Moderaterna snor ännu ett SD-förslag utan att rodna


INRIKES. Moderaternas partistämma har röstat ja till ett nationellt förbud mot tiggeri, skriver flera medier. – Tiggeri ska inte få normaliseras i Sverige, säger rättspolitiska talespersonen Tomas Tobé (M). 

Förslaget som las fram av partistyrelsen innebär att partiet kommer att driva på för att införa ett förbud. Om förslaget blir verklighet skulle det innebära att den som tigger kan dömas till böter.

Flera ledamöter på stämman argumenterade emot partistyrelsens förslag. Bland kritikerna fanns bland annat ungdomsförbundet Muf. – Jag tycker inte att det ska vara kriminellt att be om hjälp, sade Muf-ombudet Magdalena Schröder.

-Pettersson minns att SD drivit frågan om ett nationellt tiggeriförbud i många år nu, där Moderaterna hittills har röstat nej till ett sånt förslag.

SD har även lagt förslag om ökad kameraövervakning, lättare för polisen att använda sig av kameraövervakning, hårdare straff och lättare att utvisa.

Det är bra att moderaterna närmar sig SD men går dom att lita på?

För övrigt: Det behövs inget tiggeriförbud – det finns andra lagar att använda eller Det behövs inget tiggeriförbud – det finns andra lagar att använda

EES-medborgare är en medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen eller medborgare i Island, Liechtenstein eller Norge, vilka länder undertecknat det så kallade EES-avtalet.

I lagen om uppehållsrätt för EES-medborgare m.fl. står

Uppehållsrätt
3 § En EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon
1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,
2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning,
3. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller
4. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige. Lag (2006:219).

När SD påstod att det förekom organiserat tiggeri så blev de fullständigt utskällda av PK-etablissemanget och nu…

Det finns redan flera lagar som går att använda. Egenmäktigt förfarande är i svensk rätt ett tillgreppsbrott enligt 8 kap 8 § Brottsbalken.

Påföljden är böter eller fängelse i högst sex månader.

I Brottsbalkens 8 kapitel regleras stöld, rån och andra tillgreppsbrott. De tillgreppsbrott som inte särskilt reglerats i 8 kapitlet har samlats under beteckningen egenmäktigt förfarande.
Det finns tre situationer då ett brott utgör egenmäktigt förfarande.

 1. då gärningsmannen olovligen har tillgripit något men inte har någon avsikt att behålla det tillgripna.
 2. då annans besittning olovligen rubbas på så vis att den rättmätige ägaren hindras att använda föremålet som det är tänkt.
 3. då gärningsmannen med våld motsätter sig laga självtäkt. Utövningen av våld omfattar inte bara personvåld utan kan även vara oriktat våld där gärningsmannen sliter i en sak.
 • Om den allmänna ordningen störs och polisen uppmanar någon att lämna platsen kan det även bli åtal för ohörsamhet mot ordningsmakten. Om du håller fast dig i andra eller i föremål när polisen försöker få bort dig räknas det som våldsamt motstånd.
 • Att olagligt ta sig in på annans mark, hus, fabrik, båt osv. Olaga intrång ger böter och grovt olaga intrång ger fängelse i högst två år.
 • Man får inte bo utan avlopp och sophantering.

I de flesta kommuner finns det kommunala ordningsstadgar. Där det anges var och när man får campa, var man får dricka alkohol, spela musik etc. Dessutom behövs ofta tillstånd för att samla in pengar vid den lokala butiken.


31 responses to “Moderaterna snor ännu ett SD-förslag utan att rodna

 • Sea Gull

  Det tar ca 5-10 år för en politiker,att förstå vad som sker/ händer i samhället. Detta beroende på okunskap och intresse. Eget välbefinnande går först.

  Gilla

 • Claes H

  Nordisk Familjebok, Uggleupplagan 1914:
  ”Genom tiggarstadgan af 21 okt. 1698 förbjöds tiggeri alldeles, utom hemsocknen; men först genom k. förordn. 25 maj 1847 blef det lagligen afskaffadt äfven inom hemsocknen och från denna tid är det således förbjudet. … Det tillkommer såväl polismyndigheten som de kommunala myndigheterna att vidtaga åtgärder för att hindra och hämma tiggeri. … Bettlare öfver 16 år, som ej är i den nödställda belägenhet, att han bör erhålla fattigvård, må anhållas och behandlas som lösdrifvare.”
  http://runeberg.org/nfci/0038.html

  Gilla

 • Peter Skoglund

  Pinsamt……….men trots allt bra och i rätt riktning.

  Lite kul att övriga svenska partier samtidigt alltid säger. ”vi ska aldrig göra oss beroende av SD”.

  Vilket är en stor och medveten lögn.

  Man är hela tiden beroende av SD och de frågor som partiet driver.

  Det vore bättre att man erkände det istället och fick riksdagen att fungera som den ska.

  Med sin fulla respekt för det demokratiska samhället, med tillhörande yttrande- och åsiktsfrihet, som Sverige ska visa upp mot hela väljarkåren.

  Gilla

 • Cirkus Sverige.

  Det är ju så att SD alltid har varit före och nu kommer övriga partier att vakna till och knycker ideer.
  ”Tjuvarna” har varit för fega innan, och börjar nu ta lite ton då dom (nu) börjar förstå att ca. 30% av Sveriges befolkning alltid har haft rätt.
  Ser dessa nu ”nya” ideer som stöld, och det är ynkryggar som stjäl….
  men kan förlåta, det endast finns en väg till riktig rak demokrati utan kriminalitet.
  Stöld i detta fallet gagnar Sverige.

  Gilla

 • Roland Karlsson

  Jakten på väljarna har börjat. Ikväll fick vi främmande av gamla goda vänner från våra år i Eskilstuna. Vi pratade om allt men jag mindes när en journalist frågade ut Jimmie Åkesson. Han beklagade sig över att Löfven kallade honom en massa elaka saker. Journalisten svarade men du kallar ju honom hycklare. Åkesson svar kom direkt: Men det är han ju. God Kväll!

  Gilla

  • Peter Skoglund

   Ett bra ”minne” , Roland.

   Klarspråk och kloka ord ska man samla på sig i minnesbanken.

   Speciellt om de kommer från svenska politiker och journalister.

   Gilla

 • Stenbock

  Har ni märkt hur mjuka och vänliga PK-pressens skribenter,är till ”arbetarpartiet Moderaterna” ,och deras stulna förslag från SD-programmet ?
  Slisket från detta röd/gröna pack,har nu inga gränser till de förslag,som tidigare ansågs/beskyldes främlingsfientliga,rasistiska och t.o.m. nazistiska,när de fördes fram av SD ?
  Tänk att människor (murvlar) kan sjunka så djupt,utan ens skam i kroppen.

  Gilla

  • Realist

   Det är enl. SKL inte tillåtet enligt deras Ordningsregler som i stort sett alla kommuner i hela riket skrivit under – OBS om man inte har polismyndighetens TILLSTÅND – det tror jag inte att de som sitter med muggen inte fått.
   Om inte Eliasson …………….. gjort ännu ett regelbrott !!!

   Gilla

 • Stäng era hjärtan politik

  En falsk Rolex ser värdefull ut men är bara en billig kopia gjord av copycat pirater…

  Gilla

 • Stäng era hjärtan politik

  En falsk Rolex ser värefull ut men är bara en billig kopia gjord av copycat pirater…

  Gilla

 • Hans Nilsson

  Lider man av idetorka får man sno från andra. Tyvärr lider merparten av 87% väljarna av otroligt kort minne så det kan lyckas.

  Gilla

 • Benke

  Kan ge en rapport från Göteborg. Västtrafik har nu anlitat två vakter som ska hålla ziggenarna borta från bussväntrummet vid Heden.
  Jag frågade vakterna varför de var där, och de svarade,
  – det har varit mycket häleri och fördeling av stöldgods i lokalen, och det vill Västtrafik inte vara delaktig i. Vi har märkt att ziggenarna håller sig borta när vi vaktar här.
  Äntligen någon som fattar varför ziggenarna besöker vårt fina land.

  Gilla

 • Carina-Fina

  Såg just en raljerande Tobé på SVTindoktrineringskanalen, han tuppade sig över tiggeriförbudsgörslaget, och sa ironiskt:- Socialdemokraterna kommer säkert att komma till samma slutsats i augusti 2018….!!
  Ja, eller hur. Somliga partier snor SDs partiprogram snabbare än andra.

  Gilla

  • Stenbock

   M visar i varje fall ingen blygsamhet.Om de rodnar,får ni som tittar på STATS-TV`s propagandakanaler,i så fall rapportera om.

   Gilla

 • Billy Boy

  Vilken tur att Moderaterna och f.ö hela 7-klövern steg för steg i sakta och maklig takt inser och tar till sig alla bra verklighetsförankrade politiska förslag som tankesmedjan SD tagit fram för att rädda Sverige.

  Det visar att SD i allra högsta grad behövs eftersom tankeförmågan bland politikerna i Alliansen och de Rödgröna samt journalisterna i PK-media varit totalt utslagen i decennier.

  Tråkigt bara att SD fått löpa gatlopp under mycket lång tid och blivit mobbade och kallade en massa okvädningsord och utsatta för fortsatta trakasserier.

  De partier som hittills stulit en massa SD-förslag borde i stället tacka Jimmie & Co och ge alla hårt arbetande personer i SD ett uppriktigt erkännande för alla goda idéer partiet tagit fram åt latmaskarna i 7-klövern.

  Gilla

 • Kenth Andersson

  Strunt samma vem som tar av vem i den svenska politiska sandlådan, huvudsaken är att en lag mot tiggeri införs vilket är osäkert med en laglös flummig vänsterregering !

  Gilla

 • Tony

  I stort sett alla förslag som SD fört fram görs nu till sina
  egna av Sju klöverns figurer, men det visar också på
  vilka ynkryggar dom i grund och botten är. När SD tog
  fram dessa var det både rasistiskt och Fascistiskt, men
  nu är det tydligen rumsrent.

  Gilla

 • Stenbock

  Instämmer här med Pettersson. M går inte att lita på.Har blivit lite av Folkpartiet av gamla Högern,lovar runt men håller tunt…

  Gilla

 • Adolf Nilsson

  SD har haft det på tapeten för några årsen.Då var det rasistisk,men när M tar upp då är det ingen som reagerar.Är det de som kallas för allas lika värde och gemensam värdegrund.Man hänger inte riktigt med i nya Sverige, man vet ju inte vad man skall säga hur man skall Säga? MVH Adolf

  Gilla

 • ossie

  Böter ? Ska de tigga ihop böterna ??

  Gilla

 • centurion

  Tiggarna bedriver ju sin verksamhet på gator och torg. Då måste de, till viss del, kunna jämföras med Torghandlare. Och dessa har ju, på senare tid, klämts åt alltmer. Så, i rättvisans namn borde man kunna kräva följande från tiggeri-branschen : Skattepliktig verksamhet. Momsredovisning. F-skatt. Kassaregister. Kvitto till ¨kund¨. Årsredovisning. Öppen bokföring. Revisionsberättelse. Miljöprövning. Brandskyddsansvar. Ordnade sanitära faciliteter. Skyddsronder……..osv…….Detta, och mer därtill, gäller ju för oss andra. Nå´n liten rättvisa borde man väl ändå kunna begära, nu när torghandlarna kläms åt.

  Gilla

 • Mimi N.

  Om zigenarna inte längre får betalt i muggen, utan själva betala böter istället, då har de inget val än att sticka hem till sina villor.
  Här ser ni ett av de många reportage där TVR avslöjar sanningen om tiggare, långt före norska TV. Ni ser här hur zigenarna hånar Sverige och svenskarna, ljuger om ert land och om hemlandet. Inget nytt för er dock. Varsågoda – Romania Scandinava – ironiskt, eller ?

  Gilla

 • Lena

  Tobé och klistersson, kan nya moderaterna inte presentera en fullvuxen man ?

  Gilla

  • Kenth Andersson

   Det passar väl inte med en vuxen moderat bland de övriga icke vuxna i dagens politiska svenska sandlåda där man både leker och slåss med hink och spade ?

   Gilla

 • Argus

  Varför förbjuda tiggeri när det bara är att avvisa de utländska medborgarna? Det finns redan stöd för det i lagar och traktat.

  Gilla

  • Kenth Andersson

   Att avvisa icke svenska medborgare från den svenska ankdammen är som de flesta vet inte helt enkelt med advokater och alla andra övriga vurmare för en trygg svensk mångkultur som gör allt för att utvisningar ska stoppas och fega ryggradslösa politiker och myndigheter som viker sig för trycket !

   Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: