Major Fambrough – en spegelbild av 2020-talets svenska politikerklass

INSÄNDARE. Den är utan tvekan en tidlös klassiker, västernrullen ”dansar med vargar” från 1990 (med Kevin Costner i huvudrollen), som idag trettio år senare är mer relevant än någonsin ur ett svenskt politiskt perspektiv; ”på vilket sätt då” undrar nog de flesta över det påståendet. 

Låt därför undertecknad reda ut detta; första gången jag såg denna klassiska spelfilm var någon gång under tidigt 90-tal, och alldeles ganska så snart in i filmen så dök det upp en karaktär som jag då, alltså för närmare trettio år sedan, inte då klarade av att dra paralleller av mellan den dåtida och (idag) nutida svenska politikerklassen; major Fambrough (porträtterad av den underskattade kanadensiska skådespelaren Maury Chaykin). Det är när huvudrollsinnehavaren Costner i början av filmen söker upp major Fambrough, i syfte att begära tillstånd till en ny positionering/förflyttning i egenskap av löjtnant under det amerikanska inbördeskriget under 1860-talet, som tittarna direkt får sig en överraskning då det visar sig att majoren ifråga uppenbarligen inte riktigt är vid sina fulla sinnes bruk.

Under en närmare tre minuter lång klassisk scen mellan Costner och major Fambrough så kan man, om man studerar denna scen idag några gånger, på ett cyniskt sätt ganska omgående konstatera att det som majoren ger uttryck för där är vad den samlade styrande svenska politikerklassen har gett utlopp för sedan Erlander lämnade jordelivet; det vill säga en total brist på verklighetsförankring och sunt förnuft. ”Dansar med vargar”, som ursprungligen är baserad på en novell av den relativt okände amerikanske författaren Michael Blake, lyckades, utan att veta om det skapa en fiktiv karaktär som idag tveklöst kan appliceras på ett gränslöst galet Sverige. Maury Chaykins briljanta tolkning som major Fambrough i spelfilmen, där majorens blandning av arrogans, högmod, total avsaknad av självinsikt och psykisk sjukdom helt tar överhand är något vi med häpnad idag i stort sett kan beskåda dagligen spelas upp i ideligen gränslösa gyckelspel utav det själlöst postmoderna och progressivt vänsterliberala politikeretablissemanget i den administrativa enheten ”Sverige”; där vi ”väljare” då får anses representera Costners förvånade och passiva karaktär medans den svenska så kallade ”journalistkåren” delvis står bakom kameran och dirigerar.

Undertecknad fick, som en del av läsarna kanske minns, under åren 2013-2014 en del debattinlägg publicerade på en numera nedlagd och, utav de gyckelmakande vänsterapologeterna utnämnd, så kallad ”hatsajt”. Majoriteten av de detaljerade debattinläggen avhandlade de kommunala politikerna i undertecknads hemkommun och deras diverse bisarra upptåg, katastrofala politik och rövarliv i den kommunalpolitiska sfären under åren 2006-2013; vilket naturligtvis väckte ett stort raseri bland de lokala journalisterna och det röda politikeretablissemanget i berörd kommun. Faktum är att jag redan under denna tidpunkt hade major fambrough i åtanke och redan då hade tänkt föra in denna karaktär i ett sammanhängande längre inlägg. Nu har sex år gått och undertecknad kan nu på ”ålderns höst” konstatera att vad anbelangar undertecknads hemkommun så har antalet av major Fambroughs ”kaliber” i den lokalpolitiska sfären inte ökat – som tur är. Tokerierna ligger istället kvar på samma nivå som under åren 2006-2014. Politikerna, deras rabiata retorik och intolerans är i stort sett samma då som nu.

Ska vi tala rikspolitiken däremot vad anbelangar hur många major Fambroughs som finns i de politiska leden och huruvida de har ökat under senare år så är jag ingen expert på detta område. Det finns säkerligen många läsare som kan mer om detta. Däremot har jag med bestörthet under senare år kunnat beskåda hur fruktansvärt illa människor med ”icke acceptabel” politisk åsikt idag behandlas utav den styrande eliten; i synnerhet då utav eliten uppe i Stockholm. Att se hur denna vedervärdiga och bortskämda elit, vilka aldrig gjort ett vettigt handtag i sina liv, nu bland annat ägnar sig åt att jaga pensionärer som skriver något ”icke acceptabelt” på nätet med juridiska konsekvenser är bara ett av många exempel på hur illa berörd denna elit gör mej. Att denna elit dessutom nu gör allt med stående buds medel för att uppmuntra en import av andra staters interna problem och angelägenheter till Sverige (exempelvis nuvarande situation i USA) gör mej ännu mera övertygad om att dessa människor i de facto är rena kopior utav det som jag ovan beskrev av karaktären major fambrough, och vilka besitter samma egenskaper; Arrogans. Högmod. Avsaknad av självinsikt.

