2 thoughts on “Bert Brölar

  1. ”Gamla kungen var nästan nazist”. Hoppas det avser Gustaf V och inte Gustaf VI Adolf som var uttalad antinazist och mycket engelskinfluerad med två engelska hustrur(den första dog 1920) och där den sista Louise var glödande antinazist.

Kommentera