3 thoughts on “Ramadan Bombathon 2019 Dag 12

  1. Vad har muslimer gjort för människans vällbefinande?
    Finns det några muslimska uppfinnnare?
    Jag vet inget som muslimer tillfört för utveklingen på jorden..

Kommentera