Krävs stora resurser till kommuner och landsting

Magdalena Andersson (S) flaggar för statligt bistånd till kommuner och landsting.

Konjunkturinstitutets generaldirektör, Urban Hansson Brusewitz, ser stora problem för kommunerna under de kommande två åren. Stora skattehöjningar är att vänta om inte staten skjuter till mer resurser och det är något som Magdalena Andersson (S) är positiv till.

Socialister älskar höga skatter i tron att dessa löser alla problem och anser man att problemen ändå består, ser man till att höja redan höga skatter istället för att granska hur våra skatter används och framför allt till vad de används.

Regeringen har redan lovat 5 extra välfärdsmiljarder nästa år och lika mycket 2020. Detta är inte tillräckligt menar Brusewitz och ropar efter mer pengar för att kommuner och landsting ska klara sina uppdrag framöver.

Magdalena Andersson (S) förstår oron och ser hur ökande kostnader beror på ett ökat barnafödande och en åldrande befolkning. De sedvanliga syndabockarna m.a.o.

Varför inte Magdalena Andersson (S) berör den stora mängd asylsökande som tar sig hundratals mil för att komma till just Sverige får ni fundera över själva. Att staten ansvarar för finansieringen av nyanlända i två års tid och att denna kostnad sedan rullar över på kommunerna, är något de flesta känner till.  Fråga dina vänner, arbetskamrater och grannar. De vet säkert om det 🙂

Under 2018 kommer den enorma kostnad som följt efter 2015 års asylkaos att läggas på kommunerna och i framför allt mindre kommuner har detta redan börjat kännas av. Varför vår finansminister inte nämner detta har säkert med valrörelsen att göra. Varför gå ut med såna uppgifter när regeringen tänker utlova generösare asylregler igen? Den tillfälliga lagen med skärpta regler går ut 2019 och jag tror inte att vare sig Socialdemokraterna eller Moderaterna ämnar förlänga den perioden…men det är vad jag tror och inte vad jag vet.

SvD

 

5 thoughts on “Krävs stora resurser till kommuner och landsting

  1. Sveriges ekonomi går som tåget sägs det.
    Kronan verkar vara i fritt fall. En försämrad valuta är ett tecken på att något är fel i den ljusrosa bild som Maggan målar upp.

  2. Problemet är LÄTT att lösa. Låt staten få ansvaret för alla sjukhus. Kommunerna kan ta över VC. Då frigörs pengar samt slippa vi politiker som hela tiden skyller landstingen. Ta det röda Ådalen. Här sviker S sitt folk totalt. Sossarna är bästa sjukvårdsparti sägs det. Fråga folk i Sollefteå! Det är för mycket snack i dagens Sverige. VERKSTAD KRÄVS!

  3. Om inte myndigheterna – utan någon som helst egen tankeverksamhet – strödde ut pengar till höger och vänster så skulle vi inte behöva ha några skattehöjningar alls. Börja med bidragen till diverse Brödraskap” av alla de slag tex.

Kommentera