Varför AfS och inte SD har den nödvändiga politiken


AfS är EU kritiska (bl.a. därför att EU att aktivt främjar massimmigration till Europa och den därav följande islamiseringen, se utförligt exempel längre nedan) och förespråkar remigration av kriminella, de som ljugit om sin identitet/härkomst och de som fått avslag på sin asylansökan.

SD vill däremot inte utvisa någon som satt sin fot på svensk mark (bott i Sverige) förutom grovt kriminella:

https://samnytt.se/sd-svanger-om-atervandring-och-adoption-for-samkonade/

SD lämnade den EU-skeptiska partigruppen EFDD:

https://www.europaportalen.se/2018/07/sverigedemokraterna-byter-partigrupp-i-eu

Ett exempel på hur EU föll (faller) medlemsstaterna i ryggen när det gäller gränsskyddet:

AfS har vid flera tillfällen genomfört IB (Identitära Rörelsen) liknande aktioner, dessutom använder man sig av samma begrepp (flaskpost från framtiden, det stora folkutbytet, återvandring/remigration):

Förra året genomförde IB operationen #defendeeuope på Medelhavet för att (be)visa hur bl.a. de olika NGOs aktivt understödjer människosmuggligen, då man väntar med sina skepp just utanför Libyens kust.

Martin Sellner, kanske IB’s största frontfigur inte bara i den tysktalande delen av världen utan överhuvudtaget, är en flitig Vloggare. De flesta av hans videor är på tyska med en del är på engelska.

För ett par veckor sefdan tog han upp detta  tema igen bl.a. med två 2 Vlogs (tyska).

Förnärvarande deltar runt 15 fartyg från runt 10 NGOs aktivt i denna människosmuggling.

Första Vlog (tyska):

https://www.youtube.com/watch?v=8kcjDarD37g&t=2s

Min kommentar till videon…

Från fall till fall visar det sig att det ine är flyktingar som kommer via smugglarrutten utan migranter, som i fallet med Vos Thalassa, är beredda att döda för att komma till Europa.

NGOs hävdar att det hela handlar om sjöräddning men man för inte migranterna tillbaka till Libyen eller Tunisien utan alltid till Europa.

Att man ligger och väntar just utanför Libyens kust, vilket förstås människosmugglarna/alla vet, visar också att det inte har något med sjöräddning att göra, eftersom migrantenterna med hjälp av smugglarna medvetet sätter sig i situationen.

Avsnittet ”00:58 – 1:52” är på engelska, kommunikation mellan libyska kustbevakningen och ett NGO skepp som tags upp av #defendeurope teamet på deras båt C-Star.

I den andra Vloggen, beskriver Martin hur massmigration via denna rutt satta igång efter att Khadaffi störtats och Italien tvingats betala 330 000 i böter (EU domstolen) för att man en gång när det hela började sätta igång på allvar hade fört en båt med migranter tillbaka till Libyen.

Andra Vlog (tyska):

https://www.youtube.com/watch?v=OrlY5a5uHSY

 I denna beskriver Martin att skulden i allra första hand ligger hos EU och inte hos NGOs och den övriga invandringslobbyn.

Jag skrev ner den tyska texten och översatta den till svenska …

Fartyget med de 54 migranterna, ”kriminalnovellen” på havet som jag rapporterade om förra gången, slutade med det värsta möjliga resultatet.

Fartyget evakuerades av italienska säkerhetsstyrkor och migranterna delas upp 50/50/50 på olika europeiska länder, framför allt naturligtvis, igen Tyskland.

Och den här signalen kommer att leda till att många fler fartyg sätts i sjöss, i söder, i Libyen, organiserat av smugglarmaffian.

Det var exakt den felaktiga signalen, eftersom den visade migranterna att med utpressningstaktiken, kan de komma illegalt på europeisk mark och erfarenheten visar att de aldrig kommer att lämna denna mark.

De illegala migranternas resa måste, som Sebastian Kurz en gång klargjorde, sluta i Afrika för att skicka en signal till andra att inte starta denna farliga resa.

Men vilken är den verkliga orsaken till denna massmigration? Jag lovade i förra videon att berätta om den verkliga orsaken.

Och kom ihåg en dag, kom ihåg den 23 februari 2012, för den dagen skedde en vändpunkt när det gäller denna illegala immigration till Europa.

Många minns fortfarande Khadaffi. Det fanns ett avtal mellan honom och Italien 2008 och Gadaffi såg till att inga illegala invandrare kom till Europa via Libyen.

Och sedan 2011 skedde interventionen ledd av Förenta staterna.

”Hillary Clinton: We came, we saw and he died. (Musik)”

Och Khadaffi sa kort före hans fall: Förstå mig riktigt, om ni vill tränga och destabilisera mig, kommer ni att orsaka förvirring, spela Bin Laden i händerna och gynna beväpnade rebellgrupper.

Följande kommer att hända, ni kommer att översvämmas av en invandringsvåg från Afrika som slår över från Libyen till Europa. Det finns ingen kvar att stoppa den. Han har/hade rätt i allt ..

Även om bin Laden skjöts kort därefter men rebellgrupperna i form av ISIS dök upp ännu mer brutala och grymma än någon föreställt sig och den våg av migration som har översvämnat Europa är direkt relaterad till det faktum att man krossade Khadaffi och gjorde Libyen till en ”failed State”, till en ort där människosmugglare har slagt sig ner.

Sedan dess finns det i Libyen en miljardindustri (dollar) för smugglare som skickar illegala till Italien för att de vet att deras lokala och utländska allierade, icke-statliga organisationer och invandringslobbyer ser till att de kommer till Europa och blir levande bevis för deras utvandringspropaganda i alla delar av världen speciellt Afrika.

I Europa skedde halvhjärtiga ansträngningar för att bromsa detta men dessa ansträngningar saboterades och den 23 februari, en torsdag 2012, nådde detta vansinne, detta självsabotage en höjdpunkt.

Vad hade hänt?

Tidigare hade illegale försökt att med båt ta sig till Italien. De stoppades ute på havet vid Lampedusa av den italienska flottan och fördes tillbaka till Libyen, det handlade sig främst om somalier.

Vad hände sedan?

NGOs åkte in till det ack så osäkra Libyen, letade upp dessa migranter i lägrena där och inämtade hos dem ett mandat för att stämma Italien inför EU-domstolen och denna domstal dömde, denna minnesvärda och ödesdigra torsdagen den 23 februari 2012, Italien till att betala 330 000 euro, håll i er, till dessa migranter för att Italien påstods ha brutit mot deras mänskliga rättigheter när Italien  förde dem tillbaka till Libyen.

Man hade med den kollektiva utvisningen brutit mot det föreskrivna individuella prövandet, eftersom immigranterna ombord hade sagt det magiska ordet ”asyl” som nu har degenererat till en tom fras tack vare invandringslobbyn, som missbrukade ”flyktinglögnen” för att öppna gränserna och förlama européerna moraliskt.

UNHCR, Amnesty International, som inte gjorde någon alls när jag fängslades i och utvisades från England och vid fängslandet av Tommy Robinson, jublade över denna vändpunkt, som avgörande stärkt flyktingarnas rättigheter på havet för de såg redan flyktingindustrins explosion som detta skulle bidra till.

Detta ledde till att Frontex-fartygen och den italienska flottan drog sig tillbaka, att de inte längre aktivt tar dessa invandrare ombord och försöker föra dem tillbaka till Libyen, för att de då varje gång riskerar, det måste man komma ihåg och låta smälta på tungan, med risken att man därav mår dåligt, att bli dömda av deras egna överstatliga organisation EU, att betala några migranter i Afrika 330 000 euro i skadestånd.

Tänk vad som hände när denna nyhet cirkulerade runt i lägren i Libyen och hela Afrika och jag garanterar er, den gjorde sina rundor i Whatsapps-grupperna och Facebook-chattrummen.

EU faller sina egna nationstater i ryggen när det gäller deras uppgift att säkra gränserna genom den absurda tolkningen av de mänskliga rättigheterna.

Asylrätten blir faktiskt till en invandringsrätt, eftersom varje person som bor i ett land där det är ekonomiskt sämre, där mindre civiliserade normer gäller än i Europa har en legitim anledning till flykt i asyllobbyns ögon eller åtminstone rätten att söka asyl och därmed att inleda ett förfarande som i de flesta fall leder till att de blir kvar i Europa, även om de inte har rätt till uppehållstillstånd.

Och precis detta skapar en enorm miljard-asylindustri och en miljardtung smugglarlobby som bedrar européer med sin moraliska propaganda. Allting började denna torsdag i februari 2012, då EU fällde denna ofattbara, absurda dom och dömde Italien till att betala 330 000 euro till läger i Libyen trots en fullständigt legitim repatriering av helt uppenbara ekonomiska migranter.

Den globalt mobiliserade individen och den överstatliga enheten ovanifrån, den universalistiska ideologin, dess representanter underifrån och dess skarpriktare från ovan, tar ett järngrepp om nationalstaten, de vill lösa upp och etniskt fragmentera den, de vill bryta dess ryggrad, de fria folken, den sista bromsen i deras globala maktvansinne och vi måste inse att kampen för att säkra våra gränser och nationell suveränitet också innebär en kamp mot dessa kontrollfunktioner ovanifrån.

