1975, året då Sveriges väg utför började och grunden till dagens samhälle lades

HISTORIA. Dagligen matas vi med klyschor om hur bra mångkulturen är och att vi inte har något riktigt svenskt kulturarv. Allt kommer utifrån och vi har en socialdemokratisk minoritetsregering som bedriver flip-flop politik, ena dagen hit, ena dagen dit, en dag är Sverigedemokraterna fascister, nästa dag kopierar regeringens SD:s förslag.

Gemensamma högtider, traditioner och kollektiva seder är skräp, mångkultur är bra.

Den västeuropeiska demokratin kommer från de gamla grekerna, romarna och de kristna värderingarna. Det gör oss unika och den kulturen som byggts upp under hundratals år kan inte utan vidare kastas på soptippen och ersättas av något helt annat som vi inte ens vet vad det blir av.

Målet med mångkulturen verkar vara att förstöra vårt samhälle.

Nåväl, vi har haft kloka, klarsynta politiker som otroligt nog varit socialdemokrater även i Sverige. Kanske skulle S fundera på att gå tillbaka till sina rötter med tanke på dagens opinionssiffror.

I samband med raskravallerna i USA sade Tage Erlander i riksdagen 1965 ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden. ”

Herbert Tingsten (som inte var socialdemokrat) ”Skälet till vår stabila demokrati är att det inte finns några språkliga, religiösa eller etniska skiljelinjer i Sverige.”

Palme (S) ville på 1970-talet inte ta emot 1 200 kvotflyktingar från Vietnam med motiveringen att ”deras kultur skiljer sig så avsevärt från vår att det skulle få oanade följder.”

Sverker Åström (S) ”Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle få svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land.”

När DN bad honom förklara sig sade han att han ”visserligen inte ville nedvärdera en kultur men att en sådan människa skulle känna sig mindre hemma i Vetlanda eller Gällivare”

Harry Schein (S) ”Drömmen om det mångkulturella samhället:” att ”ett tag trodde många att denna dröm förverkligats i USA. Det kan möjligen bero på att landets ursprungsbefolkning utrotats av invandrarna från Europa.”

Ingvar Carlsson (S) stängde gränsen 1989 ”Sverige var fullt”

Regeringen Carlsson (S) sade 1995 ”de senaste årens invandring har i betydande grad åter blivit en invandring från Europa. Dessa invandrare har ett humankapital och ett etniskt kapital som ligger närmare svensk arbetsmarknad…”

Göran Persson (S) 2003 ”Fri rörlighet för arbetskraft vill vi ha, men inte social turism. Där får vi inte vara naiva…”

Trots dessa kloka sossar och Herbert Tingstens ord verkar få ha lyssnat.

Beslutet till dagens kaos togs bara tio år efter Tage Erlanders ord 1965. Den 27 februari 1975 fattade en enig riksdag under regeringen Palme ett grundläggande beslut om att förvandla Sverige till ett mångkulturellt samhälle. Proposition 1975:26.

Invandringen innan 1975 hade gått ut på att man kom som gäst och arbetade för att sedan resa hem med sparkapitalet eller att man kom för att bli svensk och assimilera sig, och det gick oftast bra, barnen till dem som kom då blev svenskar på relativt kort tid.

Med beslutet 1975 tog riksdagen avstånd från tanken att invandrare skulle assimilera sig i det svenska samhället. Invandrarna, deras barn och barnbarn skulle behålla sin ursprungliga identitet, dessutom var ökad internationalisering ett övergripande mål i samhällsplaneringen. Alla partier var eniga och riksdagen bestod av V, S, C, FP och M.

Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna var alltså inte med om beslutet.

Riksdagsbeslutet 1975 fattades i största enighet, för att under årens lopp följas av mängder av andra beslut med samma mål: Mångkultur och massinvandring, trots att inte en enda person har kunnat visa vad som är bra med denna mångkultur och asylinvandring.

