Hundra år sedan riksdagen tog det första beslut om rösträtt

DEMOKRATI. I dag för hundra år sedan togs de första stegen mot dagens demokrati. Den 17 december 1918 fattade riksdagen ett principbeslut om att införa allmän och lika rösträtt i kommunalval. 

Det var det första av flera beslut som krävdes, sedan skulle grundlagen ändras och det skulle vara val i mellan.

Kvinnorna fick rösträtt genom en proposition den 24 maj 1919.

Rösträtt infördes i Sverige 1909 men omfattade bara män över 24 år som betalat skatt till både stat och kommun i minst tre år.

De fick inte heller vara omhändertagna av fattigvården. Härmed uteslöts mer än halva befolkningen. 1909 års rösträttsreform uteslöt också uteslöt fattiga, värnpliktsvägrare och fängelseinterner. Den sista av begränsningarna togs bort så sent som 1989 då psykiskt sjuka och utvecklingsstörda tilläts rösta.

Anledningen till att riksdagen genomförde reformerna var troligen den oroliga omvärlden. Det var revolution i Ryssland och Tyskland. Ett inbördeskrig pågick i Finland och det var hungerkravaller i Sverige.

-Pettersson säger att idag får alla rösta, men vi har tagit ett par steg tillbaka. Sju partier tycker inte att det åttonde partiets röster ska räknas, drygt en miljon röstande försöks hållas utanför de demokratiska besluten.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

Per Albin byggde folkhemmet på den tiden Socialdemokraterna var som Sverigedemokraterna idag…

3 thoughts on “Hundra år sedan riksdagen tog det första beslut om rösträtt

  1. “Kvinnorna fick rösträtt genom en proposition den 24 maj 1919.”

    Det är inte riktigt sant. Kvinnor kunde rösta redan från mitten av 1800-talet under två förutsättningar; Att de var myndiga, det vill säga över 25 år (vill jag minnas) och ogifta samt betalat skatt. Gifta kvinnor hade sin man som förmyndare. Sedan vill jag minnas att man hade röst efter skattekraft, typ som aktieägare.

    Jag är helt övertygad om att om det fortfarande hade gällt hade vi inte haft några migrantkriser. 😉

  2. Demokrati handlar inte enbart om rösträtt. Demokrati handlar om massor av saker. Se på Sverige i dag. Vi har rösträtt men ingen demokrati, eftersom “politikerna” vi har i Sverige inte bryr sig om vad det Svenska folket tycker, utan gör som dom vill ändå.
    Det finns många länder som har det på det viset, men det hjälper inte Sverige om vi gnäller på dessa länder
    Ofta hör man att Sverige skall anpassa sig efter andra länder, men det gäller t.ex. inte invandring där många länder som månar om sina innevånare inte tar emot analfabeter som Sverige snart är ensamma om i världen att göra. Men när det gäller demokrati så skall inte Sverige ta efter dessa länder utan istället hålla sig till de länder som bevisligen har diktatur och följa dom.

Kommentera