Stäng

Shariadom i svensk domstol – Anne Ramberg tycker att SD är problemet

RÄTTSSYSTEMET. Svenska Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg efter den kritiserade misshandelsdomen i Solna tingsrätt. – Den här domen hör inte hemma i en svensk domstol.

Två nämndemän ansåg att mannen skulle frias, medan en nämndeman och rådmannen ville att han skulle fällas. I sådana lägen döms det mildaste straffet ut så mannen friades. Centerpartisterna Ebtisam Aldebe och Hasan Fransson var de två som ville fria mannen. Enligt nämndemännen och domen kom mannen från en ”bra familj” och kvinnan var opålitlig. I domen står det dessutom att kvinnan borde ha kontaktat makens familj i stället för polisen, eftersom paret gifts enligt sharialag.

Nu kritiserar Anne Ramberg nämndemannasystemet och domen genom att kritisera Sverigedemokraterna i Expressen.

”…Hon har länge ifrågasatt det nuvarande nämndemannasystemet samt det faktum att nämndemännen utses från de politiska partierna.

– Nu när vi sett att Sverigedemokraterna fått ett så stort uppsving i kommuner och landsting så har vi fått in dem i de allmänna domstolarna och i förvaltnings- och migrationsdomstolarna. Där kan man ju diskutera det lämpliga i och med att deras stora politiska kamp är att begränsa invandringen, säger Ramberg och fortsätter: – Är det då så att man söker asyl och så vet man att det sitter en sverigedemokrat i rätten så kan ju inte det kännas så särskilt övertygande, i alla fall är det inget som inger förtroende…”

-Pettersson noterar att Svenska Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg tycker det är SD som är problemet, inte islam och sharia eller invandringen av muslimer…

37 reaktioner på “Shariadom i svensk domstol – Anne Ramberg tycker att SD är problemet

 1. Advocatus diaboli, den icke helt okända madam Ramberg, synes dock bittrast över det för henne och hennes gelikars så irritabla faktum att Sverigedemokraterna erhållit ett sådant gehör och markerat sin närvaro inom kommuner och landsting, samt icke minst inom olika domstolar.

  Ett förbålt okynne som ej skall varda onäpst, anser advokatskråets stormästarinna och försjunker i grubblerier hur man än värre skall gå till väga för att diskreditera och demonisera Sveriges enda etablerade oppositionsparti värd namnet.

  Vi torde således ha varjehanda surpriser att vänta framöver, änskönt det angenämaste vore om sagda furie äntligt beslutar sig för att retirera, snöra upp den åtstramande värdegrundskorsetten och övergå till att avnjuta sitt otium.
  Andreas 🙂

 2. Hur blev sharialagar i svenska domstolar SD:s fel? Snarare Anne Ramberg och ”Ruben o Hilda”-nätverkens fel. Vanliga människor misstror ju er jurister som helt världsfrånvända, så SD är snarare lösningen än problemet! Enbart jurister i domstolarna vill bara juristerna själva och brottslingarna ha!

 3. Konstigt att vissa kan hävda att det är farligt för invandrare när sd:are sitter som nämndemän. Har inte hört något om detta trots att msm och alla rättrogna jagar dem dagligen. Däremot läser jag dagligen om undantag och fel som görs av endera företrädare för vissa grupper eller av de rättrogna för att gynna vissa grupper.
  I Sverige praktiseras svenska lagar och det bör vara det enda som räknas. Allt som avviker från detta är inte tillämpligt oavsett vilka man vill ta hänsyn till. Vad folk gör hemma är deras egen sak så länge det inte inkräktar på någon annans fri och rättigheter.
  Att vänstern har så svårt att ta avstånd från t.ex. hedersförtryck, är för mig ett allvarligt misstag. Likadant är det med de känslomässiga argument som vi matas med. När de första lögnerna om asyl avslöjas, matar man på med andra lika lögnaktiga och irrelevanta argument.
  Låt människor söka asyl, men avvisa dem som inte har giltiga skäl, oavsett gråtande tanter!

 4. Där jag bor skiljer sig inte de nyanlända så mycket från andra.
  Här finns inga utanförskapsområden och jag har aldrig någonsin sett en kvinna med burka eller niqab här..
  Och så är de inte så många, vilket ger dem en bättre chans att integrera sig. Skolungdomar går tillsaammans och inte nyanlända för sig och svenskar för sig t.ex.

   1. Vet du Mia där jag bor rånar muslimer svenska åldringar och misshandlar dom.
    Här har vi haft flera butiksrån senaste tiden och flera mord på svenska småflickor utförda av dina favvos.
    Men där du bor hjälper flyktingarna gamla damer över gatan.

 5. Tänk vad man kan missta’ sig!

  En gång – för länge sedan trodde jag på en figur, som hette Reinfelt.
  I många år har jag inbillat mig att människor som har läst, studerat och avlagt olika examensprov med godkänt resultat, t.ex jurister och advokater, har en intelligens som placerar dem i övre skiktet bland människor.

  Det dyker, numera upp allt fler exempel på att min ”tro” kanske inte är grundad på verkligheten. Ytterligare exempel finns att nämna; F.d. rikspolischefen klassar bra in i skalan också.

  Jag blir dock lika förvånad, eller kanske förvillad av denna nya insikt.
  Samtidigt kan jag inte värja mig från tanken att dessa individer kanske just har påbörjat vägen in i Alzheimers degenerering av hjärnan och därmed av sin förmåga att göra adekvata analyser av situationen, kopplad till verkligheten.
  För mig ter sig den typen av verklighetsfrämmande tankar och uttalanden som tydliga exempel på att deras analytiska förmåga har naggats i kanten.

  Detta utifrån egen erfarenhet: En vän tyckte att hon ”tappade ord” och kopplade det till ett, troligen, naturligt åldrande.
  => Efter att ha rådfrågar vårdcentralens läkare blev hon omedelbart fråntagen sitt körkort; Prognås = Begynnande Alzheimers!

  En tanke: Har Reinfelt och Ramberg sina körkort kvar?
  Och är det lämpligt att belasta f.d. rikspolischefen med några tunga, ansvarsfulla arbetsuppgifter?
  – Och hur ska alla, som deltog i den nämnda domen bedömas?
  Kan de, fortsättningsvis tillräknas något förtroende?

  => Eller är det så att hela vårt samhälle är på väg in i islam???

  Alla exemplen jag ger (utom min vän) har ju agerat i riktning mot
  islamisering av vårt land, vårt fosterland Sverige!

  => Fundera på detta!

 6. C är duktiga på att utse kloka nämndemän!
  Uppenbarligen kan inte dessa center-stjärnor skilja på LAG och MÅNGKULTUR.
  Det är svensk lag som styr ännu i Sverige.
  D v s ett tag till. Man ser tydligt vartåt det lutar. Tvi vale!

 7. Anne Ramberg kan väl inte säga tydligare att hon helt förkastar domen i Solna tingsrätt.
  Liksom andra tänkande människor med eller utan juridisk utbildning.

   1. Det var luddigt…Du som bor i närheten hur förverkligar sig, Islam och Sharia i området ?
    Rikeby är ju bekant men det finns ju fler förorter !

  1. @ Mia

   Läs innantill den här texten i Expressen om Anne Rambergs åsikt:

   Delcitat

   ”Hon har länge ifrågasatt det nuvarande nämndemannasystemet samt det faktum att nämndemännen utses från de politiska partierna.

   – Nu när vi sett att Sverigedemokraterna fått ett så stort uppsving i kommuner och landsting så har vi fått in dem i de allmänna domstolarna och i förvaltnings- och migrationsdomstolarna. Där kan man ju diskutera det lämpliga i och med att deras stora politiska kamp är att begränsa invandringen, säger hon.

   Och fortsätter:

   – Är det då så att man söker asyl och så vet man att det sitter en sverigedemokrat i rätten så kan ju inte det kännas så särskilt övertygande, i alla fall är det inget som inger förtroende.”

   Slut delcitat

   Länk:

   https://unv.is/expressen.se/nyheter/anne-ramberg-om-domen-hor-inte-hemma-i-en-svensk-domstol

   Vad vill Anne Ramberg ha sagt? Att det är uteslutande SD-politiker i migrationsdomstolarna som vill avslå asylansökningarna?

   Ramberg kan ju inte vara riktigt klok. Avslag skall grundas på de insamlade fakta som kommit fram om den asylsökande. Har den sökande rätt till asylskydd? Är den sökandes uppgifter korrekta om ålder, nationalitet / identitet, flyktväg / flyktvägar, passerade säkra länders territorium på sin väg till Sverige mm mm.

   Om starka skäl till tveksamhet uppkommer så är det nämndemännens skyldighet att rösta avslag OAVSETT PARTI-TILLHÖRIGHET om det klar framkommer att skyddsskäl saknas. Således har Anne Ramberg ingen som helst anledning att kasta skit ENBART på nämndemän från SD. Det finns många andra nämndemän från många andra partier (t o m inkl sossar) som röstar avslag i solklara fall.

