Endast utvisning…


INSÄNDARE. Endast utvisning av de kriminella invandrarna och de som motsätter sig vår grundlagsfästa värdegrund kan rädda Sverige från barbari.

Trots att sjuklövern orsakat den värsta katastrofen någonsin för Sverige och svenska folket fortsätter man att hetsa, kränka, skymfa Sverigedemokraterna (SD) med de grövsta invektiven. Trots att Sverige aldrig tidigare varit så utsatt för våld av alla slag som mord, våldtäkter, rån, förstörelse av enskild egendom som bilar och fastigheter men också allmän sådan som skolor och offentliga byggnader fortsätter deras råhet mot det enda parti, som i dag kan sägas vara demokratiskt och hävda rättsstaten, men också mer än något annat varnat för det som sker i dag.

Inte ens när invandrargängen hotar sjukvårdspersonal höjer man rösten och ställer upp på SD.s linje. Jag kan inte förstå deras agerande på annat sätt än att om de erkände sitt ansvar för och den faktiska katastrofala förstörelsen av Sverige som såväl välfärds- som kulturstat (som är en realitet) skulle medborgarnas lojalitet fullständigt raseras och deras partier utplånas.

Att inte denna verklighet delges medborgarna bär pk-medierna till stor del skuld till. Men hur kan någon hoppas på att dessa skall lämna sin symbios med makten så länge de utfodras med hundratals miljoner för sin lojalitet mot denna. Regeringen påstår visserligen att massinvandringen skall begränsas bl a har de nämnt att ca 80000 skall utvisas. Trots att det nu är ett år sedan detta löftet gavs har det fortfarande inte hänt något. I stället förlänger man utgångna uppehållstillstånd! Många av dem som har gällande utvisningsbeslut får röra sig fritt, ja tom demonstrera öppet utan att de grips av polisen och utvisas. Inte nog med detta utan invandrare kan i dag ha gjort sig skyldiga till nästan vilka grova brott som helst utan att de utvisas.

Nyligen lär tom en grov brottsling då han befinner sig i fängelse för brottet, ha fått svenskt medborgarskap! Om de verkligen insåge katastrofen borde de åtminstone försöka stoppa utvecklingen innan det är omöjligt att återställa såväl rättsstaten, välfärden som värdegrund och kulturstaten. Deras totala likgiltighet för allt det våld svenska folket utsätts för av de inkommande barbarerna gör det självklart mer korrekt att använda de invektiv som sjuklövern använder mot SD som t ex nazister, fascister etc. mot sjuklövern själva.

Den grymhet och det lidande i form av våldtäkter våld och otrygghet de tillåter invandrare utsätta svenska såväl som utländska kvinnor för i dag saknar sitt motstycke. För att finna samma känslolöshet och cynism måste vi söka oss till nazistiska mijöer under2.a världskriget eller dagens, som behärskas av diktatorer och IS.

Att sjuklöverns ledande politiker inte ser denna falskhet de är ett uttryck för kan inte förklaras på annat sätt än att den är patologisk. Varje svensk medborgare måste utifrån denna vetskap fasa för att precis samma personer kan återkomma efter valet 2018 för att på nytt ”leda” Sverige!

Endast utvisning av de kriminella och de som inte vill acceptera vår värdegrund kan rädda vårt land och folk.

Följande åtgärder måste dessutom vidtagas för att förhindra att islam och den barbariska kultur invandrarna tagit med sig ej får fotfäste i Sverige.

– Utvisning av alla där straffvärdet är fängelse.
– Hemspråksundervisningen slopas.
– Religiösa skolor förbjuds- Kvinnokränkande klädsel som slöja, burkha, niqab förbjuds.
– Språkkunskaper och sysselsättning inom tre år- annars utvisning.
– Stopp för all anhöriginvandring.
– Inga avvikelser från de jämställdhetslagar och normer som gäller i Sverige.
– etc

Efter att ha hört bl a migrationsminister Helene Fritzon, finansborgarrådet KarinWanngård (S) och Carl Bildt uttala sig efter norska migrationsministern Sylvi Listhaugs besök står det tydligt klart att Sjuklövern och media bildat en pakt för att dölja och ge en helt osann bild av massinvandringens konsekvenser för vårt land och folk.

Parallellt med dessa lögner svartmålas det enda partiet (SD) som ger verkligheten ett ansikte. Denna förfalskning kan endast ge paktmedlemmarna epitet som lögnare och verklighetsförfalskare. Men de visar därutöver en cynism och en kränkning av alla de svenskar som utsatts för de invandrade barbarernas bestialiska vål doch kränkningar.

Inte minst borde de svenska kvinnorna reagera på hur det fortgående våldet mot dem, nästan aldrig förs på tal av sjuklövern och pk-media. Sverige som en gång gick i spetsen för kvinnors rättighet och frihet har genom sjuklövern nu sjunkit till att bli ett land där kvinnor aldrig kan känna tygghet. Detta gäller såväl de svenska kvinnorna som de invandrade.

För den som något så när håller sig informerad om massinvandringens brutala konsekvenser (trots pk-medias försök till mörkläggning) går det inte att tro annat än att sjuklövern och pk-medierna kopierat forna sovjetunionens och dåvarande DDR.s medvetna mörkläggning av verkligheten. Medan man så gott som dagligen har stora snyftreportage om de s k afgahnska ”barnen” sägs nästan inget om vad svenska kvinnor/män/pojkar/flickor utsätts för olika slags våld från de invandrade barbarerna. Men inte heller skrivs det något om hur invandrarkvinnor/flickor utsätts för olika slags våld av sina egna landsmän.

Här ett litet axplock av händelser som utspelas så gott som dagligen och vilka sjuklöverpolitikerna och media knappast skänker en tanke eller tar tag i dem.
– Från januari 2017 tom juli har det skett 178 skjutningar på olika platser i Sverige. Resultatet av dessa är 25 döda och 73 skadade.
– Knivskärning har nu blivit något som vem som helst kan råka utför. Senast blev en polis och skolelev utsatta för detta.
– Nästan alla landets akutavdelningar har mer eller mindre utsatts för våld mot sjukvårdspersonalen. Självklart av invandrare. Nu har man bestämt att all sådan personal skall utrustas med larm. Karolinska sjukhuset går i spetsen för denna kapitulation inför barbarerna. Men ingen politiker har nämnt något om utvisning av de som står för våldet! Som enda förslag har en moderat politiker föreslagit inhägnade sjukhusområden! Man agerar inte mot de vållande utan går runt problemet av ren feghet i rädsla för att tappa pk-röster eller bli kallad rasist och främlingsfientlig.
– 6720 anmälda våldtäkter sedan 2016!
– På dagis utsätts småflickor för sexuella handlingar och förövarna får trots detta vara kvar. När ett svenskt barn kommer hem från dagis, nästan söndertuggad på ryggen av en barbarättling skrivs det nästan inget om detta
– Kriminalitet som mord, våldtäkter, rån, olaga vapeninnehav etc som alltid borde leda till utvisning sker inte – av omtanke om våldsmannen
Uppgifter om att en grovt kriminell invandrare medan han befann sig i fängelse för ett grovt brott beviljades svenskt medborgarskap! Att sådant kan ske, måste ha sin grund i att politiskt såväl som myndighetsansvar inte längre existerar i vårt land.
– De muslimska friskolorna som inte är annat än doktrineringsanstalter för islam och terrorism får fortsätta som hittills. När fröken Björklund vill visa sig tuff – men samtidigt vandrar omkring i filttofflorna – genom att föreslå att endast nyetablisering av sådana skall förbjudas, tycker han att han är en modig man!
– I en rättsstat skall lagarna följas strikt.

I en rättsstat skall inte enskilda individer/politiker/tjänstemän utifrån egna känslomässiga skäl få tolka lagar och förordningar. Sker detta ändå har vi lämnat rättsstaten. Faktum är att detta numera förekommer alltmer ofta, framförallt när det gäller invandrare. Detta har inneburit att många av de beslut som i dag och tidigare fattats i invandrarärenden till stordel strider mot gällande lag. Inte ens de myndigheter som skall bevaka lagarnas efterlevnad bryr sig. Att sjuklöverpolitikerna skulle bry sig kan vi bara inte hoppas på. Då kan de genom hävdande av lagarna ( som är deras uppgift) riskera att bli kallade för rasister eller främlingsfientliga. Då väljer de i sin feghet hellre brott mot lagarna. Att Sverige därmed inte längre kan anses som en rättsstat tar de lätt på. I dag finns det tiotusentals svenska kvinnor/män/flickor/pojkar som på olika sätt utsatts för våld, förnedring och ekonomisk förlust av invandrare. Någon sådan motsvarighet har aldrig förekommit tidigare.

Trots sjuklöverns katastrofala skändning och grymhet mot sitt eget folk kommer i huvudsak samma personer att kandidera vid nästa års val – till riksdag och fullmäktigeförsamlingar! Ansvaret för om de väljs för en ny mandatperiod är ditt Svensson. Du kan inte efter valet skylla på någon annan än dig själv om Du återväljer individer som förstört Sverige som demokrati, välfärdsstat men framförallt gjort vårt land till ett av de otryggaste i världen för framförallt våra kvinnor/flickor. Kom ihåg att vilken dag som helst kan din mor, din dotter, din syster bli utsatt för den värsta skändning en kvinna kan utsättas för – nämligen våldtäkr. Då kan Du inte försvara dig med när Du gav din röst till SJUKLÖVERN – jag visste inget!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


12 responses to “Endast utvisning…

 • Kalasbetalaren

  Skönt att Olle äntligen har börjat vakna lite och inte skyller allt på politikerna längre! Det går inte att som 87:an rösta på politiker som vill att alla resurser skall gå till ockupanterna och sen klaga när så blir fallet!

