Stäng

Skulle det inte bli varmare

Råkade titta på USA temperatur rekord på Wikipedia!

U.S. state and territory temperature extremes -Wikipedia

Men räknar man lite i tabellen, så visar det sig att  bara 18 av de högsta temperaturerna uppmätts de sista 50 åren, från 1970 till 2020,

Från 1900 till 1970 har man 38 högsta världen. Under 20 år på 2000 talet har det bara satts 4  värme ”rekord”!  Medan man på 10 år under 1930 talet har 24 ”rekord värden.

Tittar man på de rekordkalla värdena, så är det 4 som noterats under 2000 talet, lika många som värmerekorden!

5 reaktioner på “Skulle det inte bli varmare

  1. Jämför man sedan med hela resten av Norra Halvklotet, utom Norden, så ljuger statsmedia i Sverige ännu mer. Notera hur ofta förfalskningarna i presentationerna startar ca 1979. Året med hög kyla och ovanligt låg värme. Alltså kommer alla kurvor att peka avskräckande uppåt. Hade jämförelsen startat ca 1850, så hade kurvan visat att det stadigt varit i princip samma ”klimat”, med tendens till avkylning. Norden är dock lite speciell, då här verkar föreligga en svag uppvärmning, men detta gäller alltså bara ca 5% av norra halvklotet.

    1. Ytterligare en del i falsarierna är valet av skalor i kurvbilder. De är ALDRIG proportionerliga i propagandan. Man visar t ex 1 grad C i Y-led och typ 50 år i x-led. Utgående från t ex 1979 så skulle alltså till idag ca 0,7 grader uppvärmning ha skett på ca 41 år. Med samma skala och utgående från 1850, skulle uppvårmningen vara ca 1 grad men utslaget på 170 år, d v s det är ingen uppvärmning att tala om. Då brukar förfalskarna hävda att skalorna måste redovisa ”tendenserna”. Och då krävs rena överdrifter.

      Förfalskarna hävdar också att Grönlands, Antarktis isar smälter liksom Arktis isar. I Arktis har vi t ex i år mer is i dagsläget än de föregående 20-30 åren. Vi vet att isläget i Arktis alltid fluktuerar.

      Vad gäller Grönland så var det rekordkyla gångna vintern. I norr redivisades att att antal isflöden hade växt med någon mil sedan ca 1920 (fotojämförelse). Trots detta visades videos tagna i juli-augusti, med enorma smältvattenflöden. Vad som INTE redovisades är att resten av året smälter ingen is alls. För kallt! Grönland är ca 127 mil brett och om isläget redovisas i proportionerlig skala i höjd resp längd, så blir bredden 1270 mm lång (svagt kurvad) och isarnas höjd över havsnivå ca 2 mm över nivån och under nivån ca 2 mm. Inlandsisens varierar således mellan 3 km över havsnivå, samt till ca 1,8 km under havsnivå. Men inne i isarna finns nannutakker med berg på ca 3 km. Isarna har således tryckt ned landet upp till 1,8 km, vilket innebär att isarnas kalvningar i huvudsak utgår från den mer ”ytliga” isarna. Det är således MASSAN hos den is som flödar, vilken avgör kalvningar per dygn. Mer isar och ökad vikt får isarna att röra sig snabbare. Om det snöar mindre rör sig flödena långsammare och kalvningstakten t o m kan avstanna. Att tro att solen nämnvärt kan påverka smältning av dessa isvidder på årsbasis är både ovetenskapligt och inte så lite naivt.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: