Ardalan Shekarabi, en lämplig partiledare för S

INRIKES. Efter 25 år i politiken förbereder sig Ardalan Shekarabi (S), 40, på att ta över som partiledare efter Stefan Löfven – och lanserar ett eget politiskt program. I det dolda har civilministern rest runt i partidistrikten och byggt upp ett starkt nätverk i hela landet. – Han har i stort sett alla rätt, säger S-statsvetaren Stig-Björn Ljunggren, som tror att Löfven avgår 2021.

Shekarabi tillbakavisar uppgifterna under fredagseftermiddagen, rapporterar Expressen.

-Pettersson tycker att Ardalan Shekarabi har fina socialdemokratiska meriter. Iraniern Shekarabi, är född i Manchester i Storbritannien den 28 november 1978, men växte upp i Shahriyar utanför Teheran och kom till Sverige som politisk flykting med sin mor 1989 från Iran och sökte asyl. De fick avslag på sin ansökan och gick därefter under jorden och levde som illegala. 1991 fick de sedan uppehållstillstånd av humanitära skäl. Varför de inte flyttade tillbaka till Storbritannien är oklart.

Lite fakta om Shekarabi avslöjar en person som haft svårt att se skillnad på ditt och mitt, rätt och fel.

 • Shekarabi använde pengar avsedda för integrationsprojekt till sin egen valkampanj 2003. Källa: UNT
 • 2005 avslöjades ett omfattande fusk med bidrag inom SSU. Shekarabi var ordförande och knappast omedveten. Källa: SvD
 • 2002 valdes Shekarabi till ledamot i polisstyrelsen för Uppsala län, trots att han inte var svensk medborgare och inte längre bosatt i länet. Källa: SR

Det har funnits en skepsis inom partiet angående hans eventuella plats i VU, detta beroende på hans bakgrund. Nu har denna skepsis bytts ut mot en plats i VU. Så belönar Socialdemokraterna folk med en tvivelaktig historia.

...och det är det lilla, läs mer om Ardalan Shekarabi och hans svenska värderingar på bloggen… 

 

30 maj 2017 Twitter
DN september 2017
Civilminister Ardalan Shekarabi fött i Manchester, Storbritannien men flykting från Iran.

Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall förtjänas, som skall förvärvas av varje folk.

Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har skapats här.

Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.

Vi är ett litet folk, men vi har ett stort land att bo i. Se på Europa-kartan! Vårt land brer vida ut sig i världsdelen. Men vi är få, vi är de ensamma stugornas folk, och även om vi numera delvis bor i städer, så är vi dock någon gång komna från bönders, torpares, backstugesittares stugor.

I ensamheten i stora ödsliga skogar har en svensk folksjäl danats genom tusendena år. Brottningen med stenen och stubben när åkern bröts, har gett oss krafter – andliga och kroppsliga. Och starkt motstånd utvecklar starka krafter. Så har detta lands skog och mark präglat oss, gett oss det egnaste, upprinnelsens källa till vår folkstyrka, den ensamme skogsbons stolthet och frihetssinne och den sege odlarens ihållighet.

Det verkligt svenska är sålunda ursprunget – vår växtplats. Det är för mig den barndomens jord där jag sprang barfota något dussin somrar, och kände enrisbuskens barr under fötterna. Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar med morkullsflykt över stugbacken, och tranornas skrik från kärret. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt ljumma vatten plaskande kring barnaben med sårskorpor på knäna. Det är höstens röda lingontuvor och det nedfallna äpplet i dagg-gräset en klar morgon. Det är vinterns snödrivor vid farstubron. Det är iskanornas kälkbacke. Det är några barn i en gråmosses lavstuga på skogsbacken en enslig kväll i skymningen. Far är på regementsmötet, mor på dagsverke uppe i Roten. Barnen sitter vid stugans fönster och trycker sina näsor platta vidmot emot glaset. Finns det inte någon där nere på vägen? Det är fattigdom – men en stolt fattigdom, som hjälper sig själv till livets tillräckliga uppehälle, till det grova, men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen kring stugan. Det är en sund och fri barnaväxt, som den vilda örtens mellan enbuskarna i hagen. Det är frid och trygghet i ett fredligt land, där barnen föds fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta backstugors barn får pröva sina möjligheter av alla slag så långt deras krafter räcker till. Ett land där var och en får växa efter sin egen art. Detta är det egna, det som aldrig skall låta sig utbyta mot något främmande. Detta är roten och blodsbandet, min andliga arvslott som jag har att föra orörd vidare åt mina egna barn. Detta är för mig det svenska, det omistliga.”

– Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

 

 

20 thoughts on “Ardalan Shekarabi, en lämplig partiledare för S

 1. Varför skulle Shekarabi vara lämplig, vad har han tillfört Sverige förutom att ha fått en plats vid smörgåsbordet med politiska förmåner och en skyhög lön ?

 2. Med tanke på att de “döda flyr för sina liv” inte befinner sig i uppenbar fara för liv och lem och följaktligen inte är flyktingar borde en ny benämning införas på de som går under jorden och försvinner, flyktig/flyktigar.

  Att ta sig in i landet och vägra lämna det är, som jag ser det, en fortsatt brottslig handling och förtjänar att bli bestraffat. Likväl som de som möjliggjort det bör straffas då brottet inte kan anses preskriberat då det är pågående.

  Jag vill gå så långt att undertecknandet av New York-protokollet 1967 som möjliggör invällningen skall betraktas som landsförräderi och följaktligen saknar juridisk betydelse vilket skulle öppna för avvisningar av ett mycket stort antal migranter.

