4 thoughts on “Dagens allahu akbar

  1. Rom-son och Fridolin: klimatsmartare att flyga hit dem, ge dem etableringsersättning och egen lägenhet runt Järvafältet. de bör köra ny Audi q7 hela nätterna eller ratta tomma SL nattbussar i Stockholm.

Kommentera