Det största problemet med dessa människor är dock inte att de håller på med den skit de gör; det är istället sättet de genomför det på. Och varför? Det enkla svaret är helt enkelt för att det krävs ingen disciplin för att genomföra det. Eftersom historisk bildning totalt saknas hos dessa progressiva och internationalistiska liberaler i Sverige så finns det således ingen känsla för ansvar. Självklart leder detta till att dessa anti-kulturella och progressiva ”McDonalds-liberaler” vill riva kulturarv i form av anrika statyer samt importera IS-inspirerade ”Black lives matter” till Sverige till vilket pris som helst. Att dessa människor sedan kallar sig för olika epitet och i vissa fall låtsas vara politiska motståndare är totalt irrelevant; oavsett om ”McDonalds-liberalen” sitter som ledarskribent i en skyskrapa i Stockholm och kallar sig ”antikommunist” och låtsas värna yttrandefrihet eller om det rör sig om en ”ung vänster” kvinna i Göteborg som kallar sig marxist och står och gapar som en galning på en staty eller gapar som en dåre på någon politisk motståndare under nåt torgmöte – dessa två är i de facto två sidor av samma mynt eftersom historisk bildning totalt saknas hos dessa två.

I början av detta inlägg nämnde jag Erlander, och det jag skrev om i stycket ovan kan tveklöst appliceras på Erlanders samtliga efterträdare; vilka samtliga har saknat historisk bildning. De politiska gärningar de har begått har de kunnat begå eftersom de har saknat disciplin till följd av sin historielöshet. En annan femma är det med Erlanders företrädare, vilka i stort sett samtliga räknat från 1900-talets början, har innehaft en historisk förståelse för saker och ting och haft en handfast disciplin i sin politiska övertygelse som har imponerat. Jämför dessa med dagens våldsbejakande vänsterpolitiska aktivister som på allvar menar på att citat; ”denna staty i Göteborg stirrar på mej när jag sitter och äter lunch på restaurang”. Jag tror inte att dagens ”standardsvensk” inser hur farlig situationen kan bli i Sverige när sådana här individer lyfts fram utav sina politiska meningsfränder på de liberala draknästena uppe i Stockholm.

I de sista scenerna med major Fambrough i ”dansar med vargar” framkommer det även att han tror att han är kung istället för militär och kräver således att få ”sin krona” utav en av sina oförstående löjtnanter. När Fambrough i sin sista scen till slut inser att han inte är kung så rämnar allt och han faller hårt. Det postmoderna och själlösa ”Sverige” har under de senaste 20-30 åren skapat många ynkliga ”McDonalds-liberaler” som idag lever i illusionen att de är ”kungar” istället för historielösa ynkryggar. Jag är helt övertygad om att den dagen då verkligheten kommer ikapp dessa människor så kommer deras fall kommer att bli lika hårt som major Fambroughs.

/Bekymrad Nässjöbo

2 thoughts on “Major Fambrough – en spegelbild av 2020-talets svenska politikerklass

  1. Advokat Hans Kindstrand skrev en artikel i Det Goda Samhället (2015), om att ”Grundlagen är ett samhällskontrakt”, och att de som väljs in i politiska församlingar ska ha vilja och förmåga att fatta beslut som är till gagn för svenska folket, samt att egenintresset och partiintresset inte får vara överordnat svenska folkets intressen. Några utvalda rader ur texten:
    ”Initierade beskrivningar av vad som skett och sker inom de två stora maktpartierna M och S förskräcker. Bilden är att politik reducerats till ett maktspel, där den vinner som kan roffa åt sig den största makten och de bästa förmånerna. Att värna landet och att värna landets befolkning har blivit synonymt med ”smygfascism”. Dom politiska partierna är inte längre beroende av sina medlemmar och deras verksamhet finansieras med statsbidrag. Makten är inte längre delad. Politik kan därför drivas utan verklighetsförankring och utan hänsyn till landets långsiktiga utveckling.”
    Länk:
    https://detgodasamhallet.com/2015/12/07/gastskribent-hans-kindstrand-grundlagen-samhallskontraktet/

  2. Det finns ett talesätt som är mer sant idag än när de skrevs ”De som borde bli politiker vill inte bli det och de som inte borde bli det vill bli politiker”. Idag har vi inga politiker som brinner för sin sak eller har någon vision över hur saker och ting ska se ut, idag blir de som vill bli politiker plockade ur ungdomsförbunden där de blir drillade och indoktrinerade i de som gäller och tänker de själva åker de bort. Alla ska ha samma vision och de är den politiska, ju sjukare illusion ju bättre tycker den politiska eliten.

Kommentera