Stäng

Enfald och korruption i Nyköpings stadshus

INSÄNDARE. Politikerna i Nyköpings kommun är kanske inte alla korrumperade, men verkar i ett korrumperat system. Kotteriet inom den kommunala verksamheten tror sig gynna sig själva bäst genom att håller varandra om ryggen, vilket skapar röta i den lokala demokratin och osvikligen leder till minskat förtroendet hos allmänheten.

Nyköpingshus, de äldsta delarna är från 1100-talet. Här ägde Nyköpings Gästabud rum år 1317.
 I Nyköping fattar kommunikationschefen Mörner beslut om att tilldela en företagare hon är nära vän och bekant med ett PR-uppdrag värt flera tiotals miljoner kronor. Det lukrativa PR-uppdraget har direkta beröringspunkter med den verksamhet kommunikationschefen har ansvar för inom kommunen, enligt expertis på området ett förfarande att betrakta som jäv, så kallat delikatessjäv, och en allvarlig överträdelse av förvaltningslagen.
Verksamma i ett ingrott korrumperat system försöker såväl styrande politiker som oppositionsföreträdare i kommunen smita undan sitt ansvar och kraftfullt agera i ”Mörner-affären” och framför istället vepande formuleringar om en översyn av upphandlingsreglerna och på det nonchalanta sätt kommunikationschefen inte tyckt sig behöva diarieföra  allmänna handlingar i ärendet. Chefstjänstemännen Wieslander, kommunjurist och Carlgren, kommundirektör, kommer också föga överraskande fram till bedömningen att chefskollega Mörner inte gjort något fel och i vart fall inte kan sägas ha varit jävig och förklarar ärendet avslutat. Ett resonemang Mörner själv till fullo delar. Till saken hör att nämnde Carlgren redan tidigare visat sig ha ett lättsinnigt förhållande till kommunala lagar och regler genom att storsint erbjuda en kollega att smussla undan ett mejl från att diarieföras med syfte att mejlet inte skulle komma till allmänhetens kännedom, ett grovt tjänstefel som knappast gör Carlgren till den mest förtroendefulla byråkraten i Stadshuset.
Vad syltryggarna i Nyköpings kommun tydligen inte har intellektuell förmåga att förstå är att jävsreglerna är ett regelverk för det allmännas och inte för enskilda beslutsfattarens bästa, ett syfte starkt kopplat till rättssäkerheten.
Jävsreglerna utgår ifrån att det ska vara allmänhetens uppfattning som styr när det gäller om en politiker eller tjänsteman varit partisk och jävig i en fråga, det allmännas förtroende är helt enkelt en viktig del i varför jävsreglerna finns.
Vad Mörner själv och hennes chefskollegor i kommunen tycker och tänker i den aktuella jävsfrågan är i det fallet i det närmaste ointressant. Att chefskollegorna anser att Mörner-ärendet kan läggas till handlingarna utan någon som helst åtgärd tyder på en ytterst begränsad kunskap om syftet med jävsreglerna som en garant för att beslutsfattare fullgör sitt uppdrag på ett opartiskt och sakligt sätt och således säkerställer att allmänhetens förtroende inte kan rubbas.
Att kommunikationschef Mörners vänskapsband med den aktuella företagaren i PR-branschen inte skulle utgöra en sådan ”särskild omständighet” som det talas om i jävsreglerna är bara dumheter, dumheter förstärkta av den illaluktande vänskapskorruption bland politiker och chefstjänstemän inom Nyköpings kommun. Den breda allmänheten är förhoppningsvis klokare än så och genomskådar den kommunala enfalden.
Anonym

8 reaktioner på “Enfald och korruption i Nyköpings stadshus

 1. Är et någon som tror att Nyköping är ensam med sina tillkortakommanden?
  När svensken har blivit fråntagen sin urgamla rätt att själv få bestämma och det har lagts på stat och kommun händer det vi upplever idag.
  Tro inte att en centralmakt kan ordna allt för medborgaren utan dennes aktiva medverkan.
  Vi måste återfå det vi hade förr, mer av ”sin egen lyckas smed” hur ska vi annars kunna tro på demokrati.

 2. Nej, om Nyk kommun vore ett företag så hade det inte överlevt första bokslutet ens en gång. Det finns egentligen ingen del av deras verksamhet som inte är en mer eller mindre katastrof. Välj vad du vill, infrastrukturen, skolan, ekonomin, skuldsättningen, den fullständiga avsaknaden av grundläggande moraliska värderingar, det oändliga slöseriet med skattemedel.

  Ett exempel:
  Kommunen ägde mark och fastigheter som inhyste ridskola. De ger helt plötsligt bort både fastigheten och senare marken till föreningen (marknadsvärde ca 20-40 milj) som sedan går i konkurs och köps billigt upp av en privat aktör. Nu står kommunen utan ridskola för alla sorgsna tjejer, så vad gör man då, jo, planerar en ny ridskola för 100.000.000 skattekronor!

  Ett annat exempel:
  Badhuset behöver renoveras. Genomsnittskostnaden för ett badhus i sverje ligger runt 70-80 miljoner. Kommunen väljer att renovera det gamla, utan kostnadskontroll som sedan landar runt 270 miljoner, dvs runt TRE NYA BADHUS! Inte nog med det, sedan läcker en bassäng och delar av badhuset måste stängas i månader.

 3. Ett sådant ekonomiskt stort uppdrag är tvingande att följa lagen om offentlig upphandling. Har det gjorts i detta fall ?
  Om inte så är det bara att anmäla till allmänt åtal för (minst) trolöshet mot huvudman, period !

Kommentera

%d bloggare gillar detta: