6 thoughts on “När Vänsterpartiet styr

  1. Sanktionerna har gjort sitt också.
    En USA stödd kupp eller USA ledd invasion är inte lösningen, det är den sämsta optionen, det har vi rader av exempel på.

  2. Så har kommunismen alltid fungerat, så kommer detta dödfödda system alltid att fungera. Kommunism är lika med att folket blir fattigare o fattigare butikshyllorna gapar tomma, bara ett litet skikt i toppen lever i överdåd, detta tycker väl kommunist Jonas även ska ske i Sverige med hjälp av en efterbliven religion.
    För nämn annars ett land med kommunism och välstånd?

  3. Dyrt pris som befolkningen i Venezuela fick betala när de
    gick på socialisternas guld och gröna skogar.

Kommentera