För att det mångkulturella ska fungera i en demokrati krävs att majoritetssamhället upplever att det tjänar på det

INVANDRING OCH MÅNGKULTUR. Igår sände Sveriges Radio Sommar i P1 med Ola Wong, han berättar att han skämdes över att vara journalist under flyktingkrisen 2015. Han såg sig som dissident och upplevde att Sverige drabbats av ett kollektivt vansinne. – Det var bittert, säger han i ”Sommar i P1”.

Ola Wong. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Wong upplevde att Sverige drabbats av ett kollektivt vansinne och att ingen inom journalistkåren vågade ställa de kritiska frågorna. Han skämdes över att vara journalist. – Det är det yrke jag ägnat mitt liv åt så jag gav mig ut och tog möten med människor inom näringsliv, säkerhet och media.

Han hade gett upp hoppet för journalistiken och tyckte att något måste göras för Sverige. Oklart vad, säger Ola Wong.

”Jag själv är för mångetniska och diversifierade samhällen. De är ofta mer dynamiska än monokulturer. Jag är dessutom själv en representant för regnbågssverige och en anhängare av demokrati och mänskliga rättigheter, så det finns ett visst egenintresse i den åsikten. Men för att det mångkulturella ska fungera i en demokrati krävs att majoritetssamhället upplever att det tjänar på det och har intresse av dess existens.”

På Olas blogg finns manus till hans sommarprat…

-Pettersson funderar ”för att det mångkulturella ska fungera i en demokrati krävs att majoritetssamhället upplever att det tjänar på det och har intresse av dess existens”.

Har mångkulturen någon sin fungerat? Finns det några bra exempel? När tar journalistkåren tag i sina egna problem och den masspsykos som drabbat branschen med enstaka undantag?

 • TIDIGARE 2019-12-02. Vad förenar ett folk?

Det offentliga Sverige har självt skapat processen som sliter sönder samhället, skriver Ola Wong på Kvartal

Sverige har på relativt kort tid förändrats från ett land med en av Europas mest homogena befolkningar till ett mångkulturellt samhälle. Den berättelse vi haft om Folkhemmet, Tredje vägen eller det tysta bondefolket som industrialiserades och slog världen med häpnad passar allt sämre för den nation som Sverige har blivit. 

1980 uppgick det sammanlagda antalet invånare som var födda i Afrika, Asien och Sydamerika till knappt 60.000 personer, motsvarande under en procent av den dåtida folkmängden och varav en tredjedel dessutom var adopterade.

Detta homogena land ville från och med 1970-talet bli ett slags ”mångkulturellt föregångsland”.  Sverige skapade faktiskt ett av västvärldens mest progressiva samhällsbyggen för ett mångkulturellt samhälle innan det fanns någon invandring i större skala.

Det var exempelvis enklare att bli medborgare i Sverige än i andra västländer. Staten ordnade också bidrag åt invandrarföreningar och skolan erbjöd hemspråksundervisning.

Projektet gick ut på att förändra det gamla homogena Sverige där alla skulle vara likadana, kyrkan var statlig och protestantisk och där samerna helst skulle prata svenska. Homogeniteten hade varit bra för att kunna bygga välfärdssamhället. Men verkligheten förändras, som Palme sa. Nu var det tid för svenskarna att visa prov på tolerans och internationalism.

En ny nationell berättelse kan inte förena det samhälle som Sveriges version av invandringspolitik, avregleringar och postmodern individualisering har rivit upp.

Nationer föds och existerar av ekonomiska och militära skäl. Sveriges framgång är byggd på trygghet, teknisk spets och lekfull kreativitet.

För att det mångkulturella ska fungera i en demokrati krävs att majoritetssamhället upplever att det tjänar på det och har intresse av dess existens.

För att kunna skapa en ny framgångsrik nationell berättelse behöver väljarna gå från stadiet av ilska och förnekelse till acceptans av det nya Sveriges förutsättningar.

SCB räknar med att Sverige kommer att växa med cirka 110.000 invandrare per år under 2020-talet, främst genom anhöriginvandring. Det är inte hållbart.

För att hindra rasism bör politiker i rikta in sig på att ändra invandringspolitiken, återge folk en känsla av kontroll och begränsa välfärdsstaten till att gälla för medborgare.

Sverige bör studera internationella exempel, som Schweiz, Australien, Danmark, Norge, Taiwan.

Läs gärna vidare på Kvartal, skribenten Ola Wong är Kvartals kulturredaktör, Kina-kännare och författare…

Än lyser lamporna i det gamla torpet där Pettersson och den oäkta hustrun bor

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

7 thoughts on “För att det mångkulturella ska fungera i en demokrati krävs att majoritetssamhället upplever att det tjänar på det

 1. När invandrargrupperna uppnår majoritet över genuint svenskar startar inbördeskriget om vem av invandrarklientelet som skall inneha makten !

 2. Sverige ska bara vara ett homogent kristet icke mångkulturellt land och inget annat !
  Lika barn leka alltid bäst…..

 3. Lyssna på Ola Wongs Sommar samt läs hans text(långt) i tidskriften Kvartal. Men glöm inte att ”invandringen blir lönsam lite längre fram” – fritt tolkat efter Löfvén. När infaller ”längre fram” och för vem/vilka blir den lönsam? Vad får vi för pengarna? Mycket pang har det blivit i alla fall!

 4. Folkhem eller mångkultur. Tio fakta alla bör veta om svensk invandringspolitik:

  ”Sveriges befolkning var länge unikt homogen. 1930 var 1% av befolkningen utlandsfödd, 1960 var 1,7% födda utanför Norden och 1980 var 0,9% födda utanför Europa. De senaste 25 åren har invandringen till Sverige varit extremt stor. 2016 var 993.784 st, 10 % av befolkningen, född utanför Europa. 2017 var 18,5 % utlandsfödda och andelen födda utomlands/svenskfödda med båda föräldrarna födda utomlands var 24,1 % !!

  Denna befolkningsmässiga förvandling genomförd på bara en generation är en av de största samhällsförändringarna någonsin. Men ingen djupare analys av det framväxande mångkulturella samhället har någonsin gjorts av de som fattar de avgörande besluten.Därför finns nu ingen politisk fråga som är mer i behov av granskning än denna. Ingen annan fråga har så djupgående konsekvenser för samhällsutvecklingen.”

  Läs 10 fakta alla bör veta på ”Folkhem eller mångkultur”:

  https://folkhemellermangkultur.webnode.se/

Kommentera