Attack mot två stora oljetanker

Två oljetankers i Gulf of Oman har sänt ut nödsignaler, de har blivit attackerade med “explosiva varor” riktigt vad som hänt och hur omfattande skador de erhållit är för nuvarande inte klart!  Gulf of Oman är ett mycket viktigt område för oljetransporter från Persiska viken.  Det enda som med säkerhet kan sägas om “utförarna” just nu är att de med 99,9999% sannolikhet är muslimer!  Iran, nämns som möjlig “inspiratör”!

Express     PressTv

Tanker Kokuka Courageous sailing from Saudi Arabia to Singapore with a cargo of Methanol “has been damaged as a result of the suspected attack,” U.S. 5th Fleet says 2 tankers damaged in Sea Of Oman LÄNK

The 2016 built and Marshall Island flagged, Long Range II tanker, the Front Altair has caught fire near the Gulf of Oman amid concerns over a possible attack, multiple shipping sources in Singapore and Shanghai said Thursday. LÄNK

Petroleumworld

 

2 thoughts on “Attack mot två stora oljetanker

Kommentera