  Anklaga dom för förräderi och liknande!

  Gilla

 • Kurt

  Petersson
  Du säger ”förbjud all familj invandring, hur ha du föreställt dig detta? Hur skall en Svensk göra som är gift med en utländsk kvinna och vill ha sin fru eventuell barn i Sverige? Det förekommer som du vet rätt så ofta att Svenska av båda könen hitta kärleken utomlands och gifter sig med en utländsk kvinna/Man hemmahörande utanför EU. Jag ha själv upplevt under närmare 5 års tid vad det innebär att vänta på att frun och barnet fick uppehålls och arbetstillstånd. Bagateller kan avgöra ens framtid, på Ambassaden testa man vid interviewen, kan din hustru/partner Svenska eller Engelsk,hur kommunicerar ni med varandra mm. Fickan min blev vid interviewen på ambassaden i Peking tillfrågad vart i Sverige skall ni bo, hon svarade ”Stockholm” dels därför att vi hela tiden prata om att kommer till Stockholm (Arlanda) och dels för att hon inte kan uttala Oxelösund (än så länge)
  Hon som kommer från en 30 miljoners stad trodde att Oxelösund var en förort till Stockholm Dessa små saker kan leda till att man kan få avslag på sin ansökan. Lotteriet börja med vem som interviewer på ambassaden och på den personen på Migra som är handläggare i ens ärende med andra ord långtifrån objektivt, snarare subjektiv.
  På vårt första ansökan kom hon till ambassaden och mitt i allting började personen som höll i utfrågningen, som i början hölls på mandarin prata engelska och förväntade sig att min hustru skulle svara på engelska, det som hände var att min fru fick tunghäfta, till saken hör Kineser är inte van att lyssna på och förstå talad engelska i den mån som vi är. Därför att vi hör det dagligen från barnsben . Men däremot ha hon inga svårigheter att förstå skrivet engelska. Detta misstag lede till att vi fick avslag på ansökan.
  Man motiverade detta med att vi hade en sken relation för att mygla till sig ett uppehållstillstånd.

  På andra sidan släpper man in folk och dela ut PUT som lördagsgodis till individer som man inte ha den blekaste aning om vilka de är, man släpper in eller tro på vuxna mäns påståenden att de är 17 fast de ha början på flinta och bär helskägg.

  Gilla

  • Kurt

   Bör tilläggas att hon och flickan fått U.tillstånd nu efter mycket om och men. Så vi se framemot vår första gemensamma Jul inkl. Julskinka.

   Gilla

   • Kalasbetalaren

    Bara att hoppas att om hon lämnar dig så fort hon har fått PUT, som så många gör, att du fortsätter att försörja henne!

    Gilla

 • Lena

  Totalt förfall av ett en gång så fint land! Jag är chockad! Varför vaknar inte den dumme svensken?

  Gilla

 • Monica

  Muslimska kvinnor som hängivet försvarar sin religion anser jag inte har skyddsbehov och bör repratieras tillbaka till sin ursprungskultur. . De är minst lika farliga som sina manliga dito och eftersom de föder många barn bidrar de till överbefolkning som kan övergå i katastrof. Jag har personligen haft dåliga erfarenheter av dessa då de har hånskrattat åt personer i det offentliga rummet som har visat sårbarhet och ringa resurser.

  Kvinnor däremot som man vet svart på vitt att de är offer för hedersförtryck skall ha en fristad här i Sverige.

  Gilla

  • pettersonaxeagentlemansgentleman

   Excellent formulering!
   Helt korrekt uppfattat.
   A 🙂

   Gilla

   • Kalasbetalaren

    Typiskt svenskt naivt! Hur skulle vi ha möjlighet att ta emot alla dom hundratals miljoner i världen som utsätts för hederförtryck?

    Gilla

   • pettersonaxeagentlemansgentleman

    Jag måste tydligen ha infogat min kommentar på fel plats, vilket jag i så fall beklagar.
    Min inställning till invasionen och dagens destruktionspolitik torde de flesta känna till vid det här laget.
    Andreas 🙂

    Gilla

 • Bosse

  Tack Olle! En exakt verklighetsbeskrivning av detta land just nu.Och ingen myndighet eller politiker höjer på ögonbrynen och ser detta förfall. Man blir faktiskt mycket rädd för framtiden.

  Gilla

 • Mjölner

  Tack Olle för din verbala gisslan av politiker-packet.
  Har i dag skrivit kommentaren, ”landsfadern” och hans ministrar uppför sig som en skock femåringar under lek i IKEA:s bollhav. Tillägg, gäller samtliga politiker.

  Gilla

 • Endast utvisning… — Petterssons gör skillnad! – Life, Death and all between

  […] via Endast utvisning… — Petterssons gör skillnad! […]

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: