Din muslimska patient

ISLAM. – Pettersson hittade nedanstående hos Thoralf Alfsson (SD) och undrar vem som har tvingat dessa muslimer till Sverige? Märkligt nog verkar inga muslimer eller svenska politiker känna till begreppet Darura trots att de kan allt annat om islam. 

 • Darura är ett muslimskt begrepp som närmast går att jämföra med det gamla svenska ordspråket ”nöden har ingen lag”
 • Darura innebär helt enkelt att om det är nödvändigt får man göra det som är förbjudet ”haram” enligt islam och detta utan att Allah och Muhammed blir griniga.
 • Alltså finns det inget halalslaktat kött i Sverige eftersom det är olagligt att slakta utan bedövning här då äter man icke halalslaktat eller inte alls…
 • Finns det bara fläskkött på menyn går det bra att äta detta eller gå omkring hungrig…
 • Tillåter inte arbetet att man vänder arslet i vädret fem gånger om dagen så går det bra att be vid annat tillfälle…
 • Bor man i ett land utan sharialagar så får man acceptera det landets lagar…
 • Får man inget arbete för att man går klädd i tält går det bra att ta av sig tältet…

− Pettersson inser att Darura ger muslimerna möjlig att ta seden dit de kommer om de vill. Tyvärr vill många av dem inte och eftersom Darura verkar vara ett begrepp som de inte känner till så får vi påminna dem och våra politiker att vi behöver inte anpassa oss efter dem.

Allah har godkänt att de anpassar sig efter oss – Darura på er!

Nu till Thoralf…

”Många praktiserande muslimer efterfrågar att som patient – så långt det är möjligt – få bli undersökta av en läkare av samma kön. Denna önskan gäller också annan personal som närvarar vid undersökningen såsom sjuksköterskor och undersköterskor, läkarkandidater och tolkar.”

För muslimer anses fläskkött och blodmat förbjudet som föda. Eftersom islam också påbjuder att allt kött skall slaktas enligt vissa särskilda metoder (så kallad “halal-slakt”), finns det många muslimer som i Sverige väljer att helt avstå från allt kött. I vissa fall kan också till synes köttfria matvaror innehålla grisfett eller tillsatsämnen som framställts från grisar.”

”I muslimsk tradition är det inte bara påbjudet att besöka den som är drabbad av sjukdom, många ser det närmast som en skyldighet. Detta påbud gäller för alla som befinner sig den sjukes närhet – inte bara släktingar och nära vänner. Det är också något som muslimerna har lovats belöning för i livet efter döden.”

”Det är påbjudet för vuxna muslimer att utföra tidebön (benämns ofta “göra salaat”) vid ett antal tillfällen dagligen. Enligt muslimsk praxis gäller detta påbud så länge en muslim är vid medvetande och fysiskt kapabel. Vanligtvis innefattar bönen både stående position och knäfall. Men även en patient som bara kan sitta eller ligga kan önska att fullfölja bönen – efter bästa förmåga. I en vårdsituation uppskattar därför många muslimska patienter att sjukhuspersonalen respekterar att få möjlighet att utföra dessa böner och att patienten får den tid de behöver för detta. Vanligtvis tar varje bön upp till 15 minuter. Under själva bönen är det viktigt för en muslim att inte bli avbruten eller störd. Det är påbjudet att utföra de olika tidebönerna vid bestämda perioder under dagen, som följer solens gång.”

”Idag är alla sjukhusavdelningar i Sverige – förutom kvinnoklinikerna – blandade avdelningar. Det vill säga att kvinnor och män vårdas på samma avdelning. Vid platsbrist kanske till och med i samma sal. Detta upplever många muslimer som vi har pratat med som ett problem.”

”Huvudregeln för muslimer är att avstå från medicin som innehåller ämnen som enligt islam är förbjudna, såsom alkohol eller ämnen som härrör från grisar. Undantag gäller när inga alternativ finns. Så har till exempel tidigare varit fallet med insulin. Förr fanns bara insulin som kommer från grisar, men nu finns annat insulin, och då är det viktigt att en muslimsk diabetiker får ”rätt” sorts insulin.”

”Omskärelse för pojkar bör ske så tidigt som möjligt. Bland muslimer anses det påbjudet att göra det från 7 dagar och framåt, men innan senast innan pojken blir myndig. En pojkes omskä- relse kan vara en stor fest, inte bara för familjen, utan för alla släktingar och bekanta.”

”Ur ett islamiskt perspektiv är en människa död när själen lämnar kroppen. Begreppen ”hjärndöd” är främmande inom islam, däremot betraktas människan död om det är helt säkert att hjärnan och hjärtat har slutat fungera, enligt de islamiska rätt skolorna.”

Här finns hela dokumentet betalt med skattepengar för att vi ska lära oss muslimernas seder i stället för att dom tar seden dit de kommit eller åker till något av de drygt 50 muslimska länderna som finns i världen.

