3 thoughts on “Tvivlar på de kommunistiska myndigheterna

  1. ja dödligheten var 2 av10000 det denad säkra är dödligheten .själva smital i sig är opålitlig förutom ökningen . och man kan ju då beräkna tidsmäsigt när en förändring sker dvs när 0..02 inte stämer viruset kan inte smitta längre för alla är imuna. ..det kan bero på vaccinering av snarlika virus prepparat nmat som råkar motståndskraft .
    men själva tiden dödligheten minskade . det finns antagligen ingen som kan säga hur spridnngen gick till då testerna vissade sig otilförlitliga och användes i bara när det var klart vad det var frågan om .
    vissa som son blev smitade nös ju sen gick dom hem och fattade inte att oj corona slog till. och ingen testade och han fattade inte men troligen är han imun mot viruset .persis som vilken influnsa som helst

Kommentera