Stäng

En seger för den samiska befolkningen

NATIONALISM. Idag kom Högsta Domstolens utslag som ger samebyn Girjas ensamrätt över småviltsjakt och fiske i sitt fjällområde, öppnar för att fler av landets 51 samebyar ska kunna ta kontrollen över jakt och fiske i sina områden. Det säger Sametingets ordförande Per-Olof Nutti till Sveriges Radio Ekot, som fortsätter med att det är en seger för den samiska befolkningen. – Vi har gått från mörker till ljus, säger Nutti. 

Nu har Högsta domstolen bestämt att samerna inte är svenskar utan samer men svenska medborgare och att Girjas sameby har ensamrätt till jakt och fiske i deras område i Norrbotten på grund av så kallad urminnes hävd. Samebyns område är stort som Halland och ligger som en vågrät tarm mellan Kiruna och Gällivare i Norrbottens inland och samernas totala område är större en halva Sverige.

Om Björn Söder på bloggen…

Sápmi – de rasistiska samernas land

-Pettersson undrar om ni minns drevet år 2014 när Sverigedemokraten Björn Söder beskylldes för att ha sagt att samerna inte var svenskar? Det hade han visserligen inte sagt men när det gäller SD är PK-media ännu slarvigare med fakta än i vanliga fall. Nåväl, samerna betraktar sig inte själva som svenskar men som svenska medborgare om de bor i Sverige, norska medborgare om de bor i Norge osv. 

Den 6 februari, firar samerna sin nationaldag, inte bara en dag, utan de firar en hel vecka i norska Trondheim. Det är lite märkligt att Sverigedemokraten blev utskällt för att han antydde att samerna har en egen nation, vilket de själva håller med om, liksom svenskar, finnar, danskar osv. har sin. Nation eller nationalism är något fint, tvärtom vad Twittervänstern påstår.

Enligt PK-debatten anses ju att alla av jordens drygt sju miljarder människor som lyckas ta sig hit vara svenskar och ha rätt till vårt sociala trygghetssystem även om de inte bidragit till det med ett enda dagsverke. Same däremot är det inte så lätt att bli. Samerna verkar vara riktiga nyfascister.

I sametingslagen finns en definition på vem som är same. För att få skriva in dig i röstlängden till Sametinget säger lagen att du ska ha eller ha haft samiska som språk i hemmet och anse dig vara same.

Inför varje val till Sametinget upprättas en samisk röstlängd. Rätten att bli upptagen i röstlängden och därmed ha rösträtt har du som uppfattar dig som same och har eller har haft samiska som språk hemma. Det går också bra om dina föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet eller om du har en förälder som är upptagen i röstlängden.

Bestämmelser om rösträtt och den samiska röstlängden finns i Sametingslagen.

I tidigare lagar uttryckte staten att endast de som hade renar och ägnade sig åt renskötsel, var samer. Det innebar att stora grupper av samer blev utdefinierade och inte räknades som samer i statens ögon. Sedan Sametingslagens tillkomst är det nu språket som är identitetsmarkör. Vem eller vad anser du ska avgöra vem som är same och inte?

-Pettersson tycker svenskarna ska ta efter lite av de rasistiska samerna. Varför inte ha kravet på svenska för rösträtt, och gärna också att föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft svenska som språk i hemmet eller om du har en förälder som är upptagen i röstlängden.

Samernas hemsida där bilderna kommer ifrån.

2014-12-19_0740 2014-12-19_0738 2014-12-19_0737

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

23 reaktioner på “En seger för den samiska befolkningen

 1. Bidrags subventionerade renar och samer, som kostar flera hundra tusen per renägare i bidrag, som beskattas från storsvensken.

 2. Domen i HD har INTE med samer som grupp att göra. Den berör endast RENÄGANDE samer som torde utgöra högst 20 % av det samiska folket.
  Men så kanske det går när man har politiskt tillsatta domare. Det är nämligen regeringen som utser justitieråden.

 3. Ska vi gå den här linjen i Sverige med olika minoriteter, då är vi tillbaka på 1000-talet och öppnar dörren på vid gavel för anarki. Jag är född i Uppland med anor från Värmland, Hälsingland på min mors sida och Dalarna, Uppland från min far. Ska jag kanske kunna välja någon av dessa eller blir jag räknad som någon från de platser jag arbetad och bott på?

  Det finns ingen som helst anledning att ge en viss grupp rätten att bestämma, hur och vilka som ska få jaga på marker som ägs av staten.
  Alla som har svenska föräldrar är svenskar, samma gäller oavsett vilka länder de kommer ifrån och får benämna sig därefter.

