Sveriges skattebetalare stödjer kinesisk, rysk och iransk propaganda i Sverige

PROPAGANDA OCH SKATTER. Kina är världens folkrikaste land med runt 1,4 miljarder invånare och det fjärde största till ytan, endast Ryssland, Kanada och USA är större. Papper, porslin och siden är exempel på uppfinningar som gjordes i Kina hundratals år innan de nådde Europa. Efter en lång tids försvagning sedan 1800-talet har Kina åter rest sig och återtagit sin ställning som en av världens stormakter, inte minst ekonomiskt. Kommunistpartiet, som tog makten 1949 efter ett långt inbördeskrig, regerar ännu enväldigt.

Gustav Möller (S) en klok socialdemokrat som sa att varje förslösat skattekrona är en stöld från folket. Gustav verkar totalt okänd för dagens socialdemokrater.

Den utrikespolitiska tankesmedjan Frivärld påpekar i en rapport hur det kinesiska kommunistpartiet försöker påverka Sverige. Det pågår ett enträget arbete från Enhetsfronten – en organisation som lyder under kommunistpartiets centralkommitté och som verkar för dess politiska mål via samarbeten med ”fristående” organisationer.

Det är en klassisk kommunistisk strategi som inte bara lever kvar, utan har intensifierats under generalsekreterare Xi Jinping. Han har kallat Enhetsfronten för ett av de ”magiska vapen”, som hjälpte kommunistpartiet till makten – och som nu hjälper det att behålla den.

Enhetsfrontens verksamhet sker öppet och i det dolda. Ett sätt är genom att skapa föreningar, som används för att hålla koll på exilkineser och för att få politiskt inflytande över regeringarna i länderna där de bor.

I Sverige finns flera föreningar, enligt rapporten. En av dem, Sveriges Kinesiska Riksförbund, har täta band till China Council for the Promotion of Peaceful National Reunification (CCPPNR), som helt öppet är en del av Enhetsfronten. Samma personer har lett båda organisationerna, och när riksförbundet firade 10-årsjubileum beskrev Kinas ambassadör förbundet som CCPPNR:s ”ryggradskraft i Sverige”. 

Ändå har Sveriges Kinesiska Riksförbund kunnat ta emot 800 000 kronor i bidrag från den statliga Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Det är oacceptabelt.

Även ryska och iranska diasporagrupper har fått stora bidrag. Ryssland, Kina och Iran är händelsevis de tre länder som Säkerhetspolisen har pekat ut som mest aktiva när det gäller underrättelseoperationer i Sverige, inte minst vad gäller flyktingspionage.

Det är notoriskt svårt för svenska myndigheter att granska föreningar som får bidrag. Det är lätt att skriva policydokument med värdeord som demokrati och mänskliga rättigheter – men de säger föga om hur verksamheten bedrivs i verkligheten. I flera uppmärksammade fall har det visats hur föreningsbidrag har betalats ut till ickedemokratiska krafter.

Man kan fråga sig varför staten alls ska uppmuntra att vuxna organiserar sig efter etnicitet och religion. Men när det visar sig att svenska skattepengar dessutom kan finansiera auktoritära staters påtryckningar mot Sverige vore det vansinne att fortsätta betala.

Sverige borde stoppa alla skattemedel till etniska föreningar och inte minst muslimska församlingar, de arbetar definitivt inte för Sveriges bästa.

Här kan du se vilka som fått bidrag och hur mycket…

-Pettersson säger att det är sida efter sida med ren galenskap och ett fruktansvärt slöseri med skattemedel…

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. Myndighetens kärnuppdrag är att ta fram och sprida kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar samt fördela bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF har c:a 80 anställda under generaldirektör Lena Nyberg som har drygt 102.000 i månadslön.

År 2016 beviljade MUCF en halv miljon kronor i bidrag till Sveriges Förenade Muslimer, en salafistisk organisation som bjudit in flera hatpredikanter och föreläsare som stödjer Islamiska Staten vilket kritiserades av terrorforskaren Magnus Ranstorp. En undersökning av Dagens Nyheter visade att myndighetens handläggare som godkänt bidraget till SFM var dömd för bokföringsbrott då han drivit en muslimsk friskola. Myndighetens generaldirektör Lena Nyberg uttalade sitt fulla förtroende för handläggaren.

MUCF ger bort 100-tals miljoner kronor varje år, minst 600 miljoner. De delar ut miljoner till paraplyorganisationer, utan att granska verksamheterna särskilt ingående. Under paraplyerna döljer sig blufforganisationer, oseriösa föreningar och sammanslutningar som inte ens verkar existera. Ändå fortsätter pengarna strömma. Det kan finnas en logisk förklaring, MUCF är lika beroende av bidragen som sina bidragstagare.

-Pettersson säger att det finns ingen som helst anledning för skattebetalarna att stödja verksamheter som är beroende av skattemedel. Föreningar ska drivas av engagemang…

Om MUCF på bloggen…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

3 thoughts on “Sveriges skattebetalare stödjer kinesisk, rysk och iransk propaganda i Sverige

  1. Bilda en förening för syrgasens införande på våra äldreboenden, så kanske det löser sig med självklara av alla självklara lindrande insatser vid lungproblem. Bilda samtidigt föreningar för handskar, skyddsförkläden, visir och munskydd för användning vid våra äldreboenden. När de ändå håller på bilda en förening för utbildning av de som arbetar på äldreboende i svenska språket. Kanske pengar kommer de tillgodo, de som slitit och samlat in till Maggans lada

  2. Man kanske ska söka bidrag till ”Etniska Svenskars Förening” som ska företräda svenskars behov att lyfta sin kultur!

    Jag undrar om det skulle generera några kulor?
    Tveksamt, vill jag påstå, oavsett hur många värdegrundsord man klämmer in.
    Det verkar som att det enda lönsamma med invandringen för svenskar, är om man lever på att dalta med ”kompetensregnet”.
    Känner folk som vill höja skatten för att de ska kunna jobba mindre, förstår inte riktigt resonemanget. Men bättre kontroll på pengarna är sällan poppis, det är pur rasism.

Kommentera