4 thoughts on “SwebbTV – ny tappning av “fråga Lund”

  1. Hur ändra fiskstimmet i kommuner, institutioner, skolor, universitet.
    Sätta dessa kommunister/socialister på plats som parasiterar på oss som arbetar och är lojala mot samhället. Vi förväntar oss skydd för det vi levererar, att bli lyssnade på.
    Dessa som vi lyssnat på har stor insikt och kunskap, men man hör att de är tveksamma om det går att få ordning på detta haveri som politiker utsatt oss för. Domen kommer att bli hård. HUR kunde ni tillåta detta att ske i ett litet homogent samhälle.

  2. Dagen fick en fin start, tack för det. Det kändes hoppfullt att få lyssna på så pass många kloka samhällskritiker, som gemensamt försöker få fiskstimmet att byta kurs.

  3. Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
    De som insett problemen med det nuvarande PK-samhället och dess betydande brister har lång väg att vandra för att om möjligt få till en mer positiv utveckling

Kommentera