   För övrigt varför nämnde Anne Ramberg nämndemän från SD som deltar i beslut om asylsökande. Den hårt kritiserade misshandelsdomen i Solna tingsrätt där två nämndemän från (C) Ebtisam Aldebe och Hasan Fransson (med influens från muslimsk sharia-lag) ansåg att mannen skulle frias, medan en nämndeman och rådmannen ville att han skulle fällas.

   Detta försiggick i en vanlig TINGSRÄTT och INTE i en MIGRATIONSDOMSTOL. Så varför försöker Anne Ramberg blanda bort korten när TINGSRÄTT och MIGRATIONSRÄTT båda har att följa helt olika lagar och olika domstolsförfaranden. Dom är så att säga helt ”inkompatibla”.

   Vad anser du själv Mia?

   1. Nu var det den speciella domen i Solna jag yttrade mig om och har direkt ingen uppfattning om Anne Rambergs övriga tankar.

    Men om jag vore i den nyanländas ställe och väntade på en förhandling gällande mig där en eller två Sverigedemokrater satt som nämndemän skulle jag kanske känna en viss oro.
    Även om de ska döma efter konstens alla regler så skulle jag ha en viss misstanke att deras stora intresse av att begränsa flyktinginvandringen så mycket som möjligt skulle påverka dem.
    Folk som är anställda på migrationsverket får inte vara nämndemän där.

    Inkompatibla domstolar?

    Jag vet faktiskt inte den väsentliga skillnaden av tingsrätt, hovrätt, migrationsdomstol, förvaltningsrätt och allt vad de heter. Jag hade ett ärende i förvaltningsrätten 2015 men fick vänta mycket länge för att så många nyanlända stod i kö med sina överklaganden på asylansökningar.

   2. @ Mia

    Varför undviker du upprepade gånger att skriva om den egentliga frågeställningen angiven i startinlägget ovan med rubriken …??

    ”Shariadom i svensk domstol – Anne Ramberg tycker att SD är problemet”

    Läs gärna dina egna kommentarer , t ex den är …

    ”Nu var det den speciella domen i Solna jag yttrade mig om och har direkt ingen uppfattning om Anne Rambergs övriga tankar”

    … så upptäcker du kanske hur du omsorgsfullt manövrerar dig bort från att beröra själva frågeställningen om SD:s nämndemän i domstolarna.

    De här argumenten från dig …

    ”… om jag vore i den nyanländas ställe och väntade på en förhandling gällande mig där en eller två Sverigedemokrater satt som nämndemän skulle jag kanske känna en viss oro.

    Även om de ska döma efter konstens alla regler så skulle jag ha en viss misstanke att deras stora intresse av att begränsa flyktinginvandringen så mycket som möjligt skulle påverka dem.”

    Mitt svar: 1) Antalet nämndemän från SD är fortfarande så få att de omöjligt varken ensamma eller tillsammans har möjlighet att avgöra mål i Migrationsdomstolarna.

    SD:s valresultat på c:a 13% år 2014 räcker ju inte på långa vägar att avgöra några domslut när de övriga partiernas nämndemän tillsammans har en bedövande majoritet på c:a 87%.

    2) Det är därför helt befängt att skrämma asylsökande med att SD:s …

    ”stora intresse av att begränsa flyktinginvandringen så mycket som möjligt”

    … eftersom SD-nämndemännen är alldeles för få. Trots detta så får ju 10-tusentals asylsökande avslag på sina asylansökningar i de flesta fall på olika nivåer i Migrationsdomstolarna ända upp till tre (3) ggr i olika domslut när alla möjligheterna till överklaganden har behandlats i olika instanser.

    Detta är således resultatet av att de övriga partiernas nämndemän (d v s den s k 7-klövern som utgör de c:a 87 procenten … inklusive dina egna partikamrater i S) vilka beslutar om de avslag som du, Anne Ramberg m fl vill skrämma de asylsökande med beror på hur SD:s nämndemän röstat.

    Det vore klädsamt om du Mia, Anne Lundberg och alla andra av er sort kunde berätta sanningen och tog på er ansvaret för vilka det är i verkligheten som tar besluten om avslag på asylansökningarna och INTE med feg propaganda skrämmas och skylla ifrån sig på SD-nämndemännen som omöjligt kan bestämma när de mandatperioden 2014 – 2018 befunnit sig i minoritets-situationen med endast mandat för c:a 13 procent.

    Det är en stor ynkedom från dig och dina skenheliga själsfränder att inte öppet och ärligt erkänna och ta på er det fulla ansvaret för vad ni gör och vilka beslut ni tagit och tar i verkligheten i Migrations-domstolarna.