Motståndaren är inte den enskilda migranten och de verkliga fienderna inte heller alla NGOs och lobbyorganisationerna som likt myggor har satt sig fast i flanken av detta globala elände och är villiga att acceptera att ett par drunknar, att ett par inte lyckas. Så att migrationsvägen hålls öppen och migrationsrörelsen alltid fortsätter, från vilken de själva profiterar.

Den verkliga fienden är de överstatliga enheterna som har bundit lagens armar bakom ryggen på rättsstaten medans den största migrationsvågen under nytiden sköljer över den.

En kamp för säkra gränser innebär en frigörelse från detta ”förtryck/slaveri”.

En kamp för Europa innebär en kamp mot denna union (EU).

 


19 responses to “Varför AfS och inte SD har den nödvändiga politiken

 • Ove

  AfS är en utbrytargrupp ur SD, en del blev uteslutna på grund av samarbetssvårigheter! Jag tvekar mellan SD och AfS, jag får se….Jag tror att AfS lätt får stämpeln ”RASISTER” och Sveriges befolkning går på lögnerna och det blir därmed svårt för AfS att komma in i riksdagen, – vad ska de göra där egentligen ? Det vore trevligt att se Gustav Kasselstrand och Jeff Ahl hålla tal i Riksdagen, de är skickliga, duktiga, välutbildade, jag skulle gärna se dem i Riksdagen….MEN FÅR AFS MER ÄN 1% AV RÖSTERNA ? Ja, i så fall läggs deras valsedlar ut i nästa val 2022 så av det skälet kan man stödrösta på dem! SVERIGEDEMOKRATERNA har gjort en lång resa och uteslutit många RÄTTSHAVERISTER….får egentligen inte AfS ännu mer sådana typer….? Risken finns nog om alla ska gå åt olika håll, eller hur? Vi väljare är känslostyrda och vet väldigt litet om hur arbetet i Riksdagen går till eller i ett parti….Känslor eller förnuft det är frågan, med känslorna blir det AfS men FÖRNUFTET SÄGER SD!!

  Gilla

 • Kenth Andersson

  Ett parti måste ha röster och minst 4% för att komma in i riksdagen, det blir tveklöst AFS i September !
  Var hade SD varit 2018 utan stöd från väljarna och vad sa kritikerna före 2010 om SD:s chanser ?

  Gilla

 • Torleif

  Jag kommer rösta AFS. Det gäller att stämma i bäcken.

  Gilla

 • Nicklas

  AFS i all ära. Men vill man ge en stenhård spark i arslet åt etablisemanget och sjuklövern och se scener som dessa under valvakan https://www.youtube.com/watch?v=g5VjuPsT-84

  Så är SD det givna valet. Slår bredast och hårdast anser jag.

  Gilla

 • Gammaldags Svensk

  SD har skapat AFS. Man kan kalla de för gamla och nya SD som har gått skilda vägar. Jag blir skeptisk när SD tar avstånd från sina gamla åsikter och ideologier och när de nya SD bildades så skapades splittringen mellan många Sverige vänner.

  Gilla

 • Tony

  Negrer ska vara i Afrika och försöka att modernisera sina länder så att dom i alla fall kommer in på 2000 talet , det är dags för dessa människor att man inte får något utan hårt arbete.

  Gilla

 • Monica

  Fyra procent spärren kan både vara en välsignelse och förbannelse. Muslimpartiet MP kan gott åka ut så att de får självdistans och självkritik så att de vet inför nästa val att det är miljön de skall priotera och inte relativisera muslimska värderingar. Mycket möjligt att KD åker ut och det behövs ett kristet tänk i motvikt mot PK-partier som under grupptryck inte vågar ta itu med islamiseringen i det svenska samhället. AFS kan vara en blåslampa mot SD som man inte blir klok på om de har blivit PK-aktiga för att inte bli utfrysna av media och det övriga etablerade samhället

  Gilla

 • Ama

  Det som spelar roll i dagsläget är att SD kan vinna och göra skillnad nu!!! Eller vill du vänta minst 4 år tills någon annan parti går igenom samma smutskastning , förtal ,utfrysning för att öppna ögonen av befolkning .
  Hur många procent tror du att ni ,som blir klassad för ännu extremare rasist, får ?
  Alla små partier som tänker på sina medborgare och vill lösa de problem Sverige drabbas av dagligen ska tänka på att de borde RÖSTA BORT 7 klöven och det är bara SD som har blivit så stor att för att vinna ….Valet är ditt.
  SD 2018

  Liked by 1 person

  • Sven78

   AfS behövs i riksdagen som blåslampa i baken på SD.
   Om SD skulle välja att samarbete med AfS iställer för att smutskasta dem (som sjuklövern tidigare gjorde mot SD) är det, det bästa för Sverige.
   SD måste bekänna sig till patrioternas enhet för om de inte gör det är det de och inte AfS som förtjänar all vår kritik.

   Gilla

   • Amat Tona

    Är det läget nu att splittra?

    SD arbetar långsiktigt det är en folkrörelse för Sverige ,men det viktigaste är att bryta genast de skadliga mönstret..
    #bortmed7nklövennu…

    Gilla

   • Sven78

    Det är SD som smutskastar AfS och inte tvärtom:
    https://nyheter24.se/maktkamp24/906534-akesson-storsta-skillnaden-mellan-sd-och-alternativ-for-sverige

    T.ex. denna lögn:

    ”Åkesson säger också att Alternativ för Sverige består ”mer eller mindre hundra procent” av folk som Sverigedemokraterna inte vill ha i sitt eget parti, och att det finns en väldigt stor skillnad mellan partierna.”

    ”– Det finns en skillnad i synen på svenskheten. Vi är för en öppen svenskhet, det är inte Alternativ för Sverige. De tycker inte man kan bli svensk om man är född i ett annat land. Det är den viktigaste skillnaden i synen på nationen, sa Åkesson”

    Uppenbart att SD tar avstånd från AfS och andra i den patriotiska enheten och anser att de ensamna utan hjälp av andra kan/får foma ett alternativ.

    Barnsligt/billigt, just ikt sjuklövern behandlat SD tidigare.
    SD borde istället fokusera sig på att få ut sin egen politik.

    Gilla

   • Carl ska tro

    För min familj är det AfS som gäller.I våran kommun blir rösten på NMR.Är så trött på alla dessa individer som ska tala om vad vi ska tycka !Måste få in folk som har arbetat och kan något.

    Gilla

  • Svensk lösen

   Om alla som hoppas att AfS kommer in också röstar på partiet kommer de in med råge.Men de syltryggar som påverkas av Sd-lobbyns negativa kampanjande bör betänka att det kan vara deras röst som fattas för inträde i riksdagen.

   Gilla

  • ladulaas

   Om Alternativ för Sverige kommer in i riksdagen, så kommer det att finnas två partier som vill begränsa invandringen till Sverige och Europa. AfS och SD kan då, utifrån lite skilda vinklingar, kan de samarbeta för att lösa invandringskatastrofen. Invandringen är en ödesfråga för hela vår kontinent och vårt land, därför behövs alla Sverige-vänner i kampen.

   Vi som stödjer AfS kritiserar Sverigedemokraterna för att de har tonat ned nationalismen bit-för-bit senaste årtiondet, medan vi vill stå kvar vid SD’s tidigare linje.

   Om AfS kommer in i Riksdagen, så tillförs ytterligare Sverige-vänner dit och det blir därmed större tyngd i invandringskritiken. Om AfS inte kommer in i Riksdagen, så försvinner 2%-3% av invandringskritiska medborgarröster. Vad vinner SD-väljarna på det?

   Jag kan inte förstå SD’s aggression mot AfS. Vilket är viktigast för SD: Att lösa invandringskatastrofen, och få Sverige på fötter igen, eller att få in SD i regeringen? Är det partiet Sverigedemokraterna som är det viktiga, eller är det den politik som partiet säger sig företräda, som är det?

   Den enda ‘aggression’, som vi AfS-medlemmar känner mot SD, är att SD sakta men säkert viker ned sig i sina profilfrågor – de frågor som hittills givit partiet dess popularitet. Vore det inte en styrka för alla Sverigevänner om både SD’s gamla program och SD’s nya program funnes med, så att väljarna själva kan få avgöra vilket de föredrar? Ur demokratisk synpunkt tycker jag att det definitivt vore en fördel.

   Gilla

   • Amat Tona

    Det är ingen aggression..Så klart att alternativa partier behövs..
    Vet också att SD strävar inte att bli det största partiet, men den som öppnar för ett starkt och fritt Sverige med sin egen kultur och tradition…
    Men vill du riskera att på p.g.a att röster går till små partier får vi kvar en regering med Annie Lööf som statsminister?
    Är inte bättre att justera politiken efteråt enligt vad folket vill?
    Brytningen måste ske nu…inte 2022..
    Har jag fel ?

    Gilla

 • Sven78

  Censuren av och repression mot oliktänkande underblåst av EU är ytterligare ett skäl att stödja AfS i deras EU motstånd.

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: