Ett folk, Ett parti – Socialdemokraternas historia

HISTORIA/VALET 2018. I 100 år har Socialdemokraterna varit Sveriges största och mest inflytelserika politiska parti.

Lika länge har socialdemokraterna också lyckats hålla sin historia borta från skolböcker och den offentliga debatten. Därför är det inte konstigt att så få känner till Socialdemokraterna historiska grund. Många gånger vet inte ens partiets egna företrädare på vilken historisk grund partiet vilar.

Socialdemokraterna har en unik ställning i svensk historia. Inget annat svenskt parti har haft sådan makt och inflytande över det svenska samhället och vår befolkning. Inget annat svenskt parti har heller inte kontrollerat och censurerat media i den omfattning som Socialdemokraterna gjort. Inget annat svenskt parti har gjort rasbiologi till en vetenskap och delat upp befolkningen efter ras samt genomfört medicinska experiment på hjälplösa patienter. Inget annat svenskt parti har systematiskt tvångssteriliserat sin egen befolkning. Inget annat svenskt parti har i så hög grad hjälpt Nazityskland samtidigt som man aktivt förvägrat judar på flykt en fristad. Inget annat svenskt parti har i sådan utsträckning berövat kvinnor möjligheten att sätta barn till världen.

Det här är historien om Socialdemokraterna, så som den aldrig berättats förut.

OBS. 2018-08-02 ca 22:04 togs dokumentären bort av YouTube. På mindre än två dygn hade filmen fått nästan 200 000 visningar.

-Pettersson misstänkte att det kunde hända så nedanstående ligger inte på YouTube.

Stöd bloggen…

-Pettersson säger att det är ofattbart att Socialdemokraterna har kunnat vara Sveriges största parti i så många år. Eftersom de flesta röstberättigade är förståndiga människor så blir jag väldigt besviken om S får över 20 procent i valet den 9 september.

Socialdemokraterna är värst men vi ska inte glömma de andra partierna, i synnerhet center och vänsterns förflutna är brunt, men det får vi ta en annan gång…

Samtiden har gjort filmen…

Några utdrag ur den, men tänk på att det är utdrag ur det som var socialdemokraternas officiella politik. Det är en dokumentärfilm baserat försthandskällor:

”Vad negern kan tillägna sig av vår europeiska civilisation bildar blott en tunn fernissa kring hans ursprungliga väsen, i sitt inre är och förblir han neger.”
S-akademikern Bengt Lidforss, i bok utgiven 1922 av S-förlaget Framtiden.

”Det är icke ofta man träffar någon svensk, vilken, liksom förr Viktor Rydberg och nu Bengt Lidforss, är stolt att vara arier.”
S-tidningen Tiden 1910, då Hjalmar Branting var chefredaktör

”… att en nordiska rasen är ’värdefullare’ än den negrida har åtskilligt fog för sig.”
Allan Vougt 1925, chefredaktör Arbetet, riksdagsman (S)

”Man får en obetvinglig lust att tvätta sina händer i utländska skojares blod.”
Fabian Månsson i ungdomsförbundets tidning Fram 1906 (om arbetskraftsinvandring)

”Vårt land, o vårt väldiga fädernesland / Det äges av ockrande judar . . . Då skulle vi hålla en rengöringsdag / som ej hade skådat sin like.”
Fabian Månsson i dikt 1907 som berömdes av S-kvinnornas tidning Morgonbris

”Vår litteraturhistoria behärskas av hel-, halv- och kvartsjudar.”
Arthur Engberg i Arbetet 1921 innan han blev S-minister

”Det finnes väl ingen, som icke måste tycka, att dessa psykiskt defekta kvinnor fått nog barn, och att den framstående läkarens behjärtansvärda ingripande till förhindrande av fler graviditeter förtjänar samhällets tacksamhet.”
S-riksdagsman Alfred Petrén i S-tidskriften Tiden 1930

”För många torde det inte finnas någon som helst tvekan om det berättigade i ett avlivande.”
Överläk Fröderberg i Vipeholms årsrapport 1942 om sjukhusets patienter. Ansvarig för patientsäkerheten var Medicinalstyrelsen under ledning av socialdemokraten Axel Höjer.

*

230 thoughts on “Ett folk, Ett parti – Socialdemokraternas historia

 1. Dagens nazism är psykiatrin i Sverige. Föräldrar och skolans rektorer mutas med bidrag för att medverka till att stämpla barnen med diagnoser i syfte att ge dem psykofarmaka som i många fall leder till att barnen blir förtidspensionärer i vuxen ålder. Härmed drar jag paralleller till vad som sägs i filmen om att man mutade föräldrarna med pengar för att sterilisera barnen. Olika psykofarmaka testas på patienter i rent experimentsyfte. Detta sker i dag i Sverige. Barnen ser sig som psykiskt sjuka ja wn del känner sig som idioter pga diagnos (Adhd, Asperger etc). Diagnosen som barnen får utifrån psykologers tyckande av det beteende som en pubertal tonåring med hormoner i obalans uppvisar. En pubertal tonåring ter sig ofta problematisk och därför är det många som får felaktiga diagnoser. Inte alltför sällan genomförs inga utredningar utan diagnosen ges ändå. Socialstyrelsen har gått ut med uppmaning till barnpsykiatriska kliniker att ge elchocker till barn! Staten ljuger och säger att det är en bra metod när det i själva verket handlar om att förstöra och fritera hjärnor. Barnen eller den vuxne glömmer det som ger ångest men de glömmer även det som de inte vill glömma. Vidare drogas barn och vuxna med allt tyngre psykofarmaka inom psykiatrin. Bland annat har man börjat ge antipsykotika till personer som inte har psykoser utan endast ångest. Antipsykotika är ett riktigt rävgift som ger bestående hjärnskador redan efter en månad och som leder till atrofier. Det finns ofarliga lugnande mediciner men samhället väljer att ge de farligaste med mest sidoeffekter. Barn med outvecklade hjärnor får men för livet. Patienterna får ytterst sällan veta vad som ges till dem. Många med ångest tvångsvårdas och kan inte protestera mot dessa experiment. Fler länder tvångsvårdar inte men Sverige gör det och dessutom lättvindigt .Tvång borde endast ske när personen är potentiellt farlig/kriminell och inte som nu när någon enbart är ångestfylld. Tvång, hot och våld är socialism och nazism.

 2. Sossesvinen är nu trängda och då är sannolikheten större för att de blir riktigt farliga.
  I och för sig har de ju redan begått en rad brott mot såväl det sunda förnuftet som mot de stackare som av le vana röstat på dem. De har alltså bevisat sin farlighet mycket tydligt. Men nu kommer det att bli etter värre. De har både brutala och subtila maktmedel till sitt förfogande.
  Vi får definitivt inte släppa taget de närmaste åren, även om SD får större inflytande.
  vänligen
  Magnus

 3. Det är som jag skrivit tidigare för blinda ögon och sagt för döva öron. SOCIALDEMONER (är det något som känns igen?). Jag kan tycka det är riktigt kul nu. Att de tar upp förintelsebluffen och yrar om “gaskamrar” igen är faktiskt ännu roligare i denna kontext. Så som socialistdemoneriet och ljugeriet hållt på och anklagat tyskarna så kan de gärna få bli falskt anklagade för gaskamrar, huvudkrympningar, bajonettspetsningar av spädbarn, elektriska bassänger, bränngropar, medicinska experiment av någon socialistdemonsk “Mengele” mm bara alla tror på det. Man ser ju dessutom tydligt i filmen att tyskarna blev inspirerade av socialistdemoneriet så man kan ju säga att tyskarna bara kopierade sociald”demokratin”, hahahahahah!!! Om det sen slutar med att Röfvén och alla socialistdemoner som fortfarande är i livet får ränna gatlopp och bli rättvist stenade till döds återstår att se. Kanske ska vi “gasa” dem med Zyklon B?

  • Det var också en intressant vinkelförklaring 🙂 Men visst visst är det så att tyskarna tog efter Sverige , då sverige var ett föregångsland inom ” Ras biologi ” – det är otroligt många som inte känner till detta / de är den generationen som är i runda slängar är 25 – 30 år idag.

   Den generationer har fått för lite historia bilda sin egen bild över vad som tidigare hänt – vi som hör till 50 + är väl de som kan ha hört och läst åtminstone en del av det som liten – jag personligen har varit historiskt intresserad sedan barnsben visserligen – men det finns saker som jag inte riktigt hade någon aning om, men i det mesta var jag faktiskt bekant med det som presenterades i dokumentären.

   Dokumentären som jag F:ö tycker är en lärorik dokumentär. Det finns saker om Norge i dokumentären som jag ansåg vara av värde för mina Norska kollegor att få ta del av, då det framkom huruvida sverige behandla Norge – så jag delade den även ditåt.
   Även amerikanska högt uppsatta vänner har fått tagit del av denna dokumentär liksom BBC .

   Men Socialdemokratins sötebrödsdagar är nu till ända – och jag antar att vi har ett kommande regeringsskifte att se framemot.

 4. BTW så som lärare så vill jag påpeka qtt det näms i studieböckerna och skolan har temaveckor i rasbiologin. Därimot verkar det som vissa är under uppfattningen att hela världen består av lögn o censur. Men e snarare så att man skriker innan man ens vet vad det handlar om. Stär ganska mycket i läroplanen och skolböckerna i TPL11. Revideringar a sedan 17 som S själva lagt in omnämner det mer. Men det spelar väll ingen roll antar jag?
  Men S var även första partierna att avskaffa sig dessa åsikter redan på 20 talet medans vissa andra talade om det i 30 år till…

  • Loser! Sanningen har hunnit i kapp er nu. Nu återstår bara rättskipningen. Och den ska bli i paritet med det ni åsamkat. Hård och brutal – men rättvis.

 5. Ändå så stödjer vissa partier åsikter som var relevanta flr 100 år sedan, och säger saker som du referar till år 1907 år 2018… ungefär samma galenskap som att följa regler som skrevs för 2 millelium sedan. Men det spelar väll ingen roll på denna blogg antar jag…

 6. Inte en dag utan en beskrivning av socialdemokraternas förflutna.
  Anfall är bästa försvar.
  Bloggen djupt störd av pratet om SD:s förflutna.

 7. Men är det bekräftat att det var youtube som tog bort den? Med tanke på alla false flag som SD genom åren så skickligt iscensatt så skulle det inte förvåna mig ifall det var SD själva som tog på sig offerkoftan och tog bort filmen.

  • Enl. Samtiden är det bekräftat att den togs bort.
   Samtiden skrev:
   “2018-08-02 ca 22:04 togs dokumentären bort av YouTube. På mindre än två dygn hade filmen fått nästan 200 000 visningar.”

   De lade därefter åter upp den på nytt.

   • Har youtube bekräftat det? Det måste väl finnas kommunikation mellan Samtiden och youtube som styrker det? Till dess är det false flag för mig.

   • Videon togs bort , men återupprättades dagen efter – jag såg det också, därav jag postade en reservlänk från ett annat håll – så den som frågasätter tilltaget , du ska veta att det verkligen skedde – så om du är ute å misskrediterar en ren skär verklighet så är du ute på hal is just nu… !

  • Din j-a socialdemon! Nu får det vara slut på ljugeriet.
   Ta i stället ansvar för vad ni gjort. Det är ju ni som är de riktiga “nazisterna”. Ta era värdelösa liv till att börja med.

  • Det har du gjort länge vareviga dag skriver du gång på gång i denna blogg. Samma sak, allt är dåligt.
   Att gå in här hela tiden och lösa om mördare och tjuvar kan inte vara roligt.
   Släpp bloggen, gå ut i solskenet och njut.
   Att bara koncentrera dig på utlänningars brott, kan inte vara nyttigt.

 8. Anti-nazism och anti-islamism är ok. Men om det nämns ett ord på alternativsajter som andas nån sanning om de som ligger bakom globalismen så blir man blockad.
  Lite sanning är ok, men för mycket klarar man inte av.

  • God Blessed Them, and God Said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish Of the sea, and over the fowl Of the air, and over every living thing that moveth upon the earthianity.

 9. Dokumentären innehåller många och långa scener på människor i stark undernäring och döda människor, och det är inte tillåtet enl. villkoren. Nu ligger filmen med en varningsflagg. Men det är ju bra att sossarna fick ta smällen för stoppandet.

 10. Det var Socialdemokraterna som lyfte folket ur statarlängorna.Det är lätt att missa för dagens generationer.Dagens bortskämda generationer som fick det så bra att man började tro på floskler från det borgerliga hållet.Ensam är stark typ och heja den individuella lönesättningen,ungefär så.Den totala blåsningen för vanligt folk kommer ifall SD blir i regeringsställning.

   • De kämpade hårt för allmän röträtt och tack vare den kan du idag rösta bort dem.Sett idag så var det ju ett stort misstag att ge pöbeln rösträtt.

   • Kickan , och allra hårdast har dom kämpat för sina egna villkor och förmåner, som fattigpensionär med över 50 års arbete är man måttligt imponerad av deras bravader, dom har säkert varit inne på linjen att avskaffa allmän rösträtt
    tillsammans med alla andra försämringar dom gjort inom
    sjukvård, rättsväsende O.S V . Men ett erkännande ska jag ge dem, dom har varit duktiga på att ge andra länders människor rejäla förmåner!

   • Alla som inte anammar Sossarnas idioti räknas till Pöbeln?
    Intressant, mycket intressant!

   • Nu kommer den verkliga möjligheten att rösta fram gamla goda tider som Mattias Expo Karlsson säger.Gamla goa tider med loppor,löss,trångboddhet och polio.
    Hade svenskarna fortsatt att rösta på S så hade vi sluppit maktskiften som har gjort stora hack i vår välfärd.Jadu Tony,du har väl själv röstat borgerligt kan jag tro så de sänkta pensionerna har du själv antagligen röstat för? Hade alla våra pensionspengar fått stå kvar i statligt drivna fonder hade vi inte haft situationer där privata skojare förskingrat våra pengar.Staten förvaltar till låga avgifter och helt normal avkastning.Skall du verkligen gå på en mina till Tony?

   • Menar du dom 258 miljarder som Göran Persson
    la beslag på, dom som skulle betalas tillbaka krona för krona,
    hur blev det med dom Kickan? Ja en del gick till att förbättra
    statsskulden, men säkert en hel del till egeberikning,

    Privata skojare? Menar du Jan Emanuel JOHANSSON,
    du vet han Sossen som för tillfället Kör en Sprillans ny
    Rolls Royce, pengar som han tjänat på dom vinster
    i välfärden som ni är så emot genom att köpa upp gamla ruckel och hyra ut till så kallade ensamkommande,
    tydligen en lukrativ bransch? Undrar just hu stort lyft
    som fattigpensionärerna kunnat fått ifall byråkrater och skojare hade avstått från feta lönelyft varje år, vi kan ju
    börja med han som skall föreställa högsta hönset.

    Sen lär inte mig hur jag ska rösta har själv röstat på
    Sossarna tills jag förstod att man säger en sak, men
    gör helt andra. förutom ett löfte som dom hållit att
    höja skatten!

    Löss trångboddhet, Polio? Du kunde ju lagt till kackerlackor,
    du vet väl att dessa har blivit väldigt beresta på senare år,
    dom var ju utrotade här liksom Polio tack vare obefintlig
    kontroll.
    Lär inte gamla hundar att sitta, jag kan betydligt mer om
    sosseriet än du kan ana.

  • Kickan, du har rätt i att Socialdemokraterna har gjort mycket bra. Men det var innan Olof Palmes tid, efter det har det bara gått utför. Skola, sjukvård, polis, försvar och för att inte tala om våra pensioner som är bland dom sämsta i hela Europa. Det mesta har bara blivit sämre sen Olof Palmes tid, utom en sak, hela världens socialbyrå. Den blir bara bättre och bättre, bidragen flyter i en strid ström och den hjärntvättade svensken förstår inte varför allt blir bara sämre och sämre med allt högre skatter. Ser vi på resultatet i dag kan jag nog inte göra annat än hålla med dig Kickan att idag skulle nog 87%:an absolut inte ha rösträtt, snarare omyndigförklaras.

   • Det var ju faktiskt inte bara sossarna som då ville ha Folkhemmet, så jag förstår inte varför de får all äran. Nu har jag inte någon bra länk att hänvisa till, men det går att googla fram information om uppbyggnaden av vårt välfärdssamhälle.

  • Tyvärr är det nog så att snart består vanligt folk bara av flyktingar från Afrika och Mellanöstern. Hoppas dom känner sig blåsta på bidragen när SD bildar regering.

  • Enligt S själva skall man inte se bakåt. Varför gör du det då? Missförstått Bommersvik?

   • Jag tjuvkikar i SD:spegel där de nostalgiskt blickar tillbaka på den gamla goa tiden.Den gamla goa tiden med loppor,löss,trångboddhet och polio.Ett halvår med SD så är det nyval spår jag.Var finns deras ekonomiska politik? Var finns deras kompetens?

  • Kickan, du skriver om kompetens, tycker du att det är kompetens att totalt förstöra ett land som i generationer setts som ett föredöme världen över. Idag ses Sverige som ett stort skämt och ett skräckexempel på hur ett land inte ska skötas.

   Kickan, är det kompetens att låta många av våra pensionärer svälta ihjäl, cancerpatienter dö på grund av vårdköerna.

   Kickan, är det kompetens att låta emigranter få tandvård för en femtiolapp när en pensionär kan få betala flera tusen kronor.

   Kickan, är det kompetens att låta stora delar av Sverige brinna ner tack vare att vi har en inkompetent och oduglig regering.

   Kickan, lägg ner ditt försvar av sossarna, du skämmer bara ut dig.

   Försök och lev i verkligheten istället, och du, Folkhemmet kommer tillbaka med SD. 🙂

   • 2015 installerades det en ny magnetkamera på mitt sjukhus.Under borgerliga landstingsstyret fick pat.åka 10 mil tor för att bli röntgade och köerna var långa.Den kameran har garanterat förlängt livet på många cancersjuka.
    2014 påbörjade socialdemokraterna ett bostadsbyggande i hela landet.Moderaterna tycker att vi skall lösa bostadskrisen genom att “öka rörligheten på bostadsmarknaden” vilket blir att några rörliga får flytta ut i skogen.SD har ingen historik av styrande men det jag har sett inser jag att vi kommer att få tillbaka moderat politik,alltså får folk återgå till att flytta till skogs.Rösta SD och du får Reinfeldts moderater på köpet.Jag har slöröstat på SD de senaste gångerna men denna gången är det ett ödesval och jag har i mellanvalsperioden analyserat SD och deras uttalanden.Varför byta ut ett fungerande styre mot ett vanstyre? för det vet vi att M+SD kommer att bli.SD funkar jättebra i opposition och de behövs men fan inte i regeringsställning.Never baby!

 11. Hej. Hoppas några går vidare med den här saken, det verkar lite skumt eller konstigt. Om det nu ska vara någon konsekvens i sammanhanget så tycker jag just nu i alla fall, att om det är ok att Stefan kritiserar SD då borde det vara lika ok med kritik åt andra hållet. I annat fall är det verkligen inte ett så öppet samhälle som påstås inför omvärlden.

  Även GS råkade illa ut när Megafonerna
  Med den senare avlidne Bechir Rabani  (ursäkta ev felstavningar ) gjorde ett så gott som identiskt hembesök hos en chefsredaktör vars tidning först hade gjort ett hembesök hos GS.
  Alla människors lika värde borde kunna diskuteras här .
  Vad tycker du?

 12. För övrigt kan man säga att i Sverige har NationalSocialdemokraterna bedrivit en sorts Gulag light. Säkerligen inspirerat av Stalins läger i gamla Sovjet. Att utsätta barn och mindre vetande vuxna, för olika tortyrliknande experiment, får man gå till Nazityskland för att hitta motsvarande. Det lidande som det orsakat, går inte att föreställa sig. Sammantaget, att filmen är så skräckfullt så Yuo Tube satt åldersgräns på den, säger resten.

 13. Om man tittar på denna vetenskapliga film och sedan i slutet lyssnar på vad skitstöveln Löven säger så kommer man till slutsatsen att han som varit medlem sedan 1970 inte har en aning om sossarnas historia.

 14. Dokumentär eller inte, men det borde ge sossarna en vink om att vad som var, var då inte nu, och därför ge attan i att jämföra ur vad och hur nuvarande SD uppstod.
  S, visa att ni har någon sorts heder, börja samtala med SD genast innan ni åker ur Riksdagen!

 15. I diktaturer tillåts inte människor kommentera vad som sker i landet. Notera på vilka sajter du får kommentera recensioner av filmen och vilka du inte får kommentera. SVT, expressen, DN, Aftonbladet, mfl är riktiga medlöpare till regeringen, som i vilken diktatur som helst.

 16. Man kan väl säga att hela denna kartläggning av Sossepartiet
  har dom själva tjänat in till när dom med benägen hjälp av dom
  andra partierna i många år ältat rasisttjafset om SD , tror inte
  SD hade lagt ned denna omfattande kartläggning av Sossarna
  ifall dom själva inte fått ta mycket skit, av dessa hycklare.

  Man ska inte kasta sten när man själv sitter i glashus!

 17. Här kommer årets skämt: gammelmedia anklagar filmmakarna för att ha utelämnat olika typer av information i filmen, ex att Aftonbladet inte var socialdemokratiskt.
  Nu kommer 10 000 kronors frågan,
  – kan någon visa en artikel i gammelmedia där man berättar var våldtäktsmän, mördare och kriminella kommer ifrån, om de inte kallas svenskar?
  De ska inte komma och snacka om utelämnad information.

  Den här filmen kommer verkligen att skaka om samhällsdebatten.

  • Jo, gammel-media rapporterar med jämna mellanrum att brottslingen var Polack.
   Men “glömmer” att skriva att polacken var zigenare.

  • Ja Gammelmedia , som alltid brukar lämna ut alla
   signalement på grova brottslingar??? Ja nu vrider
   hycklarna sig som maskar, gammelmedia som brukar
   tala om brottslingens identifikation som 25 årig,
   alltså är alla Sveriges 25 åringar då misstänkta istället
   för hud och hårfärg längd bredd osv.?

 18. Denna dokumentär borde vara obligatorisk i historieundervisningen med start från första klass.

  Btw: Lövens polis sköt i torsdags ihjäl en ung man med downs syndrom
  Har jakten på ”untermenschen” redan börjat?

 19. Youtube börjar bli ett sorgligt kapitel. Kanske de borde ta till sig de negativa resultat Twitter och Facebook visar upp. Jag tror inte att användarna uppskattar den censurhets som vänstern satt igång.

  Märkligt agerande av Youtube med tanke på att bilderna som visas är från autentiska dokumentärer och journalfilmer från tiden det begav sig.

  Ligger det i Youtubes intresse att vara historieförnekare?

  Kan man censurera Stefan Löfvens påhopp på samma sätt?

 20. Yttrandefriheten och demokratin är bara ord utan innebörd. Sossarna är så desperata att dom gör ett kollektivt mord på grundpelarna i den Svenska friheten. De är snart bara kriminella och prioriterade socialfall som röstar på dom.

  https://youtu.be/eo1KY6c1L8Q

 21. Globalisterna i form av Google/Youtube visar sitt fula tryne. Lägger sig i den svenska valrörelsen. Dessa fascister och antidemokrater måste nedkämpas om vi skall få en värld att leva i för kommande släktled.

 22. Bra Pettersson. Du har förstått de som komma skall. De kan inte bli tydligare med facit i handen. Sossarna gillar inte fakta när dom predikar lögner.

 23. Återigen befäster Pettersson sin ledande ställning som sanningens försvarare i detta land.

 24. Tack Pettersson, en verklig eloge för att du är så förutseende i alla sammanhang. 🙂

 25. Går även utmärkt att ladda ned den med hjälp av exempelvis https://www.savethevideo.com/ och sedan titta på den på TVn. Lika bra att säkra en kopia så slipper man leta sernare. Säkerligen någon som sprider den på torrentsiter också om det inte redan är gjort.

 26. Patetiskt av YouTube att försöka stoppa den, finns flera nya uppladdningar redan. Plus säkerligen massor på andra siter.

 27. På min dator efter 3 minuter och 29 sekunder så tar den slut, Sveriges kommunister har lyckats att stänga detta på amerikanska you tube.
  Vad handlar detta om ?

  • Samtiden skriver följande:

   “OBS. 2018-08-02 ca 22:04 togs dokumentären bort av YouTube. På mindre än två dygn hade filmen fått nästan 200 000 visningar.

   Klippet ovan är en ny uppladdning. Passa på att se den innan den tas bort igen.”

   2018
   Producent Samtiden

   Beskrivning

   I 100 år har Socialdemokraterna varit Sveriges största och mest inflytelserika politiska parti. Lika länge har Socialdemokraterna också lyckats hålla sin historia borta från skolböcker och den offentliga debatten. Därför är det inte konstigt att så få känner till Socialdemokraternas historiska grund. Många gånger vet inte ens partiets egna företrädare på vilken historisk grund partiet vilar.

   Socialdemokraterna har en unik ställning i svensk historia. Inget annat svenskt parti har haft sådan makt och inflytande över det svenska samhället och vår befolkning. Inget annat svenskt parti har kontrollerat och censurerat media i den omfattning som Socialdemokraterna har gjort. Inget annat svenskt parti har gjort rasbiologi till en vetenskap och delat upp befolkningen efter ras samt genomfört medicinska experiment på hjälplösa patienter. Inget annat svenskt parti har systematiskt tvångssteriliserat sin egen befolkning. Inget annat svenskt parti har i så hög grad hjälpt Nazityskland samtidigt som man aktivt förvägrat judar på flykt en fristad. Inget annat svenskt parti har i sådan utsträckning berövat kvinnor möjligheten att sätta barn till världen.

   Det här är historien om Socialdemokraterna, så som den aldrig berättats förut.

   Länken är:
   https://dokumentar.samtiden.nu/

 28. En annan sak som hänt i Sverige på senare tid är alla dessa poliser som börjat skjuta på misstänkta. Senast killen med downs syndrom, som blev skjuten med flera skott av tre poliser. Jag tror att de nya polisutbildningarna med lättare intagnings krav, öppnar för att labila människor utbildas till poliser. Psykologiska tester och andra intagningskrav har underlättats, och utbildningen överförts till ett flertal orter. Vill inte klanka på polisen, men jag har fått en gnagande känsla av att det blivit så. Det är väldigt få poliser som dödas i tjänst, så det borde inte vara det som triggar. Nervösa poliser med vapen är farliga, även för allmänheten. En downs kille kan inte ens hålla ett vapen så den ser riktig ut. Våra politiker har ändrat intagningskraven, det här är nog konsekvensen.

