Klimatet- vår tids nya religion? avsnitt 2 IPCC, Greenpeace och WWF

KLIMAT & POLITIK. IPCC – Intergovernmental Panel of Climate Change – är FN:s mellanstatliga klimatpanel som sammanställer kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar. IPCC är ett politisk organ som väljer ut vilka man lyssnar på. Redan från starten var uppdraget att påvisa människans påverkan på klimatet med koldioxidutsläpp, man bortser helt från naturliga variationer och lyssnar inte på alla sakkunniga och media granskar inte IPCC.

Elsa Widding, Klimatupplysningen

I detta avsnitt tar jag upp hur IPCC, Greenpeace och Världsnaturfonden hänger ihop. Det har genom åren visat sig att IPCC givit vetenskaplig status åt kampanjskrifter från Greenpeace, att flera av IPCC:s expertgranskare är anställda vid Greenpeace, och att några av IPCC:s mest inflytelserika författare är prominenta aktörer inom Greenpeace.

Miljöforskaren William Hare har varit talesman för Greenpeace sedan 1992 och därefter avancerat till höga poster inom organisationen (t. ex. policy director och chief negotiator). Vid utarbetandet av den fjärde rapporten såg IPCC till att engagera honom som huvudförfattare. Han ingick till och med i det team av kärnförfattare som under ordförande Pachauris ledning skrev den sammanfattade Syntesrapporten för politiker. Miljöforskaren Richard Klein utsågs till huvudförfattare i IPCC vid 25 års ålder, efter att två år tidigare ha avlagt en Mastersexamen i geologi och börjat göra sig känd som en begåvad talesman för Greenpeace. Tre år senare togs han upp i IPCC:s ledning genom att utses till koordinerande huvudförfattare.

Då var han forskarstuderande och förblev sådan i ytterligare tre år innan han avlade sin doktorsexamen. En tjugofemårig student med sex år kvar till sin doktorsexamen lär inte ha varit en av världens vetenskapliga toppexperter. Hans meritering i IPCC:s ögon torde helt och hållet ha legat i den miljöaktivistiska inriktning han gett uttryck för som talesman för Greenpeace. Det finns många exempel på studenter som utsetts till huvudförfattare innan de ens fullbordat sin forskarutbildning och banden mellan IPCC och de internationella miljöorganisationerna är starka. Världsnaturfonden är i likhet med Greenpeace en miljöaktivistisk organisation med en klart uttalad politisk målsättning i alarmistisk riktning.

Världsnaturfonden håller sig med en vetenskaplig panel bestående av 130 klimatforskare. 75 av dessa deltog som författare av den fjärde IPCC-rapporten. 19 av dem var till och med koordinerande huvudförfattare, dvs. ingick i det som man kan kalla IPCC:s ledning. Det intryck man får av sådana fakta är att IPCC aktivt och medvetet samarbetar med Greenpeace och Världsnaturfonden på grund av organisationernas gemensamma intresse att bilda opinion för det alarmistiska budskapet. Greenpeace och Världsnaturfonden anger ärligt att sådan agitation för närvarande är ett av organisationernas miljöpolitiska huvudsyften.

Nästa avsnitt handlar också om IPCC och heter ”Vad ska in sol och vind”. http://www.seashepherd.org.uk/news-and-commentary/commentary/the-truth-about-greenpeace-and-whaling.html D. Laframboise, 2011, The Delinquent Teenager Who Was Mistaken For The World’s Top Climate Expert http://nofrakkingconsensus.com/2011/1…

Elsa Widding

Om Elsa Widding på bloggen…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

6 thoughts on “Klimatet- vår tids nya religion? avsnitt 2 IPCC, Greenpeace och WWF

 1. IPCCs mandat från politikerna förbjuder dem uttryckligen att ägna någon tanke åt annat än att det är CO2 som är orsak till klimatändringar. Så det är ingen vetenskaplig verksamhet i normal mening. Mera dom kvasivetenskap som teologi eller astrologi.

 2. Om dessa klimataktivister bytte fokus till miljö vore det verkligen något vi borde tänka på. Varje vecka får jag tömma en kasse med plast som följer livsmedlen och jag är ensam.
  När jag sedan läser innehållsförteckningen på varorna så undrar jag finns något naturligt eller är det en kemisk fabrik som tillverkar maten.
  Hur de s.k låglöneländerna kan tillverka billigt är lätt att förstå då bilderna av helt förstörda vattendrag genom kemiska medel släpps rakt ut i naturen.
  Vi hade tillverkning av kläder med bättre kontroll i Borås men det rika landet kunde inte betala sina egna producerade kläder, det blev för dyrt!
  Då var det inget snack om solidaritet med fattigare länder utan vi bara lät det ske. För som vanligt var det ingen med tillräcklig hjärnkapacitet ”som såg det komma.”

 3. Herr Side , nyss krypit ur sitt ide ? Vad menas med ordentliga media ? Är det de medier som våra korrupta politiker betalar för att de ska skriva vad de korrupta politikerna tycker passar deras planer ? Mvh Sjöström

Kommentera