4 thoughts on “En judehatande och mordlysten muhammedan

 1. Denne eminente militärstrateg borde omedelbart beredas anställas som lärare på Försvarshögskolan.

 2. Nazrallah är ledaren för Hezbollah som har till uppgift att försvara Libanon mot angrepp utifrån.
  Vid kriget i Syrien deltog Hezbollahn på Syriens sida mot terroristerna därför de visste att om Syrien faller blir det Libanons tur därefter.
  Hezbollahn är tränade av Iran och är mycket respekterade soldater och idag är många av dem krigsveteraner, därför ca 12.000 Hezbollahn deltog i kriget mot terroristerna i Syrien.
  När det gäller Israel har Hezbollahn aldrig hotat landet, däremot har Israel gått in i Libanon med militär och flygbombad för att slå ut Hezbollahn men misslyckades totalt, och fick lämna Libanon utan att ha uppnått någonting.

  Att dra in Margot Wallström och jämföra med Nazrallah och Hezbollahn saknar all logik och är att nedklassa Nazrallah.
  Margot Wallström är en helt inkompetent person när det gäller Mellan Östern och även annan utrikespolitik.
  Hon kan säkert passa in för andra uppgifter, exempelvis som kassörska som var hennes tidigare jobb, men som utrikesminister är hon inte kompetent.

  • Israel ser Iran som ett hot och har upprepade gånger påstått att de skall anfalla Iran, men sådant är endast en ”tom tunna som skramlar”.
   Israel har ett mycket starkt flygvapen men deras militär är uppbyggd på att försvara landet och inte för någon invasion med marktrupper, därför det blir stora förluster som Israel inte vill ta.
   Israel kommer aldrig att angripa Iran, och det finns ingen orsak för Iran att angripa Israel.
   Israel kommer inte heller att angripa Hezbollahn i Libanon, därför idag har Hezbollahn mer än 100.000 styrda missiler som skulle kunna göra enorm skada för Israel med den lilla ytan som landet har.
   Nazrallah har helt rätt Israel har ett starkt flygvapen men inga krig vinns med att endast bomba, det måste till marktrupper som i fallet Syrien.
   Ryssland med ett mycket starkt flygvapen och sedan marktrupper som gör grovjobbet och håller vunnen terräng, blev mycket lyckad mot terrorist fienden.
   Men marktrupperna fick ta förluster, men kunde hållas nere med flygstöd och bra samordning av de olika truppslagen och en skicklig ledning.

   • Svenska regeringen med Margot Wallström har gjort bort sig totalt med Palestina frågan med att godkänna ett land som inte finns.
    USA har accepterat att Jerusalem är Israels huvudstad, som menas att det blir ingen palestinsk stat, därför de palestinska ledarna kräver att Jerusalem skall vara den palestinska huvudstaden och araberna från 1947- 1948 skall ha rätt att återvända, som rör sig om 5 miljoner människor, som skulle göra att den judiska staten försvinner och det blir en islam stat.
    USA följer Israel som gör att det blir ingen palestinsk stat och EU kommer att följa USA.
    Det här visar att Sverige i Palestina frågan gick emot Israel, USA och EU, alltså en total felbedömning från svensk sida.

Kommentera