3 thoughts on “Dagens Engelska Lektion

  1. Mycket bra, inte lika lätt att få till det i svensk översättning. Tack och lov, vi använder inte könsord som svordomar i svenskan som den engelskspråkiga världen.

    • Ogudliga äro våra svordomar som har utökats med könsepitet och förringande betydelse av en profession med gamla anor. Redan på Jesus tid var skökan förlåten.

Kommentera