Din muslimska patient

17 thoughts on “Din muslimska patient

 1. Det orimliga kravet – bara ett av en mängd lika befängda – att yrka på att bli undersökt och behandlad av en läkare eller sjuksköterska av samma kön, visar ytterligare exempel på de koranförslavades sexuella fixering och sociala trauma, där allt handlar om död, människofientlighet, lidande samt patologiskt okontrollerat könsumgänge och reproduktionshysteri.

  Oavsett den oupphörliga beskjutning av impertinenta påpekanden, insinuationer och pretentioner dessa konstant missnöjda ockupanter ger uttryck för, retirerar det spektakulärt godtrogna svenska samhället successivt, trots de gälla signalerna från de varningsklockor som aktiverats de senaste decennierna och nu avger ett rent öronbedövande oväsen.

  Det vore önskvärt att personer med arbetsplatsinflytande gjorde en seriös ansats att bilda sig en uppfattning om den islamistiska agendans innehåll och studera de strategier dessa målmedvetna aktörer tillämpar inom det europeiska existensutrymmet, vilket alltmer påtagligt genomsyras av subversiva krafter, vilka aldrig haft för avsikt att låta sina sektmedlemmar integreras och som vägrar acklimatisera sig och iaktta värdlandets lagstiftning och regelverk.
  Andreas.

 2. Min granne(70 år) gick till vårdcentral och sa: att han vill INTE HA Dr.Mohammed som är MUSLIM.det blev tyst i väntrummet.Han fick svensk läkare.

 3. Ta seden dit du kommer denna mantra fick jag körd i häcken åtskilliga gånger under min första tid i Sverige när jag som Väst Tysk tog mina första staplande steg ut i det Svenska samhället. Och nu ska jag bli specialist på Islam? Jag både pissar och skiter i Islam. Det är inte min kultur, jag ha vant mig vid julskinka till julen. Men fan i helvete kommer jag anamma Islamska traditioner. Denna invasiva livsformen som dyrka Islam är en Cancer som äter sig längre och längre in i våra liv. Vi bör skära bort den med samtliga metastaser. Även om det kan bli blodig eller vedervärdig, men jobbet måste göras.

 4. Sjukvården ska inte vara konfessionell och styras av religion. Det är som islam är ett sjukt tillstånd man måste ta hänsyn till. Det vänder sig i magen på mig, vad händer med landet!

 5. Glöm inte att en kvinnlig patient som inte är gift, ej kan genomgå en gynekologisk undersökning eftersom det innebär att hon ”förlorar”oskulden. Likaså kan en ogift kvinna inte heller operera buken för det ligger inom området för ”oskulden”. Så det gäller minsann att inte få t ex en äggstockcysta innan man är gift!

 6. Har skrivit det förr men det tål att upprepas. Varför ska svenskarna integreras till något för oss nytt, och våra oinbjudna gäster bestämma, till vad.

 7. Sveriges själ har kanske lämnat kroppen, så Sverige borde börja med att dra in alla bidrag. En död nation skall inte dela ut andras pengar.
  I länken finns exempel på skillnaden mellan en levande och en död nation.
  http://iotakt.se/plankarna/

 8. Då drar vi VITA samma parallell som de svarta gjorde igår över tvål-reklamen från Dove…

  Landstinget säger alltså att VITA KRISTNA PATIENTER är kåta tafsälskande äktenskapsförbrytare som inget hellre vill än att bli ”undersökta” av det andra könet.

  Sen kommer ”vi-och-dom” -aspekten in, en aspekt som är

  1) ”en fruktansvärd människosyn”, hatisk och strider mot ”allas-lika-värde” ….
  MEN

  2) när den uttalas av ”muslimska patienter” så är den ”något som landstinget och vårdapparaten måste möta”.

  Nästa gång ska jag KRÄVA en kvinnlig svensktalande-utan-brytning läkare och enbart kvinnliga sköterskor utan ”oreligiösa symboler”.

 9. Läste hela dok, det är blandad information med mestadels ren propaganda för islam!
  PROPAGANDA!!!

 10. När jag är omgiven av sjukvårdspersonal vill jag slippa se en muhammedan, muhammedanska i slöja samt en arab eller somalier. Mitt bidrag till de krav som nämns i inslaget ovan.

  • Jag, ”eva” vill gå ändå längre.Jag vill ALDRIG se en muhammedan. Även när jag är frisk.

   • Jag vill inte heller se en muhammedan, även när jag som frisk vandrar på gatorna. Hatar att se alla slöjtanter från 0-100 år. Men just vårdsituationen bedömer jag som extra känslig, man är i ett litet rum och kan inte undkomma.
    För övrigt vill jag helst se slöjorna på bilden ovan pixlade!

Kommentera