  Har de verkligen levt och agerat efter våra lagar säg i 5 år då är de som vi, svenska medborgare och ska leva som alla vi andra. Alla former av minoriteter eller skumma undantag, skall ej förekomma.

  Samma sak med bidrag till föreningar och gruppers önskan om, särskilda yttringar, religion, politiskt parti o.s.v, det är inte statens ansvar.
  Det klarade vi i min ungdom, så varför ska inte dagens medborgare klara det?

  1. Du måste studera lite historia. Svenska Centralmakten (från ca 1364) numera kallad STATEN, slöt ett avtal med Helsingländernas (Norrlänningarnas) samer (då kallade ”finnar” – omdöpta av Gustav Vasas regim till ”Lappar”) om att samerna hade nyttjanderätt till alla markers och sjöars, kusters jakt och fisken. Fiskena var sedan urminnes uppdelade melan samefamiljer resp byarna – ofta samarbetade man. T ex hade byarna fiskerätt i samernas nyttjanderättsområden i inlanden. I synnerhet gällde nyttjanderätten all den olika form av allmänning, som samhället då var uppdelat i. Byallmänning, sockenallmänning, häradsallmänning etc, d v s i praktiken jaktbara skogsområden. Senare drog således Gustav Vasa in en massa av allmänningarna till Staten och stöddes av Romersk Katolska kyrkan som fick en andel, samt ett antal stormän som också fick andelar. Men Staten kom inte åt den allmänna nyttjanderätten som gällde även inom hemmanens resp byarnas hemskogar. Man skall ha klart för sig, även om dagens fastighetsägare inte vill kännas vid det, att de flesta hemmansägarna har anor till samer, men försvenskat sig. Detta med nyttjanderätt var inget kontroversiellt längst tillbaka.

   Således när de olika skiftena utfördes ca 1750 till 1900, så antecknade förrättarna (lantmätarna) noga och detaljerat de ”servitut”, bl a nyttjanderätterna för samer, som gällde för varje fastighet. Avsikten var tydlig, dessa nyttjanderätter skulle även gälla för en ny ägare efter utskiftning av markerna. Anteckningarna är bilagda skifteshandlingarna.

   Således finns samernas rättigheter väl dokumenterade i de svenska arkiven. Bara det att dessa dokument inte erkänns av Staten som juridiskt bindande, men skulle vara detta i internationell domstol, så staten vägrar således att medverka i ett internationellt avgörande om samers rättigheter. Det pågår dock minst ett mål i Europadomstolen om samers rättigheter i Sverige – vilket fördröjs och förhalas mest möjligt av Svenska Staten.

   För att diskutera samernas rättigheter så måste man förstå betydelsen av s k förordningarna om ”Odlingsgränsen” genom tiderna. Odlingsgräns handlar om att förbjuda samer att äga hemman (”att vara jordbrukare”) och att erkännas som bönder. Tydligast ser man odlingsgränsen från ca 1500 genom att Landskapen Västerbotten, Norrbotten bildas och resten Lappland skulle vara områden där samernas rättigheter var skyddade. Men redan 1500 så var massor av ”sörlänningar” ägare av hemman väster om gränsen. För staten var det dock viktigt att kunna frånta samiska bönder ägandet av hemman, d v s om de inte försvenskade sig.
   Nästa steg togs ca 1750, då Odlingsgränsen flyttades västerut så att endast fjällterräng var tillåtet för samer att bruka. I det nyss avslutade målet så handlar det om lågfjällsterräng från 1750 års Odlingsgräns.

   I slutet av 1800-talet höll Staten på att utarbeta en ny Odlingsgräns som skulle dras längs gränsen mot Norge. Men denna kom inte till stånd, dock inte av omsorg till samer.
   Kuriosa är att i slutet av 1800-talet hade Odlingsgränsens bestämmelser, VILKA ALDRIG BESLUTADES OM I RIKSDAGEN, lett till att samernas olika hemman beslagtogs av myndigheterna och utdelades till ”nybyggare” med våld. Det är vid denna tid begreppet ”fattiglapp” blir konkret. Utan försörjning, med hustrur och barn omhändertagna och ”utarrenderade”, så vandrade traumatiserade Lappar omkring i landet för att söka sina familjemedlemmar. Att arbeta eller äga något fick de inte.

   Det finns mycket att nämna om denna skamfläck av förtryck i Sveriges historia.

 4. Vita människor med rakt hår har alltså rätt på Järvafältet (Rinkeby Husby) att slippa betala dyrast i världen för att vara skjutbana och mordbrandsförsökskaniner åt aliens som nyanlänt i flygplan?

 5. Inom kort är ju infödda kristna etniska svenskar en minoritetsgrupp I Sverige !
  Då blir det väl bara rättigheter och bidrag även för den gruppen, eller ?

