Expressen, etnicitet och hatet mot svenskarna

MEDIA. En viktig del i det självsanerande medieetiska systemet är de publicitetsregler och yrkesregler som finns samlade i ”Spelregler för press, radio och tv”. Dessa regler lägger bland annat vikt vid att ge korrekta nyheter, att respektera den personliga integriteten och att vara försiktig med namnpubliceringar, enligt Journalistförbundet. Expressens chefredaktör och ansvarige utgivare Thomas Mattsson brukar vara noga med att påpeka hur viktiga dessa regler är och att det är de reglerna som skiljer “riktiga” journalister från amatörerna på alternativmedia och att man absolut inte ska peka ut etnicitet i onödan. 

Enligt Journalistförbundet publicitetsregler…

10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.

 

“Pratade för 2 min sedan med en vän som var på plats. Kan bekräfta att det var ska vi säga “icke födda svenskar” men negativ syn på svenska räddningsarbetare som spelade macho och vägrade flytta sig. Om det var 100% medvetet är svårt att säga men ambulans och brandkår tog fram hatet från många på plats. Två familjer skall vara speciellt utpekade som att inte vilja hjälpa till om man säger så.”

Här verkar det som Expressen gör två fel.

  1. Man hänger ut en etnicitet, svenskar.
  2. Man hänger ut fel etnicitet, som så många gånger för

Expressen verkar hata svenskar som beskyller dem för saker de inte gjort…

 

10 thoughts on “Expressen, etnicitet och hatet mot svenskarna

  1. Alla som duschat här blir svensk. Bruna svenskar får förtur i köer t.ex bostad i Sthlm..

  2. Enl den pisskloaken är ju alla som vistas i detta land svenskar. Fast om nån blatte gör nåt bra så får han sin etniska beteckning.

  3. Att beskylla svenskar för det de ej gjort – är verkligen Hets Mot Folkgrupp!

  4. Och då kan man fråga sig varför det finns Svenskar som är så
    in i h—te korkade att dom köper denne blaska som uppenbarligen
    jobbar emot dem som köper skiten ???

  5. Apropå lite kloka ord…………..då pratar jag inte om de som Thomas Mattsson står upp för eller slänger ur sig.

Kommentera