S vill avskaffa möjligheten att söka asyl i landet

INVANDRING. De danska Socialdemokraterna vill avskaffa möjligheten att söka asyl i landet. Förslaget om en ny migrationsreform ska presenteras i morgon, rapporterar DR.

Partiet föreslår att personer som söker asyl vid den danska gränsen, så kallade spontanansökningar, ska skickas till danskdrivna flyktingläger i exempelvis Nordafrika.

Där ska de bo under asylprocessen. Om de anses ha skäl för asyl kommer de ändå inte få komma till Danmark, utan ska i stället skickas vidare till FN:s flyktingläger, skriver DR.

I utbyte föreslår S att Danmark tar emot fler kvotflyktingar från FN-systemet samt skänker mer pengar till FN:s flyktingorgan UNHCR.

– Det är nödvändigt att skapa ett flyktingsystem som är mer humant än det vi har i dag, säger socialdemokraten Mette Frederiksen till DR.

Socialdemokraterna är det största oppositionspartiet i Danmark.

-Pettersson säger att det finns kloka socialdemokrater, ungefär som det fanns i Sverige en gång i tiden…

Sådana förslag är inte att tänka på för sjuklövern i Sverige men vi borde kunna följa FN:s flyktingkonvention…

En persons rätt att resa in ett land för att söka asyl är en mänsklig rättighet enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Att bli beviljad asyl och eventuellt förklaras vara en flykting är dock ingen mänsklig rättighet. En sådan flyktingförklaring, varvid en person beviljas asyl, är en exklusiv rätt som tillkommer den stat vars territorium den person som söker asyl befinner sig på.

FN:s flyktingkonvention stadgar också att flyktingar ska behandlas likvärdigt med andra utlänningar på det mottagande landets territorium.

Flyktingar är inte medborgare i mottagarlandet och förväntas återvända när situationen lugnat ner sig i deras hemländer. De kan dock normalt sett ansöka om naturalisation under samma förutsättningar som andra utländska personer i landet och på så sätt bli medborgare i det land där de sökt asyl och fått flyktingstatus.

Inom EU infördes 1990 den så kallade Dublinkonventionen, 2003 ersatt av Dublinförordningen. Enligt förordningen kan en asylsökande inte själv välja land, utan ska söka asyl i det första land personen anländer till. vid sin ankomst till EU. Detta kallas för principen om första asylland.

I resonemangen kring migration och asylsökande hänvisar invandringsvänliga debattörer gärna till FN:s flyktingkonvention. Det är positivt att engagemanget kring denna är så stort vilket borde tyda på att kunskapen om densamma är minst lika stort.

Men trots det stora engagemanget är det två artiklar som ständigt faller bort. Andra kapitlets första artikel är en sådan. Det åligger flyktingen eller den asylsökande särskilt att följa värdlandets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla ordningen. FN trycker i formuleringen på ordet särskilt genom att använda ”in particular”. I synnerhet. Författarna av FN:s flyktingkonvention var sannolikt smärtsamt medvetna om vikten av att flyktingar lever efter värdlandets lagar efter andra världskrigets flyktingströmmar.

Den andra artikeln som borde få mer uppmärksamhet i den svenska debatten är artikel 34. Assimilation och naturalisering. Värdlandet åläggs att allokera nödvändiga resurser för assimilation och naturalisering för att migrantgruppen skall så snabbt som möjligt kunna bli en del av värdlandets kultur och arbetsmarknad.

Sverige går idag tvärs mot FN:s flyktingkonvention då vi tvärtom verkar vilja förstärka nationella identiteter istället för att arbeta med att assimilera dem in i värdlandet i likhet med FN:s anda.

FN:s Flyktingkonvention är ett dokument med tydliga krav på den asylsökandes lagefterlevnad samt den säger klart och tydligt att de nya svenskarna ska assimileras. Exakt det som Sverigedemokraterna säger. Så den politiker som påstår att SD är rasister och fascister kallar samtidigt FN rasister och fascister.

-Pettersson tycker att det är alldeles för lätt att utnyttja asylrätten.

 • Dels av ekonomiska flyktingar för fattigdom är inget asylskäl.
 • Dels genom att resa genom mängder av fredliga länder för att komma till Sverige.
 • Dels genom att systematiskt och grovt åsidosätta värdlandets lagar och förordningar.
 • Dels genom att vägra assimilera sig, vilket till stor del är politikerna och journalisternas fel.
 • Det är ur demokratisk synpunkt viktigt att Sverige följer FN:s flyktingkonvention, för inte kan vi påstå att FN är rasistiskt.
 • Dels genom att ljuga om sin ålder, identitet och bakgrund trots att det enligt FN:s regler och svensk lag är den asylsökande som har bevisbördan.

Alltså

 1. Första fredliga land den asylsökande anländer till gäller.
 2. Assimilering, den kulturella särarten överges i mötet med majoritetssamhället.
 3. Värdlandets lagar och regler ska gälla.
 4. Följs inte alternativ till 1-3 gäller alternativ 4 som är hemresa.
 5. Vid oklar id, ålder och bakgrund gäller alternativ 4.
Assimilation verkar vara ett förbjudet ord i den svenska debatten, endast ett parti, Sverigedemokraterna, använder sig av FN:s begrepp.
Slutsatsen, kan inte bli annan än att FN:s Flyktingkonvention är ett dokument, som med sina tydliga krav på den asylsökandes lagefterlevnad och assimilation är rasistiskt, och då ställer man sig frågan om varför Sverige undertecknat en rasistiskt konvention.

7 thoughts on “S vill avskaffa möjligheten att söka asyl i landet

 1. Det har runnit en del vatten under broarna sen socialdemokraten Paul Nyrup Rasmusen påstod att Dansk Folkeparti aldrig kom att bli stuerena. Nu skärper sossarna invandringspolitiken så att ingen kan söka asyl i landet. Vi får se vilket årtal vi skriver när 7 klövern helt har kopierat SD politik.

 2. “öppna era hjärtan” va ett sätt att avsätta sig själv,
  då de började brännas under små fossingar
  “stoppa asylrätten” tror jag passar MP som Handsken
  och därmed hopp om fortsatt sossestyre, tror jag är
  själva planen?

 3. Ja, det är den enda vägen att gå. Räkna med att flera länder snabbt följer efter, dock inte sverje, för hit kommer istället då alla som hoppas få en vinstlott i asyllotteriet.

 4. Mycket snack om mänskliga Rättigheter. Men utan Skyldigheter, blir rättighets-begreppet helt urvattnat och kommer helt att förlora sin betydelse.

Kommentera