilisering av folk med avvikande utseende,
  tandexperiment och andra medicinska experiment, men sossarna
  är nöjda med sin historia,? Det fanns förvisso en tid vid 50-50-70
  talet när man jobbade för folket, men tiden före och efter nämnda
  årtal borde dom inte vara stolta över!

  • Allt enligt god socialistisk ideologi och teori om den socialistiska övermänniskan. Alla socialistiska regimer har försökt sig på detta, även Sverige där sossarna kastrerade mindre värda element i samhället.

 7. I Skåne Kristianstad fanns det två läger Rinkaby och Gälltofta. Om detta skrivs det inget om i den lokala blaskan.

 8. Minns en annan episod på samma tema. De tyska National- SOCIALISTERNA och de svenska såssarnas bästa lekkamrater på den tiden, var ju maniskt intresserade av s.k. ”Tungt Vatten”. Som bekant gick det inte enl. planerna på den norska sidan, tack vare ”Hjältarna från Telemarken”. Såssarnas kompisar blev utan, men det skulle snart visa sig att Per Albin och c:o kunde råda bot på detta dilemma. Klart att kompisen Adolf skulle ha sitt eftertraktade vatten. Tågen genom Sverige var ju redan etablerade, så det var ju ingen större ansträngning att ta omvägen över Ljungaverk på Gällö, söder om Östersund. Norges kampvilja ersattes med svensk defaitism. Skäms såssarna !!! Vilket svek mot broderlandet.

 9. Vad är detta, många tycker att f.d. IS krigare, med all rätta, skall utvisas och dömas, men nu läser jag här att det var fel att utvisa SS män och poliser som begått grymheter.
  Hur ska ni ha det?
  Om inte det är hyckleri, så vad är det då?

  • Jag hoppas du inte menar mitt inlägg på Moberg. Jag har inget emot att förbrytare lämnades ut.

   ”De som utlämnades var till stor del SS-soldater och poliser som begått grymheter under kriget, men den svenska regeringen gjorde ingen skillnad och utlämnade alla som Sovjet ville. Även balter som slagits mot Sovjet för sina länders frihet skickades till Sovjet”

   • Var inte de ”alla balter som slogs mot Sovjet” på fascisternas sida? De var ju enligt dig ”soldater”…Eller vad menar du med det? På vilken sida i WW2 var de?

   • Maja1:
    Tur du bosatte dig i f.d Sverige,och inte i Finland.
    Med din politiska inställning tyder jag det som att du var en Stalin-trogen medborgare.(om du var född)
    I varje fall,anföll din Stalin och dina ”anförvanter” som senare stupade, vårt Broderland Finland ! Detta efter samma mönster som de tidigare lagt under sig,de tre Baltiska Staterna !
    Tror inte dina kommentarer faller i god jord i Finland….

   • Stenbock vid 30 januari, 2021 kl. 18:55
    ”Tror inte dina kommentarer faller i god jord i Finland….”
    Stämmer utmärkt, ryssar generellt och särskilt kommunister är inte särskilt populära i Finland. Men det är å andra sidan heller inte nazister, det var tex tyska nazister som brände ner staden Rovaniemi (som mitt x kom ifrån) och dom härjade hej vilt. För min del kan kommunister och nazister brinna långsamt i helvetet. Bortsett från ideologin har jag lättare för tyskar än opålitliga ryssar. Putin har ett förflutet som kommunistsvin i DDR, inte många av Djävulens försvarare här i tråden hade orkat med det kommunistiska/ryska helvetet. Jäklar mördarpack!

 10. Bland dessa balter befann sig massmördare av judar, skulle dom lämnas ostraffade ? Tex. Estland mördade alla judar redan hösten 1941 och blev Europas första ”Judenfrei” land. Esternas chefsmördare hette Karl Linnas, han var ansvarig för Estlands alla koncentrationsläger. De andra baltländerna tyckte också om att mörda judar och dom mördade hundratusentals !

  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Holocaust_in_Estonia

  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Holocaust_in_Latvia

  https://duckduckgo.com/?q=holocaust+in+lithuania&atb=v130-1&ia=web

  En tysk SS man vid dödslägret Treblinka sa : ”ukrainarna var råa brutala sadister, men värst var de lettiska vakterna ! ”

 11. Det är självklart att Annie Lööv tycker det går bra att samarbeta med sozzarna. Deras historia är ju minst lika besvärande, när det gäller rasism och nazism.

 12. Självklart hade sossarna inga problem med att skicka dessa människor till sin död hos deras socialistiska kamrater i öst. Den stora frågan för sossarna var hur de skulle försvara detta beslut gentemot det svenska folket. Det var därför det tog tid för dem att bestämma sig.

  Man måste komma ihåg att för socialister är alla människor värda lika mycket, vilket är ingenting om de inte är till nytta för partiet. Dessa balter var inte till nytta för Partiet.

  • Kloka politiker på den tiden . Då tog man inte risken att försätta sitt land krig , utan tänkte på konsekvenserna . De värnade de som valt dem . Inte som en del av dagens politiker som inte förstår vad de ställer till med .

 13. Kanske vi bör väcka liv i sossarnas minne. Själv skulle jag inte ha något emot en afghanutlämning, eller syrienutlämning, arabutlämning, etc., etc.. Personligen tror jag att det är nödvändigt om vi ska bestå som folk. Kanske kan skicka med politiker och ämbetsmän också?

