8 thoughts on “Dagens

  1. Pressmeddelande.
    Dan Eliasson begär att få lämna uppdraget som generaldirektör för MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
    säger han själv i ett

  2. Man förstår varför myndigheten har fokuserat på genusprojekt istället för beredskap 😀 Nåväl, inget nytt, bara en svensk myndighet. De brukar fungera på det här sättet.

    Genus to the people.

Kommentera