 3. En äkta vara för det socialistiska ljugpartiet. Passar bra in för alla inflyttare som behöver en ledare som själv gjort ljugresan och vet hur en slipsten skall dras. De hederliga, arbetande har inget att hämta från denna äkte sosse.

 4. Han ska väl locka kvar muslimerna, så att de inte sticker när Partiet Nyans kandiderar till Riksdagen 2022

 5. Översyn av familjerättslig lagstiftning

  Nu är INGEN av oss mammor eller pappor längre. vi är juridiskt könsneutrala !!!

  Regeringen kommer att se över hur den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen skulle kunna moderniseras och göras könsneutral som ett led i vår strävan att lämna den begränsande heteronormen bakom oss.

  En könsneutral föräldraskapsrättslig reglering. En könsspecifik lagstiftning kan indikera att vissa familjer är norm och andra inte.

  Gärna månggifte och polyfamiljer gillar regeringen:
  Barn i familjer där fler än två vuxna tar föräldraansvar ska inte hamna i kläm. I nuläget riskerar vissa barn att inte ha rätt till alla vuxna i familjen vid exempelvis dödsfall. Behovet av åtgärder för att hantera problematiken för familjer där fler än två vuxna tar föräldraansvar behöver därför analyseras.

  Jag tycker detta är SINNESSJUKT

  https://www.regeringen.se/debattartiklar/2019/07/oversyn-av-familjerattslig-lagstiftning/

 6. Usch, det var allt en riktig mansgris. Det vet du väl att den posten redan är vigd för de ljugande afghan-hannarna´s tales-man/kvinna Fatemeh Khavari.

 7. Jag veeeet att jag är lite sen men nu är första gången jag läser igenom regeringsförklaringen för hösten 2019

  “”Lagstiftningen kring föräldraskap ses över för att göras mer könsneutral. Det är en del i regeringens arbete med att stärka hbtq-personers rättigheter.””

  Vad då könsneutral? Är jag inte längre en mamma nu då? Jag fucking döööööör av skratt.

  Nästa gång mina barn kallar mig mamma

  -din jävla könsofob. Vi är nu mera könsneutrala i detta landet !!

  – Kalla mig för………hen? den? whf !!!!

  https://www.regeringen.se/tal/20192/09/regeringsforklaringen-den-10-september-2019/

 8. Ja var skall sleven (islamisten) vara,om inte i grytan ?
  I nya Abzurdistan passar ju denne oriental,som hand i handske in i nya “islamska Framtidspartiet” !!

 9. Var är vi på väg ?Flyckting utan flycktingstatus vill bli statsminister ,har man haft en svetsare med låg IQ som statsminister så kan vad som helst hända.Vakna Sverige!!!

 10. Att ta över S är nog ingen önskedröm för någon , för S kommer nog att krympa ihop en hel del när deras valboskap det vill säga när alla muslimer samlas i ett eget parti , och vem vill då i det läget bli partiledare i ett parti som kanske inte ens kommer upp till 15 procent .Sedan brukar man ju säga att makten berusar men vilken normal person vill gå halvfull hela tiden förutom Stefan som genom sitt agerande många gånger kan symbolisera en drinkare .

 11. Kanske en utmärkt arvtagare med det registret . De är samtliga i det partiet av den kalibern . Finns ju en hel grupp av dessa gamla ( unga ) SSU -are som vill hänga runt grytorna som vi håller varma åt dem . Usch ! Mvh Sjöström

 12. Någon som blir förvånad? Drevet startar.

  Batikhäxorna tycker nog att han ser trevlig ut och kanske han kan vara en motvikt mot nya partiet Nyans så att sossar kan leva vidare på sina taburetter på alla nivåer och i alla myndigheter.

  Då kan de bortse från bakgrund när det gäller personer i det egna partiet. Med lite mygel här och där och med mutor till V, C och L så kan det vara ett genidrag från Sveavägen?

 13. Själv skulle jag ställa mig frågan, vill man ta över efter Löfven? Socialdemokraterna har suttit 6 år vid makten, de är inte mycket de har lyckats med, kan någon säga att de har fått de bättre? Kan någon säga att de har fått en tryggare fritid? kan någon säga att de har fått bättre samhällsservice?

 14. vem litar på honom? Utbildad jurist och professionell lögnare och bedragare.

  I december 2004 avslöjades det att Shekarabis valkampanj 2003 delvis finansierats med pengar från en intern SSU-fond, avsedd för integrationsprojekt.

  I mars 2005 avslöjades det att Shekarabi på olaglig grund utsetts till ledamot i polisstyrelsen i Uppsala län, trots att han vid tillfället varken var svensk medborgare eller bosatt i länet.

  Under Shekarabis tid som förbundsordförande avslöjades också ett omfattande medlemsfusk som pågått under flera decennier inom SSU:s verksamhet. Uppblåsta medlemssiffror ledde till oförtjänt stora bidrag till förbundet

  Efter att ha fått avslag på sin asylansökan 1989 gick familjen under jorden. År 1991 beviljades de uppehållstillstånd av humanitära skäl. Särskilt ömmande omständigheter och synnerligen ömmande omständigheter är undantagsbestämmelser i den svenska utlänningslagen som ger en utlänning rätt till uppehållstillstånd även om denna inte är flykting, alternativt skyddsbehövande eller skyddsbehövande i övrigt.

Kommentera