3 thoughts on “Dagens

  1. ”Öppna ditt hjärta, öppna din famn”
    har nu spridit sig snart i genom all världens invånare
    BLM är nästa

Kommentera