Stäng

Varför har BRÅ publicerat en handbok om hot och våld mot statliga tjänstemän?

BROTTSLIGHET. Myndigheten Brå, Brottsförebyggande rådet, verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Detta genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet. 

Det hade varit intressant att sända ett meddelande till någon under Partsrådet med en fråga om orsakerna till varför hot och våld under det senaste årtiondet, har tilltagit mot statliga tjänstemän så till den grad att det föranlett BRÅ att publicera en handbok. Tyvärr blir väl svaret det vanliga intetsägande.

BRÅ Handbok – Att förebygga och hantera påverkansförsök

I ett normalt fungerande demokratiskt samhälle bör svaret om orsakerna rimligtvis kunna fås genom att sända samma fråga till info@bra.se. Vi lever emellertid inte längre i ett sådant.

Politiker är livrädda för att erkänna sitt gigantiska misstag med införandet av det multikulturella samhället 1975, med åtföljande import av horder av analfabeter, lågutbildade, kriminella och icke integrerbara. Minst lika rädda är myndighetspersoner och de flesta journalister vill inte heller berätta om ”elefanten i rummet”, även om de nu i större utsträckning har börjat att göra det p g a att den är så stor att den inte längre är möjlig att dölja.

Politiker och journalister har åsamkat irreparabla skador för landet där befolkningen numera består av nästan 25 procent utlänningar och deras barn. Om hälften av de som har en svensk förälder läggs till utlänningsandelen blir andelen ännu större; gissningsvis några procent till. Om dessa utlänningar hade haft sitt ursprung i vår kulturkrets hade problemen varit små men tyvärr är de till närmare 100 procent från helt andra.

Fackliga tidningar för statliga och landstingskommunala tjänstemän har under lång tid publicerat allt fler artiklar med ämnet hot och våld, dock utan att nämna elefanten.

-Pettersson undrar varför det behövs handbok och konferenser om hot, våld och påverkansförsök mot statliga tjänstemän. Sådant behövdes inte för några årtionden sedan och jag tror knappast problemen går att lösa utan att nämna orsakerna.

***

INBJUDAN TILL WORKSHOP

Att förebygga hot och våld — hantera påverkansförsök

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till en workshop om att förebygga och hantera påverkansförsök.

OM WORKSHOPEN

Workshopen tar sin utgångspunkt i handboken ”Att förebygga och hantera påverkansförsök”, som har tagits fram av Brottsförebyggande rådet och bygger på intervjuer med statliga tjänstemän. Deltagarna i workshopen får med sig ett eget exemplar av handboken.

Johanna Skinnari, projektledare på Brottsförebyggande rådet, berättar om hur man kan använda handboken.

Två myndigheter som har blivit intervjuade inför arbetet med handboken delar med sig av sina erfarenheter. Carl Hedin, verksamhetsskyddschef på Ekobrottsmyndigheten, pratar om strategiskt och operativt säkerhetsarbete – exempel från en myndighet.

Håkan Persson, säkerhetsstrateg, och Maria Marten, verksamhetssamordnare, på Arbetsförmedlingen diskuterar statstjänstemannarollen ur ett säkerhetsperspektiv.

Vidare ger leg psykolog Alexander Tilly råd om bemötande i spända situationer och verktyg att använda då någon är hotfull.

Korta föreläsningar varvas med gruppdiskussioner, under ledning av Jan Platander som processleder dagen. Det finns även gott om tid avsatt för erfarenhetsutbyte med andra myndigheter.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 15 maj 2018 kl. 10.00 – 16.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 – 10.00.
Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 4 maj.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Välkommen!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: