5 thoughts on “BöneBröl i London

  1. Dom vill att folk ska bli förbannade och flytta…noga uträknat, borgmästaren är väl också muslim har jag för mig.?!!!

  2. ”Vad har Londonborna gjort för illa för att utsättas för detta ??”

    Släppt in muslimer?

    Böneutropet, om man ska David Wood med flera, är en signal att ”byn” intagits och behärskas av islam.

  3. Detta borde vara förbjudit i ett civiliserad samhälle, men titta man på Londons gatubild och att de ha muslimsk borgarmästare, bli man inte förvånad.

Kommentera