  • Valter. Tänkte också på det de sa att det var ytterst sällsynt att poliser blev ihjälskjutna men ofta hotade det nämnde hotfull situation nu. Ett bekymmer är väl också den i krig förbjudna kulorna som fläks upp och skadar mer men stutsar mindre mot väggar o dylikt. Det är knepigt att de skjuter mot folk som har pistolliknande föremål på sig men inte så ofta annars. En elpistol är nog bättre. Det var svårt att bara skadeskjuta med nuvarande grejer sa polisen själva.

   • Skulle det inte gå att skadeskjuta med dagen prylar som polisen har ? Skämtar du? Fråga någon som skjuter tex IPSC så kan du se att de kan sätta 5 kulor på någon sekund på vilken del av målet som helst. Däremot är knappast svensk polis tränad för att skjuta enligt moderna metoder.

   • Per Sandberg. Jag talar inte om att polismännen inte kan träffa måltavlan eller målet. Utan att dessa kulor expanderar och ger väldigt stora ofta dödliga skador, så att målet alltför ofta dör eller blir mer skadat än om vanliga icke dum dum kulor användes.

  • Kan mycket väl vara så. Tänker att samhällsutvecklingen med så många farliga kriminella element polisen konfronterar också kan vara en orsak till varför är snabbate med att skjuta.
   Oavett är det politikernas fel.

  • Så klart har du rätt.
   Etniskt svenska män med militär utbildning genomförd med goda vitsord och en dokumenterad fosterlandskärlek. Till högre tjänster inom polis kan bara högre f.d militära befäl komma på fråga och som allra lägst att under värnplikten blivit uttagen till kompanibefäl. Där har ni de enda krav som behövs för intagningen till svensk polis.

   • Är de kraven uppfyllda kan man fullständigt skita i allt annat förutom en färsk läkarundersökning som påvisar nuvarande hälsostatus.

 29. såssarna, värsta hemskaste hycklarpartiet! Tillsammans med mp och vänstern. Hur många liv tog inte kommunisterna?? Någonting att ta upp!

  • Du avser den positiva särbehandlingen genom Rennäringslag (1971:437):

   “Renskötselrätt
   1 § Den som är av samisk härkomst (same) får enligt bestämmelserna i denna lag använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar.

   Rätten enligt första stycket (renskötselrätten) tillkommer den samiska befolkningen och grundas på urminnes hävd.”

   Eller genom Sametingslag (1992:1433):

   “1 kap. Inledande bestämmelser
   1 § I denna lag ges bestämmelser om en särskild myndighet — Sametinget — med uppgift främst att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige.
   2 § Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och
   1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
   2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
   3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget.”

   De enda två svenska rasistiska lagarna i modern tid. I det första fallet blev många bofasta, inte minst i svenska Tornedalen, förhindrade att fortsätta den renhållning man hållit på med i genererationer för att man var bofasta och av finskt ursprung. I boken om Norrbottens läns historia som landsantikvarie Hans Beskow var huvudredaktör för framgår att “hålla ren” är ett relativt modernt påfund som etablerades efter de första kontakterna med de så kallade Birkarlsrna.

   Den andra lagen är ännu mer diskriminerande då ett mycket stort mått av godtycke ryms däri. Som exempel kan nämnas att Börje Salming blev utan problem upptagen i vallängden medan hans bror, Stig, blev nekad.

   Det är inte tu tal om att samerna blivit illa behandlade. Men det har även kväner, skåningar, blekingar och hallänningar blivit för att inlemmas i konungariket.

   Den övre fjärdedelen av Sverige och den övre fjärdedelen av nuvarande Finland (som egentligen bör räknas som en ursprunglig del av Sverige genom det historiska landskapet Lappland) var långt ifrån självklara delar av konungariket då även de konkurrerande stormakterna Danmark (genom lydriket Norge) och Ryssland kastade lystna blickar på områdena. Lösningen blev från kronans sida utlovade skattebefrielser med mera för de som flyttade sina bopålar.

   Resultatet är att inte få av den nordligaste befolkningen kan räkna sina rötter i regionen tiden då Sverige blev Sverige, det vill säga de första generationerna av Vasaätten. Undantaget verkar vara minoritetsbefolkningen trots att kyrkor anlades tidigt vid handelsplatserna och kyrkoherdarna var nitiska med skattskrivningen är det många som inte finns i svenska kyrkböcker förrän det ryska kejsardömet stängde gränsen till storfurstendömet Finland under sommarbetet och strandsatte, bokstavligen, många renskötare.

   Det finns mycket mer att säga men om privilegier ska baseras på ursprung och inte medborgarskap får vi starta upp det rasbiologiska institutet igen och det tror jag ingen vill. De två nämnda lagarna bör skrotas och fri etableringsrätt införas samtidigt som de statliga bidragen avskaffas och näringen slutar särbehandlas på bekostnad av de andra näringarna som faktiskt bidrar till välståndet i landet.

 30. Är ni extra intresserade finns det mycket godbitar på GS arkiv. Som tar upp det här och liknande saker. Man blir dock ledsen både för att vissa lyckades med att ta bort dom från Youtube och även hindrade deras insatser med hot . Man blir också ledsen över att det inte verkar vara så bra som Sverigebilden vill ge sken av i landet. Då kan det kanske vara på sin plats med lite kritisk granskning?

 31. Jag erkänner att jag har sagt att Tage Erlander var vår senaste statsminister,
  Jag reviderar härmed detta.
  Efter att jag sett denna film tror jag nog att Harald Hårfagre var betydligt bättre.

  En sak till vill jag påpeka,
  Hur kan nazisten Stefan Löven komma och påpeka att Sossarna värnat om befolkningen genom tiderna när dom bevisligen haft ett så mördande sätt.
  Dessutom kallar han SD:s Jimmy Åkesson och hans väljare för nazister.
  Detta bevisar bara att denna NAZISTDEMOKRAT Stefan Löven inte har en aning om vad nazism är.

  • tikamax. En annan sak jag kom att tänka på är , att det hade varit katastrof både för Sverige och Norge om kung Olaf hade kommit in i Sverige, och sedan överlämnats till Tyskland. Men visst det är ju skam mot Norge i vilket fall, men det hade ju varit dubbelt värre om Olaf hade blivit överlämnad.
   Extra intressant är att studera Sveriges ändrade hållning gentemot Tyskland när det började gå dåligt för dom. Det kallas politik och är svårt , tror jag

  • Harald verkade på 900 talet och då fanns inte Sverige av I dag, på gott och ont.
   Sedan det här med Na ordet vad betyder det egentligen? Jag tror allt och inget. Det beror nog mest på vad folk lägger in i det.
   Jfr Alla människors osv = Allt eller inget.
   Extremt lätt att säga men svårt att förklara och förstå. Det gäller bägge uttrycken orden.
   Vill någon frivillig försöka?

   • Ps egentligen tycker jag att om det ena N- ordet ska förbjudas / straffa användaren , även om vissa från Astrid Lindgrens tid inte avsåg något nedvärderande i det. Så borde det i konsekvensens namn också det andra Na-ordet också förbjudas att användas nedvärderande som en viss Stefan brukar göra.

   • Man har haft sina tvivel om Sossarna, men ändå
    belyser den här filmen sådant som jag inte visste,
    till exempel det grymma Experimenten med barnens
    tänder, så otroligt ondskefullt, alla som vet hur vanlig naturlig tandvärk känns kan försöka att sätta sig in i hur dessa stackars satar hade det?

   • Kanske är det en ny variant dom kör idag med
    att fattigpensionärer ska ha så lite pengar att
    röra sig med att garnityret ska ruttna ner ?

 32. Svårt att förklara bort son historia.
  Mycket lidande har S tillfört, och allt har i rask takt mörklagds.


  -Förrådde Norge
  -Stödde Tyskarna
  -Började med rasexperiment
  -Medicinska experiment med tänder
  -Hade ihjäl patienter svälta ihjäl på hem
  -Hade steriliseringprogram tom Palme
  -Aftobladet lovorade Hitler

  Nu
  -Stöder aktivt dikdaturer och kommuister
  -Stöder Islamister och Muslimska Brödraskapet mot röster
  -Har tagit kontroll över MSM
  – Håller intensivt på med folkutbytet
  – Dränerar välfärden

 33. S obehagliga antisemitism, i dag knappt illa dold, framkommer väl i denna dokumentär. Förvisso fanns också andra partier, det är väl egentligen bara gamla Folkpartiet som kan gå fritt (om inget nytt kommer fram), med samma åsikter men problemet med S är att man vill framstå som genuint goda och omtänksamma, genom tid och rum och gällande alla. Tyvärr är de lika goda kålsupare som andra.

Kommentera