Det värsta med detta är att SAMTLIGA beslut har smugits genom beslutsprocessen medan massmedia antingen har sovit eller också har hållit med. Det har aldrig varit någon riktig debatt och det svenska folket har hållits ovetande. De flesta som har vaknat, har vaknat först när de ser resultatet av beslutet för drygt 40 år sedan medan många andra fortfarande sover gott. Ett tredje gäng har insett att de har varit med om att köra landet i botten men de vägrar trots det erkänna att de haft fel av prestige.

I riksdagsbeslutet 1975 drog man upp detaljerade riktlinjer för hur den mångkulturella politiken skulle bedrivas. Tre delmål ställdes upp: Jämlikhet, Valfrihet, Samverkan.

Jämlikhetsmålet innebär att alla invandrare har rätt till exakt samma sociala förmåner som den infödda befolkningen, i vissa fall större förmåner.

Valfrihetsmålet innebär att invandrare har rätt att utöva och utveckla sin kultur på svensk jord och själva bestämma om de vill integreras i Sverige.

Samverkansmålet innebär att svenskarna är tvungna att acceptera det mångkulturella Sverige och anpassa sig till det.

Minns ni? 

 • Mona Sahlin (S): ”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet. Det ska räknas som ett plus att ha en annan etnisk bakgrund än den svenska.” (2002)
 • Mona Sahlin (S): ”Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka.” (2001)…

…och det var bara två exempel av hundratals.

1969 stoppade den socialdemokratiska regeringen arbetskraftsinvandringen efter påtryckningar från facket, främst LO. Från omkring 1970 öppnade man istället Sveriges gränser för så kallade flyktingar. Sedan har regeringen, oberoende av politisk färg, genomdrivit mängder av beslut, alla med samma mål; ett mångkulturellt samhälle.

Den invandrarpolitiska kommittén fastslår i sitt betänkande (SOU:1996:55 Sverige, framtiden och mångfalden) att ”det som ska hålla ihop Sverige inte är ett gemensamt historiskt ursprung utan den samtida tillhörigheten i Sverige”.

Pang – där blev vi av med hundratals år av gemensam historia, på sophögen med det som gjort oss till ett folk.

Som om det inte räckte så ändrades grundlagen hösten 2010, till att gå ut på att Sverige ÄR ett mångkulturellt samhälle.

Inga debatter hölls, inga medier rapporterade om eller problematiserade frågan. Beslutet fattades i stor enighet utan att svenska folket visste om det.

Lagt lock ligger! fortfarande men tillsammans kanske vi kan bända upp det…

– 1975 var Pettersson ung, och lyckligt ovetande om vad som pågick i riksdagshuset, det var vin, kvinnor och sång till låtar som…

John Denver – Thank God I’m A Country Boy

Neil Sedaka – Laughter In The Rain

John Fogerty – Rockin’ All Over The World

23 thoughts on “1975, året då Sveriges väg utför började och grunden till dagens samhälle lades

 1. A-G Leijon skriver i sina memoarer att vi kan ha en generös flyktingpolitik eftersom få kan ta sig hit. I samtal med Palme sa han Om de blir för många gör du oss olyckliga ! 1975 var Leijon invandringsminister. Så var det med den generositeten i historiens ljus!

 2. Grekerna gav oss demokrati
  Romarna gav oss byråkrati
  Kristendomen gav oss etik/moral
  och slutligen
  Vikingarna gav oss handlen
  Der detta arvet som givit oss det öppna och demokratiska samhället vi lever i och som har fungerat som smörjmedel mellan de europeiska folken (nu ska vi inte dra in krigen i detta sammanhang). At göra som NATO att försöka bomba in vår demokratisyn i länder som stryrs av klaner är förkastligt. Det blir inte demokrati utan snarare anarki. För folk som tillhöra klan A kan inte rösta på en kandidat som tillhör klan B. Bara är så. Vad hade Sverige i Libyen att göra, egentligen? Inte ett skit. Gaddafi har väl aldrig hotat Sverige, han till och med köpte utbildningar i telekommuniskation från Telub i Växjö, Stannar här, annars blir det en B-uppsats

 3. Det värsta är kanske att profetsiorna, att de som protesterar mot invandringen ska kallas “faschister”, “rasister” och “nazister” samt att detta ska krossa protesterna, har till 99% gått i uppfyllelse.

