5 thoughts on “Dagens Allahu Akbar

  1. TUR ATT INGEN KOMMUN I SVERIGE HANN INSTALLERA HONOM I KOMMUNALT BOSTADSBOLAG, VITA FÅR BETALA HYRAN

Kommentera