 14. I dag är också en annan historisk dag,som under många år har ihågkommits hos Pettersson.
  Wilhelm Gustloff och dess torpedsänkning,är det fartyg som är hittills orsakat största antalet döda i Östersjön.
  30 Januari 1945 sänktes detta fartyg av en rysk ubåt.
  Antalet som dränktes som råttor i det kalla vattnet,varierar mellan 8-9000. Kvinnor,barn och åldringar på flykt från ryssarna i Ostpreussen,med en förhoppning att komma till Kiel:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Gustloff_(1937)

 15. Alltid lätt att döma i efterhand! Jag försvarar inte utlämningen, men vi vet ju inte vad Stalin hotade med.

  Om vi inte lämnat ut dom och Stalin som stod med hundratusentals män i Nordnorge och med en arme på kontinenten som hade krossat allt motstånd, hade tagit detta som en förevändning för att införliva Sverige i Sovjetunionen och skicka alla svenskar till Sibirien.

  Vad hade vi tyckt då?

  • Jo en av de skyldiga socialisterna efterkonstruerad historia,som försvar för detta hemska förräderi,mot allt vad mänsklighet heter florerar ju,som deras försvar.
   Ett mycket gammalt förfarande i f.d. Sverige.
   Skulle kunna räkna upp otaliga sådana under mitt liv,allt från DC3:an på 50-talet till dagens lögner kring deras importverksamhet.

   • Ja, naturligtvis! En efterkonstruerad historia!

    Faktiskt länge sedan jag läste något så dumt!

    Ni menar alltså på allvar att ni tror att det inte fanns någon som helst risk för en sovjetisk invasion av Sverige under hela kalla kriget?

    Du var så klart med där i Kreml och visste precis vad Stalin tyckte och tänkte!

    Att han med glädje la så mycket av Östeuropa och resten av världen under sig som han bara kunde är kanske bara en efterkonstruerad historia det också!

    Stalin hade ju dessutom visat tydligt vid flera tillfällen att han inte drog sig för att bomba Sverige, för att få in vilja igenom.

    Eller ni tror att dessa plan bara hade navigerat fel?

   • Kalasbetalaren:
    Du behöver inte ta i sååå rejält,för att jag plitar ner min mening.
    Vill hellre inte bemöta dina teorier kring vad Stalin ville eller kunnat göra.
    Vad jag vet är att de ryska trupperna var på upphällningen,efter att man placerat om all sin stridskraft till Oder-området p.g.a. att Stalin absolut ville ha intagit Berlin, lämpligt till 1:e Maj.
    Sedan har jag inga som helst uppgifter om,hur många ryska soldater som fanns kvar upp vid Ishavet 1946 !

   • På vilket sätt var svenskarna ”förrädare” att Sverige utelämnade fascisterna till Sovjetunion?
    Krigade Sverige på fascisternas sida då? Eller var folket emot att lämna fascisterna? Kanske ge dem asyl? Herregud vad sjuka ni er verkligen… Ska man som invandrare integrera sig till sådant folk? Fyfan…

  • Sverige vid krigsslutet hade en extremt stark krigsmakt med goda planer för ett försvar av riket. Vi hade övat i sex år för det och hade då vapnen för att genomföra försvaret. Bara det skulle avskräckt ryssarna.
   En sovjetisk invasion skulle inte slutat bra för Sovjet eftersom både Churchill och delar av den amerikanska militären bara väntade på en ursäkt för att få kasta ut kommunisterna ut ur Östeuropa. Ett sovjetiskt anfall mot Sverige skulle vara en sådan ursäkt, vilket Stalin visste och därför aldrig skulle anfallit Sverige över några balter.

 16. Jag tycker att utlämnandet av 36000 ryska f.d krigsfångar som släppts från Norge och hamnade i Golag eller avrättades som desertörer.
  Samtidigt ska man också hålla i minnet att ett antal baltiska och tyska nazister fick en fristad i Sverige, trots att de kan ha gjort sig skyldiga till mord på judar. (Barbro Eberman ”Hur kunde det ske?: myt och motmyt” )

 17. Stenbock har varje år sedan detta första gång togs upp av Pettersson, tecknat ner vad han som barn fick höra i smyg,från en av de militärpoliser som kommenderats ut,att sända dessa verkliga flyktingar in i döden.
  Inga vackra saker han berättade.Människor som i förtvivlan som ovan skrives,stympade sig för att slippa sändas till Sovjet o säker död.
  Antalet som anges ovan är dock på tok för lågt. Antalet var c:a 5.000,varav c:a 2.800 av dem sänktes i lastrummen med fartyget,när de nått en bit öster om Hanöbukten.Där vilar dessa nu på havets botten.
  Av de resterande sändes alla till Sibirien. På 50-talet kom c:a 175 av dem tillbaka till Estland/Lettland. Resterande mördades av slavarbete i Sibirien.
  Kommer framöver berätta om de ryska tvångsarbetare,som sändes in i döden från Gävle….
  Som ni ser var Sossarna redan på den tiden,ett varmhjärtat parti !!

  • Sossarnas varma förhållande till kamrat Stalin,består fortfarande.
   För c:a 10 år sedan ansökte en tysk förening för stupade o. saknade soldater,att få sätta upp en minnesplatta el. sten i Trelleborg,kring denna hemska utlämning.
   Efter mycket hick-hack avslogs denna begäran !
   Troligen känns detta förräderi fortfarande bland de röda Genossarna ? Dessa som istället gärna vill ha det hela glömt ?
   Sådan är Socialismen….

 18. Det är detta gosseparti som skrikpipan Annie (C) tycker är en bra samarbetspartner. Finns mycket mer i sozzarna förflutna som knöt dom till nazisternas ideologi.

  • Svenskingrna, är ett rövslickande s.k. folk sedan sekler tillbaks. Sällan eller aldrig har dessa”svenska svin” ( ett öknamn, som de har skaffat sig i nästan halva Europa) stått upp mot hot från några med makt. Utan följer det minsta motståndets lag p.g.a. sin extrema feghet.

Kommentera