    Tack för ordet!

 8. Visste att SD låg bakom också detta precis allt annat negativt i dagens trygga mångkulturella Sverige !!!
  SD är naturligtvis trots att partiet inte existerat så länge eller haft något politiskt inflytande också helt ansvarig för den okontrollerade massinvandringen som nu pågått till Sverige i drygt 35-år.

 9. Det är nog mer som så att denne Anne Ramberg inte bör tillhöra advokatsamfundet.
  Vi har väl Svenska lagar och FN konventioner att följa, och hon är emot att dom följs. Och så fort det inte följs som det ska enligt henne, då är det SD:s fel ?

 10. Man tror inte det är sant. Den humanistiska stormakten har dömt till en hustrumisshandlares fördel för att hans släkt var bättre och rättsrepresentanter uttalar sig och skyller på SD när Centerns partirepresentanter dömde galet? Vad håller Sverige på att förvandlas till? Djävulens demokrati?

 11. Anne Ramberg skyller det kalla vädret på SD.
  Miljöpåverkan är sd’s fel och gruppvåldtäkterna likaså.
  Anne är urtypen för en foliehatt med kvotera titel. 0

 12. Solna tingsrätt ordförande påstår att hon inte hade läst den shariabaserad domen! Hur är det möjligt? Har hon ingen kontroll över det som pågår i ”hennes” domstol? Och hon ska prata med den huckleprydda nämndeman på torsdag och bestämma om denne ska vara kvar! Herregud, vilka kvalifikationer har denna människa som jurist? Hon borde sparkas bums!

 13. Är det så här en lagvrängare till advokat fungerar? Hon kunde lika gärna skylla på att det beror på att jorden är rund eller att havet är blått, det är ungefär lika relevant som att SD fått uppsving i det här fallet.
  Och skriver man sådant som inte hör till svensk lag som ”bra” eller ”dålig” familj (är det så ”allas lika värde” fungerar i praktiken?) och att de inte borde kontaktat polisen i en dom så måste det har gjorts något allvarligt fel av både domare och några till i den domstolen, man tycker liksom att de som skrivit domslutet borde veta vad de skriver och om det är relevant för den svenska lagen.

 14. Den där kärringen måste ha missuppfattat allt i det här sammanhanget, hon borde läsa på.
  Hon blandar ihop SD med centerstollarna, det är ju oförskämt mot SD.
  Hur f-n kan en sån rödråtta få sitta i en ledande befattning !

 15. nej att klaga över medeltidsreligionen gör inte denna kärring,
  när hennes gelikar i Advokatkåren tjänar Miljarder
  genom att försvara i stort set all slags brott som förekommer.

  Dock är det helt rätt att det inte ska sitta politiskt tillsatta
  nämndemän, och dom värsta myglarna på dom platserna
  är Sossarna som byggt upp detta system i många år.
  På sådana platser ska det sitta juridiskt skolade, inte
  folk som ser till sitt partis bästa, det blir helt fel.

 16. Problemet med SD för ”djuristerna” är väl att de har samma rättsuppfattning som gemene man och inte den utopiska världssyn som verkar vara omfattande bland dem själva.

 17. Hennes uttalande säger ju ganska mycket om hur politiskt hon driver sitt eget arbete. Hon försöker vända en fråga om sharia-lagar till att det är ett SD-problem. Någon idiot kan hon säkert lura men förmodligen inte de som läser här.

 18. Vad fan har SD med den islamiserade domen och göra?
  Vad inger det för förtroende för svenska domstolar att det våp sitter som generalsekreterare för advokatsamfundet.
  Hon skämmer ut en hel yrkesgrupper med sitt kodumma uttalande.

 19. Alla partier, från extremvänster till moderater är TOTALT OPARTISKA i domstol, låter ALDRIG politisk ideologi färga domsluten u-t-o-m samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna.

  Sicken unken människosyn Ramberg har.

  Och de som propagerar FÖR massinvandring, ”30 miljoner”, ”öppna gränser”…. låter dessa virrpannor inte sina åsikter påverka besluten ??

  Anne Ramberg är sjuk i huvudet.

 20. Det är inte klädsamt att sparka på en liggande.
  Anne R. är redan svårt skadad och det är endast en tidsfråga innan hon försvinner ut i kulisserna.
  Svårt att tänka sig att någon person med bildning kan göra bort sig mer än hon har.
  Numera är hon en tung belastning för PK-folket, en ikon från förr, en debil relik från PKs storhetstid.
  Låt oss vara storsinta och inte öppet njuta av hennes Golgatavandring.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: