OK att skriva “Muslimerna är ett jäkla pack”

HMF. En 48-årig man med danskt medborgskap, boende i södra Sverige, dömdes den 30 april i Helsingborgs tingsrätt för hets mot folkgrupp. Mannen reagerade på ett inlägg i Facebookgruppen Stå upp för Sverige, som länkade till en debattartikel om att en SAS-anställd kvinna nekats bära slöja. 48-åringen skrev:

Skärmdump från Expo.

”Muslimerna är ett jäkla pack. Dom gapa och skrika om respektera deras religion men svinen vägra respektera kristendomen vilken dubbelmoral.”

Mannen erkände i polisförhör att han skrivit kommentaren, men menar att den inte utgör något brott, rapporterade Expo den 3 maj 2019.

Det är risk att Expo blir besvikna nu.

Hovrätten över Skåne och Blekingen konstaterar den 2019-10-23 mål nummer B1635-19

Citat: Som tingsrätten funnit är det klarlagt att NN har publicerat det aktuella meddelandet
på Facebook och att meddelandet har spritts på sådant sätt att det kan utgöra
hets mot folkgrupp enligt 16 kap. 8 § brottsbalken. Frågan är om NN genom
meddelandet har uttryckt missaktning på det sätt som krävs för att hans agerande ska
vara straffbart enligt bestämmelsen.

Det straffbara området omfattar inte alla meddelanden av nedsättande eller förnedrande
natur. För att ett meddelande ska vara straffbart krävs enligt lagförarbetena att det är fullt
klart att det överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen
i fråga. I förarbetena anges också att påståenden som bäst bemöts eller tillrättaläggs
i en fri och öppen debatt inte omfattas av kriminaliseringen. (Prop. 2001/02:59 s. 15 och
36.)

Vid bedömningen av om ett meddelande är straffbart såsom hets mot folkgrupp ska hänsyn
även tas till den yttrandefrihet som följer av regeringsformen och Europakonventionen.
En inskränkning av någons yttrandefrihet är godtagbar endast om den kan anses
nödvändig i ett demokratiskt samhälle och proportionerlig i förhållande till det intresse
som inskränkningen ska skydda. Bedömningen ska göras utifrån de konkreta omständigheterna
i det enskilda fallet, varvid särskild vikt ska läggas vid innehållet i yttrandet
och syftet med det, till vem eller vilka yttrandet riktar sig samt i vilket sammanhang och
i vilken egenskap någon sprider yttrandet.

Utrymmet för att inskränka yttrandefriheten är särskilt begränsat när det gäller politiska yttranden eller vid debatt i frågor av allmänt intresse. (Se t.ex. NJA 2005 s. 805 och NJA 2006 s. 467 samt Europadomstolens domar Jerusalem v. Austria, no. 26958/95, ECHR 2001 II och Vejdeland and Others v. Sweden, no. 1813/07, ECHR 2012.)
NNs meddelande har publicerats i Facebookgruppen ”Stå upp för Sverige” som en kommentar till en artikel om en kvinna som nekats anställning på grund av att hon bar slöja. Facebookgruppen är en öppen Facebookgrupp. Kommentaren var tillgänglig för medlemmarna i gruppen. Av utredningen i målet framgår att flera andra medlemmar också hade lämnat kommentarer med anledning av artikeln och att det således pågick en debatt.

De gruppmedlemmar som har valt att klicka sig vidare till kommentarsfältet och läsa kommentarerna får antas ha varit angelägna att ta del av andras åsikter i frågan. I ett sådant sammanhang får utrymmet för att ge uttryck för åsikter – även sådana som överskrider gränsen för saklighet – anses vara större än annars.

NN har uppgett att hans syfte med att skriva kommentaren var att ge uttryck för en frustration som han kände över att muslimer enligt hans uppfattning särbehandlas samt att förmedla sin åsikt att alla bör följa samma regler. NNs ordval är nedsättande för muslimer. Hans kommentar överskred gränsen för saklighet. Även om NN tveklöst hade kunnat förmedla sitt budskap på ett mindre kränkande sätt, relaterar hans inlägg till innehållet i artikeln och ger uttryck för hans uppfattning i en fråga som var föremål för debatt.

Vid en helhetsbedömning av meddelandet och det sammanhang som meddelandet lämnats i anser hovrätten att det varken kan anses vara nödvändigt eller proportionerligt att inskränka NNs yttrandefrihet i detta fall. NNs agerande är därför inte straffbart såsom hets mot folkgrupp. Åtalet ska således ogillas.

-Pettersson misstänker att den här domen inte kommer att uppmärksammas i PK-media och jag tycker det är dags att avskaffa HMF, lagen om hets mot folkgrupp…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

6 thoughts on “OK att skriva “Muslimerna är ett jäkla pack”

 1. Äntligen får de muslimska skolbarnen något läckert att tugga i sig vid lunchen på skolbespisningarna i Norrköping.

  112 SVT Text Måndag 28 okt 2019
  INRIKES PUBLICERAD 28 OKTOBER

  Viltsvinskött i Norrköpingsskolor

  På fyra skolor i Norrköping serverades
  nyligen vildsvinskött. Planen är att
  det ska serveras vildsvinskött på alla
  skolor i Norrköping.

  -Vi vet ju att vi behöver skjuta av
  vildsvin för att stammen har ökat. Och
  det här är ändå mat som vi kan äta och
  som vi kan servera i skolorna, säger
  Ingrid Kalm, kostchef i Norrköpings
  kommun.

  Enligt Kalm är planen att servera
  vildsvinsskött till ALLA elever då och
  då.

 2. Hade islam varit en jämlik religion hade både män och kvinnor varit tvungna att använda sjal.

 3. Det kan aldrig vara straffbart att skriva sanningen.
  Även om den upplevs kränkande av vissa extremistorganisationer.
  I så fall är det ett systemfel i det svenska ”rättssystemet”.

  • Man kan (till skillnad från t.ex. i USA) i Sverige dömas för förtal, även om det man för fram är sant.

 4. Dom som känner sig mest kränkta är dom som inte kan leva efter lagar och regler som finns i landet, varför ens komma hit om man inte tycker om lagarna och reglerna som finns i landet ? Är det för att det finns lättförtjänta pengar att få utan motprestation ?

Kommentera