 4. En alldeles utmärkt sammanfattning, min herre.

  Det som möjligtvis kan tilläggas är den djupare historien med kulturmarxisterna och Frankfurtskolan som resulterade i Paris-kravallerna, 68-vänstern och de Gaulles avgång. Det fins de som hävdar att förstadiet till kulturmarxisterna formade Hitler politiskt och tände hans judehat. Även om jag inte har detaljstuderat dessa teorier finns det inget som direkt motsäger den vedertagna historiebeskrivningen.

 5. Politiken är vänsterpackets strävan att totalt förstöra allt sant borgerligt sunt och gott, som en gång fanns, och som det länge funnits rester av. DETTA VAR MÅLET, för vänstern, och deras politik, och ÄR.

  (Vänstern förr: vpk, socialdemokraterna. Borgerligheten förr: borgerligheten. Vänstern idag: 87:an. Borgerligheten idag: SD, i viss mån.)

 6. Läste nyss om mps förslag om elektronisk ansökan och en ökad asylinvandring. Det är något allvarligt fel i Miljöpartiet.

 7. Svensk finanspolitik 2017 – Sammanfattning av Finanspolitiska rådet.

  Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken.

  Våra viktigaste slutsatser i årets rapport är följande: Det ekonomiska läget och stabiliseringspolitiken

  1. Högkonjunkturen i den svenska ekonomin bedöms förstärkas både i år och nästa år och resursutnyttjandet bli allt mer ansträngt. Även den globala konjunkturen förbättras och framtidsutsikterna är förhållandevis goda.

  2. Regeringens aktiva finanspolitik är inte välavvägd. Med hänsyn till konjunkturläget och överskottsmålet borde politiken vara betydligt mer åtstramande.

  3. En mer åtstramande aktiv finanspolitik skulle också kunna bidra till ökad makrofinansiell stabilitet. Rätt utformad strukturpolitik, t.ex. lägre ränteavdrag och en högre fastighetsavgift, kan dämpa både bostadspriser och hushållens skuldsättning. Överskottsmålet och utgiftstaket

  4. Det strukturella sparandet ligger tydligt under vad gällande överskottsmål kräver trots att ekonomin är i en högkonjunktur.

  5. I rådande konjunkturläge väljer regeringen att i år försvaga de offentliga finanserna. Detta är uppseendeväckande och regeringen bör motivera sin politik samt förklara hur den kan vara förenlig med det finanspolitiska ramverket.

  6. Det finns starka skäl att tro att det finansiella sparandet i både pensionssystemet och kommunsektorn – vilket hittills varit positivt – kommer att bli negativt under de närmaste fyra åren. För att nå överskottsmålet måste statens del av det offentliga finansiella sparandet vara större än vad det någon gång varit sedan målet infördes.

  Läs mer på denna länk.

  http://fpr.sv.internetborder.se/download/18.23a06a2115bf5bc807e3d90d/1494791177682/Sammanfattning+av+Svensk+finanspolitik+2017.pdf

 8. Det var också samma år som Sveriges mest hatade myndighet slutade att fungera. Idag fungerar den inte alls.

 9. Vilken fantastiskt fin faktainformation vi får av vår Pettersson!
  Tack Pettersson!

  Vi måste hjälpas åt att rädda vårt fosterland!
  Tänk på det gamla uttrycket från tiden under W.W 2, att:
  “En svensk tiger” – INTE! = en nutida variant!
  “Håll Sverige rent!” – är också ett aktuellt budskap.

 10. Vem mins inte 1970-talet. 16år lätt motorcykel och bensinransonering. Då trodde man att oljan snart var slut. Kanske därför regeringen började parallellimportera olja och araber/muslimer?

  • Utan ett västerlänsk oljeberonde och lönsam vapenexport till Gulfstaterna så hade inte islam i dag varit helig i bland annat Sverige !

Kommentera