Arbetsgivarna är svaga – ge dem ingen nåd

KOMMUNISM. Flamman, tidigare Norrskensflamman, är en svensk socialistisk tidning utgiven sedan 1906. Tidningen utges veckovis av Tidningsföreningen Norrskensflamman, en ekonomisk förening med säte i Hökarängen i Stockholm. 

Flamman var länge den största arbetartidningen i Norrbotten. Först runt 1940 passerades man av Norrländska Socialdemokraten (NSD).

Flamman var i början en utpräglad lokaltidning, som drev “Norrlandsfrågor” om att socialisera järnmalmen, förädla skogen och bygga ut vattenkraften. Men man var också en av de tidningar på vänsterkanten som skrev mest om internationella frågor. Stödet för Sovjetunionen var stort. På 1960- och 1970-talet drev Flamman en Moskvalojal linje i strid med förnyarna kring C.-H. Hermansson i VPK-ledningen.

När de Moskvatrogna kommunisterna med Rolf Hagel i spetsen bröt sig ur VPK 1977 och bildade Arbetarpartiet Kommunisterna (APK), tillkännagav Flamman sitt stöd för APK, och blev organ för det nya partiet.

1987 flyttade tidningen från Luleå till Stockholm. 1987 beslutade Sovjetunionens kommunistiska partis centralkommitté att skänka en tryckpress som skulle levereras till Norrskensflammans tryckeri i Stockholm. 1990 bröt tidningen med APK och tog den politiska beteckningen oberoende socialistisk. Tidningen står Vänsterpartiet nära och debatterar ofta frågor om partiets politik.

Ni ser Flammans rubrik i senaste numret ovan och sedan fortsätter artikeln

“Avtalsrörelsen må vara pausad, men när den kommer igång igen finns all anledning att istället för att vika sig för arbetsgivarnas ord öka konfliktnivån betänkligt. Fackets uppgift är att företräda medlemmarna, inte att rädda företagen”.

-Pettersson inser att kommunister inte fattar att utan företag finns det inga fackmedlemmar att förhandla för och att vi alla, utom nomenklaturan, får gå omkring i trasor och svälta om kommunister ska styra…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

10 thoughts on “Arbetsgivarna är svaga – ge dem ingen nåd

 1. Jag tänker inte riskera mitt liv för att näringslivet ska få en större aktieutdelning som jag inte har råd att vara del av. MASSOR av välfärdsindustrin med hemtjänst – äldreboende – sjukvård är privatiserade och istället för att investera i personalen och i klienterna och följa de lagar som finns har de plockat ut miljarder i vinst varje år. Hur mycket är ett människoliv värt i pengar och girighet?

  Du får tjäna hur mycket pengar du vill men inte på bekostnad av människoliv. Någon jävla måtta får det väl endå vara.

  En arbetsgivare kan inte ”välja” om de ska följa arbetsmiljölagen eller inte.

  3 februari – Regeringen klassificerar det nya coronaviruset som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Arbetsmiljöverket stödjer Folkhälsomyndighetens bedömning om att hantera det nya coronaviruset SARS-CoV-2 som riskklass 3.

  Riskklass 3 omfattar smittämnen som kan ge upphov till sjukdomar med allvarliga konsekvenser och där möjligheter att bota eller förebygga är begränsade, eller så är sjukdomen mycket smittsam. De arbetsgivare som BRYTER mot arbetsmiljölagen kan få fängelse upp till 6 år för tjänste fel. Så börja anmäl era arbetsgivare och chefer så lär ni få skyddsutrustning snabbt som ögat. svensk lagstiftning GÄLLER fortfarande !!

  Arbetsgivare har ansvar för att systematiskt undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att anställda kan arbeta säkert. I den rådande coronapandemin innebär arbetsgivarens ansvar, bland annat, att se till att det finns tillräckligt med skyddsutrustning och att den utrustning som används är säker. Arbetsmiljöverket är den myndighet som ska se till att arbetsmiljölagen följs. Vi arbetar för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.

  Arbetsmiljöverkets om coronaviruset
  Skydd mot smitta inom vård och omsorg
  Beslut om personlig skyddsutrustning inom omsorgen inte generellt
  Arbetsmiljöverket kan nu godkänna skyddsutrustning
  Ändringsföreskrift om sjukdomen covid-19
  Arbetsmiljöverket ställer om under coronakrisen

  Den arbetsgivare som BRYTER mot detta begår tjänstefel och tjänstefel kan ge fängelse upp till 6 år.

  Brottsbalken kapitel 20 – tjänstefel

  20 kap. Om tjänstefel m. m.
  1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.
  Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

  Källa: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/

   • Kanske ska lägga till det i min kommun fick jag från min kommunen mail eftersom jag är en företagare ( liten sån ) om jag hade skyddsutrustning att skänka. Då börjar man tänka eller. Kommunismen om jag arbetar mer än min “kompis” och vi gör samma jobb för samma lön. Ja vad händer Jag drar ner för jag får inte mer i mitt löne kuvert, vad händer med jobb som ska utföras ingen vill jobba och allt stagnerar. Utvecklingen blir mindre lyckad, givetvis en som arbetar mer ska ha mer det är ju det som driver oss att kunna leva bättre men på en bekostnad att jag gör så många timmar mer.
    “Morot är bra och den late leder utvecklingen”

  • Så du menar att i den offentliga hemtänsten och äldrevården samt sjukvården finns all skyddsutrustning och inga liv riskeras för att spara pengar?

   • Pettersson!
    Kalle menar inte annat än att det är ytterst märkligt att kommunen mailar honom och hör om han Kalle har något att skänka kommunen. Varför ska Kalle behöva skänka de skulle naturligtvis frågat om han hade något att leverera i skyddsutrustningväg. Eftersom stat och kommun ingenting har att erbjuda utan att ta betalt först i skatt sedan i avgifter av allahanda slag

   • Ja tyvärr så fick jag mail från kommunens närings verksamhet:Kan du stödja den lokala vården

    Har du som företagare eller privatperson tillgång till skyddsutrustning som kan stödja den lokala vården?

    Vi värnar om våra medarbetare, om deras arbetsmiljö och om deras förutsättningar till att göra ett tryggt och bra arbete. Hela organisationen arbetar hårt varje dag för att säkerställa att rutiner följs och att skyddsmateriel och kläder finns att tillgå.

    Ökad beredskap

    Med anledning av coronaviruset som sprider sjukdomen covid-19 är tillgången av skyddsutrustning mindre än vanligt.

    För att öka vår beredskap i den rådande situationen vill vi göra en insamling i förebyggande syfte.

    Har du som företagare eller privatperson tillgång till skyddsutrustning som kan vara till hjälp hoppas vi att ni hör av er till oss.

    Den här typen av utrustning efterfrågas:

    alla slags munskydd och andningsskydd med filter
    skyddsmask
    skyddshandskar
    skyddsrock
    skyddsglasögon
    plastförkläden
    men även

    handsprit
    ytdesinfektion.

    Vad säger man hur illa ställt är det…….

  • Den arbetsgivare som BRYTER mot detta begår tjänstefel och tjänstefel kan ge fängelse upp till 6 år. SOM DU SÄGER.Japp väldigt spännande min sambo jobbar inom åldringsvården och har corona smitta som är bekräftad och deras överordnade säger att munskydd behövs inte. Vilken arbetsgivare som är privat här när det är det kommunalt snälla förklara för mig.

 2. Det är väl ungefär vad sossarna i alla år haft som policy gentemot småföretagen och småföretagarna.
  Skillnaden är att sossarna ville skona storföretagen.

 3. Kommunisterna kan ju om möjligt visa sina framgångar i de flesta skitländer som funnits med bara ond bråd död åt medborgarna, Toppat av Kina, Sovjet, Nordkorea, Kambodja, osv, osv, osv. Hur sjuk kan man bli?

Kommentera