Valsedlarna hotar hela demokratins trovärdighet

VALET 2022. Riksdagsvalet i Sverige 2022 äger rum söndagen den 11 september 2022. Vid detta val kommer Sveriges riksdag för mandatperioden 2022-2026 att väljas. Samtidigt kommer det också hållas allmänna val till kommun- och regionfullmäktige.

Om partierna delar på en gemensam valsedel skulle det bidra till minskat sabotage och förstärkt valhemlighet. Valsedelssystemet är det allra viktigaste att förändra när det gäller svenska val. Det skriver Matheus Enholm och Fredrik Lindahl (SD) på Altinget. 

Valsedlar Foto: Jens OZ Ehrs för Southerly Clubs. Wikimedia

Till Sveriges cirka 7,5 miljoner röstberättigade i valet 2018 trycktes det upp 673 miljoner valsedlar. Valmyndigheten har konstaterat att den mycket stora mängden valsedlar är ett grundproblem.

Så länge Sverige har så många olika valsedlar som presenteras och distribueras på olika sätt kommer olika problem att uppstå och Valmyndigheten gör därför bedömningen att valsedelssystemet är det allra viktigaste att förändra när det gäller svenska val.

Sverigedemokraterna instämmer i detta och har föreslagit att den av regeringen aviserade parlamentariska kommitté som ska utreda valsystemet får i uppgift att utreda hur ett system med gemensamma valsedlar kan införas och vara på plats till valet 2022.

Regeringen har dessvärre avvisat den tanken och har anfört det inte finns tillräckliga skäl för att ta initiativ till att göra en bred översyn av valsedelssystemet.

Detta är olyckligt då ett system med färre valsedlar skulle ha många fördelar med sig. Nuvarande ordning innebär som sagt att det trycks upp signifikant fler valsedlar än vad som verkligen går åt. Inte nog med att det är en uppenbar och ansenlig belastning på både miljö och resurser: det är också en enorm börda på berörda instanser att administrera för att kunna genomföra val på ett effektivt och säkert sätt.

Ett annat problem är att valsedlar stjäls eller att valsedlar från ett parti placeras ovanpå ett annat partis valsedlar. Sedan systemet med dolda valsedlar infördes torde risken för sabotage öka ytterligare. Det finns också exempel på hur brevbärare slängt enskilda partiers valsedlar och valmaterial i protest för att de inte sympatiserar med innehållet.

Problematiken skulle förmodligen kunna åtgärdas tämligen enkelt genom att partierna delar på en gemensam valsedel. Detta skulle bidra till förstärkt valhemlighet och minskat valfusk.

En ytterligare fördel med gemensamma valsedlar är att den nya ordningen med att även hålla valsedels-båsen avskärmade blir överflödigt och att man därmed kan förenkla och effektivisera röstningsförfarandet.

Några negativa effekter är däremot inte kända och skulle sådana förekomma skulle de i så fall kunna belysas i samband med den nu aviserade utredningen.

Detta gäller i synnerhet då Morgan Johansson (S) anfört att det svenska valsystemet bygger på långvariga traditioner och att det därutöver finns en långvarig tradition av att inte göra några betydande förändringar av valsystemet utan en bred parlamentarisk förankring. Detta är förvisso helst sant, men att man gjort en sak på samma sätt under en lång tid är inte ett argument att inte göra förändringar.

Vad gäller frågan om en bred parlamentarisk förankring finns nu – givet den aviserade parlamentariska utredningen – ett perfekt tillfälle att både utreda frågan om hur ett system med färre valsedlar skulle kunna se ut och därtill ge partiernas representanter en chans att ta ställning till ett sådant förslag. Missa inte det tillfället.

Matheus Enholm (SD) och Fredrik Lindahl (SD)

-Pettersson menar att det svenska systemet med en mängd olika valsedlar är krångligt och resurskrävande och riskerar att äventyra förtroendet för hela demokratin.

 • Det är svårt att hitta rätt valsedlar
 • Reglerna för hur valsedlar ska läggas ut är otydliga
 • Det är resurskrävande att hålla ordning på alla valsedlar
 • Hundratals miljoner valsedlar trycks upp och transporteras i onödan
 • Valsedlar som ligger öppet hotar valhemligheten

Slutsats är att Sverige bör göra som många andra länder och införa ett system med en enda valsedel. Det finns gott om exempel att titta på. Valsystemet håller inte måttet.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

14 thoughts on “Valsedlarna hotar hela demokratins trovärdighet

 1. Medeltids val omröstning. Om införs elektroniska version av valsedlar då ingen av dem partierna knappt kvar i Riksdagen. Löjligt att detta är vårt landet

 2. Bra idé med en valsedel. Det är hög tid att göra valet enklare och säkrare. Kanske man senare kan läsa av valsedlarna maskinellt.

 3. Märkligt att det är så viktigt med traditioner när det gäller det Svenska valsystemet, när det inte är viktigt på något annat område med Svensk tradition.

 4. En valsedel är bäst – även för miljön.
  Enkelt för alla som kan läsa svenska och göra ett val.
  Svårt för de som varken förstår svenska eller har förstånd.
  Svårast för socialdemokraterna att välja bort deras valsedlar.

 5. gemensam valsedel blir svårt/omöjligt att kombinera med personval. kommer bara bli partitrogna betonghäckar som blir invalda med sånt system.

  • Gemensam valsedel med alla partier och kandidater är det internationellt vanliga.

   I Danmark ingår samtliga partier på en och samma valsedel, på vilken man sätter ett kryss vid det parti eller den partikandidat man vill rösta på.

   Fungerar det i Danmark, då fungerar det nog i Sverige också.

 6. In en sann demokrati borde det vara en självklarhet med en valsedel, antingen i pappersform eller elektroniskt. Det svenska systemet är ett hån mot demokratin.

 7. Det som jag tycker är det allra mest stötande är de valsedels-utdelande partifunktionärer som står utanför, och i direkt anslutning, till vallokalen. De agerar som marknadsgycklare och antastar väljarna med sitt påflugna agerande. Enl. vallagen är otillbörligt påverkande i anslutning till vallokal, strängeligen förbjudet !
  Sen består ju oftast rösträknarna av gamla avlagda såsse-kärringar, och det minskar ju knappast misstänksamheten.
  Och valmyndigheten är ju definitivt icke att lita på. Det gav man ju prov på senast det begav sig.

 8. Utbudet av valsedlar borde partierna stå för. Det parti som vill ha sina valsedlar på plats i vallokalerna får själva stå för kostnaden.

 9. Vad är problemet man får ju valsedlar i brevlådan, ingen ser vad jag har med mig till vallokalen !

  • Valsedlar i min brevlåda har varit begränsade till (S) (V) och MP. Så det är lite begränsaat utbud.

  • I vallokalen Knivsta kommunhus så finns det en hjälpsam man som pekar på de valsedlar man ska ta med sig. Han står så nära intill att man blir blöt i nacken. Ganska otrevlig typ men han tipsade att (S) var det bästa valet. Just saying.

Kommentera