 6. Frågan är hur många invandrare samerna ska ta emot och betala för.

  Landarealerna är väldigt stora!

  Minst 15 miljoner människor kan bo där…..

  1. Sea Gull: som svar på Din ”delning” i denna ”fråga” !
   Hellre Samer än Muslimer, jag tror inte Samer vill dela sitt ”land” med de ”djurfientliga” !!
   Därför är min ”åsikt” possitiv, då jag bor i rätt del av landet ……….
   Om det nu inte är ”fusklappar”.

 7. Kanske bra, men samerna kom hit långt efter SVENSKARNA så då borde även vi ha vissa sedvanerätter till bl a jakt och fiske.

  Först köpte bl a skogsbolagen upp nästan all skog. Rätten till jakt, fiske, vedhuggning och fällning av timmer till eget husbygge mm stannade hos de som sålde ”sina träd” för det var dem som skogsbolagen var intresserade av. Så småningom ändrades lagen så att all jakt och fiske skulle tillhöra markägarna, de som köpte rätten till träden ansågs då vara markägare. Har för mig att det gick till så och så tömdes de allra flesta skogtorpen på folk.

 8. Jag tycker att SAMERNA har gjort ett mycket bra arbete. Det hjälpte inte ens staten till nånting trots att dom STULIT landet från SAMERNA.

  1. Landområdet har befolkats av både germaner och samer i olika varianter genom tiderna. Innan dess fanns tidigare folkgrupper. Möjligen skulle det vara rätt att utnämna fjällmassiven till samiskt land i dagsläget.

   En handfull elitsamer kommer naturligtvis komma upp i smöret nu, med kontroll över enorma landarealer men jag undrar om inte konsekvenserna kan bli svåra och användningen av området kommer gå i stå.

   Det är inte samerna som gjort Norrland till gruv- och energicentrum men vinsten från detta betalar ytterst deras renhobby. För det är ju numera en hobby, ungefär som hembygdsföreningar och liknande.

   Inget ont i det men skalan här känns orimlig.

 9. Samer är inte enbart samer, en del samer kanske endast har en farmor som är same. Så samer är ett kulturellt begrepp. De flesta samer jag har träffat i Sverige ser sig som både svenskar och samer. Och ras, de är ingen ras de är oftast norrlänningar och stockholmare.

 10. Tack vare det här så kommer turistnäringen att dö ut. Får man inte fiska eller jaga finns ju ingen mening med att fara upp. Och det dröjer väl inte länge förrän samerna sätter stopp för bärplockning och vandring på de fjäll där de har mandat. Samerna är ju inte ens ett ursprungsfolk i Sverige, så varför ska dom då ha så stora rättigheter?

  1. Men bidrag ska de minsann ha från oss skattebetalare i alla sammanhang, då är de minsann inte blygsamma.

 11. Apropå svensk……….och årets.

  Valet blev helt rätt. Det du Annie Lööf.

  Årets svensk har beslutat att utmärkelsen i år ska tilldelas samhällsdebattören Jens Ganman.

  Juryns motivering:

  ”2019 var året då Årets svensk kunde säga »Vad var det jag sa?«. Han är en mångsysslare, som givit pudelrocken ett skönlitterärt ansikte och gjort cirkeldiagrammet till ett satiriskt bräckjärn.

  I ett land där etikettsreglerna ofta trumfar sakfrågorna tvingar han oss att konfrontera vårt eget hyckleri och ger en röst till dem som inte äger offentligheten.

  På frågan »vem ska granska granskarna«, svarar han glatt »jag!«. Tonläget är högt och skruven rejäl. Viljan att med hjälp av humor och envishet komma närmare sanningen kan ingen ta miste på. Årets svensk är Jens Ganman”.

  https://www.fokus.se/2020/01/extra-jens-ganman-ar-arets-svensk-2019/

 12. Är det för mycket snö, klagar lapparna, är det för lite är det också fel. Om det är en mild vinter så gnäller dom och likaså om det är en kall vinter! Dom ansöker om skattepengar i vilket fall som helst, det är det enda dom bra på! Och dom får allt dom pekar på!
  Blir en ren överkörd av tåget eller biten av en Järv, så får dom generösa ersättningar. En dödad ren blir till tio och ersättningen tio-dubblas!
  Och det rör sig inte alls om en ursprungsbefolkning, vi svenskar var här först, dom kom invandrande från olika nordliga regioner!
  Dom har alla rättigheter dom kan önska sig, men är ändå inte nöjda utan vill ha ännu mer!
  Lapparna har ett obändigt och fanatiskt hat till både Järv, Varg, Lo och Björn, trots att dom sällan eller aldrig river deras renar! Hatet är lika ingrott som deras ständiga gnäll och klagan!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: